O stravenkách

O stravenkách

Stravenky jsou výhodným
řešením pro zaměstnance,
zaměstnavatele, restaurace
i celou ekonomiku.

Přínosy pro zaměstnance

Podle posledního průzkumu ÚZS a Asociace malých a středních podniků z června roku 2018 projevuje zájem o stravenky 4 z 5 zaměstnanců, kteří stravenky doposud nedostávají. Dvě třetiny příjemců stravenek uvádí, že bez stravenek by určitě omezili stravování v restauračním zařízení.

Tyto údaje potvrzují, že stravenky jsou u nás základním zaměstnaneckým benefitem. Data také potvrzují, že současný systém naplňuje svůj hlavní smysl – tím je pozitivně ovlivnit stravovací návyky zaměstnanců a zvýšit tak kvalitu jejich života a sekundárně i produktivitu práce.
 

Přínosy pro zaměstnavatele

Stravenky jsou nejefektivnější alternativou účelového příspěvku na stravování pro zaměstnance, jejichž zaměstnavateli se nevyplatí poskytovat stravování formou podnikové jídelny. Zatímco podnikové jídelny v roce 2018 obslouží 41 % zaměstnanců, díky stravenkám získá příspěvek na stravování dalších 34 % zaměstnanců navíc. Rovněž díky stravenkám tak na podporu stravování nedosáhne pouze jedna ze čtyř zaměstnaných osob. Podle průzkumu PPM factum je se stravenkovým systémem spokojeno přes 90 % zaměstnavatelů a 87 % zaměstnavatelů jej považuje za efektivní.
 

Přínosy pro restaurace

Ve srovnání se zaměstnanci bez stravenek navštíví příjemce stravenek restauraci o 54 % častěji. Stravenky výrazně zvyšují tržby v době oběda, posilují četnost návštěv a loajalitu hostů.

Ekonomika a státní rozpočet Zapojení třetího subjektu ve stravenkovém systému i v systému závodního stravování minimalizuje riziko daňových úniků. Stravenkový systém také umožňuje menším podnikům poskytovat svým zaměstnancům obdobné výhody, jaké jim mohou poskytovat velké podniky, a to za stejné podpory ze strany státu. Z tohoto pohledu je stravenkový systém velmi přínosný pro udržení schopnosti malých a středních podniků poskytovat zaměstnanecké stravování pro zaměstnance a v této funkci jiným systémem prakticky nenahraditelný.
 
Většina zaměstnavatelů poskytuje příspěvek na zaměstnanecké stravování díky jeho daňovému zvýhodnění. Přestože však státní rozpočet kvůli tomu přichází o daňový příjem, dopad na fiskál je dle studií IOM Vysoké školy ekonomické dlouhodobě pozitivní. Je tomu tak zejména v důsledku vybrané DPH a dani z příjmu v pohostinství a potravinářství, v důsledku dalších multiplikačních efektů a v neposlední řadě i díky vyšší zaměstnanosti v restauracích (provoz restaurací již v době oběda).

V roce 2018 činí dopad stravenkového systému na státní rozpočet +241 milionů Kč.