icon
23/03/2011

Stanovisko Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR k návrhu změny daňového režimu zaměstnaneckých výhod

18/03/2011

Tisková zpráva UZS ČR: Zaměstnanecký paušál postrádá pro zaměstnavatele smysl

Více
Méně
Tisková zpráva UZS ČR

Zaměstnanecký paušál postrádá pro zaměstnavatele smysl

Na dnešní tiskové konferenci představil ministr financí Miroslav Kalousek základní směry novely zákona o daních z příjmu. Mj. je navrhováno zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů a jeho kompenzace zaměstnaneckým paušálem.

Zaměstnavatelé poskytují zaměstnanecké benefity zde dvou hlavních důvodů. Zaprvé, aby pečovali o zaměstnance a tím zvýšili jejich produktivitu (například zajištěním stravování). Zadruhé, aby se odlišili na trhu práce a zvýšili motivaci zaměstnanců pracovat právě u nich.

Zaměstnanecký paušál nic z toho nesplňuje – tím, že je neúčelový, neodkáže zaměstnance motivovat k pravidelnému stravování nebo třeba k aktivnímu trávení volného času. A tím, že by ho poskytovali všichni zaměstnavatelé, ztrácí se zcela funkce odlišení se na trhu práce.

Ministerstvo financí argumentuje tím, že stávající systém daňového zvýhodnění benefitů je nespravedlivý. Ale většina zaměstnanců nějaké benefity čerpá – například 80% zaměstnanců dostává příspěvky na stravování. Zaměstnanci si mohou vybrat svého zaměstnavatele – a to i podle toho, jak se o zaměstnance stará a jaké benefity poskytuje. Chtít, aby všichni zaměstnavatelé poskytovali stejné benefity, je nesmysl, stejně jako chtít, aby všem zaměstnancům dávali stejnou mzdu.

Pokud by měly být benefity zatíženy na straně zaměstnavatele odvody na zdravotní a sociální pojištění, zvýší to cenu práce, což vláda slibovala, že se nestane. Zaměstnavatelé si poskytování benefitů nebudou moci dovolit, budou je nuceni rušit, což ale vyvolá nespokojenost zaměstnanců.

Negativní dopady by mělo zrušení daňového zvýhodnění benefitů i na příjmy zaměstnanců. Zaměstnanecký paušál zdaleka nedokáže pokrýt to, co dnes zaměstnanci dostávají v zaměstnaneckých benefitech. Vždyť jen příspěvky na stravování, které zaměstnanci dostávají, dnes v průměru činí přes 700 Kč měsíčně, příspěvky na volný čas v průměru pře 300 Kč měsíčně. Zaměstnanecký paušál má přinést zaměstnancům pouze 250 Kč ve slevě na dani a to si na něj několik set tisíc zaměstnanců s nejnižšími příjmy ani nesáhne, protože daně neplatí. Důsledkem pro zaměstnavatele bude tlak na zvyšování mezd.

Další dopad bude mít zdanění příspěvku na stravování pro firmy, které investovali peníze do zaměstnaneckých kantýn. Tím, že dojde k citelnému zdražení obědů, přestane značná část zaměstnanců na obědy chodit. Tím vzrostou fixní náklady na jeden oběd a řada provozů se tak bude muset zcela zavřít.

Zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů a snaha o kompenzaci ve formě zaměstnaneckého paušálu bude mít pro zaměstnavatele negativní dopady.

V Praze 18. 3. 2011
16/02/2011

Zaměstnanci: Neberte nám stravenky! - petici již podepsalo 50 000 lidí

Více
Méně
Zaměstnanci: Neberte nám stravenky! - petici již podepsalo 50 000 lidí

16.2.2011 11:43 

Českomoravská konfederace odborových svazů vyzvala zaměstnance, aby se postavili proti vládou avizovanému rušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů – mimo jiné i oblíbených stravenek. K dnešnímu dni podepsalo petici již přes 50 tisíc zaměstnanců a další podpisy průběžně přibývají. Kampaň probíhá od října 2010 a potrvá do konce února 2011.

ČMKOS považuje rušení zaměstnaneckých benefitů avizované vládní koalicí za velmi neuvážlivé dmítáme návrhy na zdaňování zaměstnaneckých benefitů které ve svém důsledku snižují příjem domácností Arument o sporách ve veřejných financích považuje ČMKOS za neopodstatněný makroekonomické analýzy naopak prokázaly pozitivní dopady poukázkových systémů na státní rozpočet.

Petice zaměstnanci podepisují formou petičních archů, distribuovaných odborovými organizacemi a zveřejněnými v časopise Revue Sondy. Zároveň podepisují zaměstnanci formulář online na petiční stránce www.neberte-nam-stravenky.cz.
Zaměstnanecké benefity dnes využívá jako nástroj motivace a zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce většina zaměstnavatelů. 1,75 milionu zaměstnanců se stravuje v závodních jídelnách, 1,3 milionu zaměstnanců využívá ke stravování jídelní kupony a 1,5 milionu lidí dostává nějakou formu volnočasových benefitů (příspěvky na sport, kulturu, zdraví, vzdělávání a cestování).

Pokud vláda zruší daňové zvýhodnění stravenek, zruší či omezí podle průzkumu Factum Invenio (2010) většina zaměstnavatelů poskytování tohoto benefitu. Podle stejného průzkumu si 92 % zaměstnavatelů přeje, aby byla stávající podpora stravenek zachována. Případné zrušení této daňové výjimky by mělo negativní dopad nejen na zaměstnance a jejich stravování (podle studie GfK by 70 % zaměstnanců omezilo obědy v restauracích), ale také na samotný státní rozpočet. Jen zrušením podpory stravenek by stát přišel o 426 milionů Kč (studie Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické – IOM VŠE, 2008).