O nás

O nás

APROPOS - Asociace provozovatelů poukázkových systémů

je profesní samosprávné sdružení firem provozujících poukázkové systémy a služby s nimi spojené v České republice. Cílem činnosti sdružení je veřejně zastupovat zájmy poskytovatelů poukázkových systémů, poskytovat veřejnosti informace v oblasti poukázkových systémů
a pečovat o zachování rovných podmínek na trhu poukázkových systémů.
Hlavní náplní činnosti asociace je soustavné zvyšování kvality a rozvoje celého oběhu poukázkových systémů od vydavatelů přes uživatele až k finálním příjemcům – v oblasti zaměstnaneckého stravování tj. především k restauracím a potravinovým obchodům - v rámci efektivního, funkčního a strukturovaného systému, jehož podoba přináší přidanou hodnotu zaměstnavatelům, zaměstnancům a přímo či zprostředkovaně i dalším účastníkům.

Za tímto účelem APROPOS aktivně spolupracuje s příslušnými orgány státní správy i se širokým spektrem profesních svazů a sdruženími nejen na legislativních normách upravujících fungování poukázkových systémů, ale i na samoregulačních opatřeních a pravidlech. Jejich prostřednictvím APROPOS například zajišťuje, aby poukázky byly správně používány dle platných nediskriminačních právních předpisů, a nedocházelo k jejich zneužívání k jiným účelům, například k nákupům nepotravinového zboží.
 


Asociace vystupuje i proti zneužívání poukázek
jakožto druhotného platidla, kterým v žádném případě nejsou.

Stávajícím předsedou APROPOS je Miroslav Sedlák. Místopředsedy asociace jsou Nicolas Eich, generální ředitel společnosti Edenred a Stéphane Nicoletti, jednatel a generální ředitel společnosti Up Česká republika.

Asociace navazuje na předchozí činnost Asociace provozovatelů stravenkových systémů (APSS), která byla založena 15. 7. 1998. Členy APROPOS jsou klíčoví provozovatelé služeb poukázkových kuponů působící na českém trhu.


JSME ČLENEM SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR