Pomáháme

Speciální projekt Člověk v tísni – podpora sirotčince v Kongu

Více
Méně
V dětském centru v obci Katana nyní žije v jednom domě kolem 100 dětí. Všechny děti ve školním věku chodí do školy, ovšem na školné jim prostředky sotva stačí a ještě více stěží shánějí peníze na nákup vybavení - od sešitů a tužek po školní uniformy.Peníze na provoz centra čerpají jednak z prodeje mléka a tvarohu, jež produkují, prodeje koblížků, které starší dívky po vyučování pečou či za pomoci drobných konžských přispěvatelů. Prostředky jsou však velice omezené a tak děti žijí v hodně jednoduchých podmínkách: spí 2-3 na jedné posteli, 100 dětí se dělí o dva malé dřevěné záchodky, jídlo je velice prosté (převážně fazole a knedlíky z manioku); např. banány či maso dostávají děti jen při výjimečných situacích, např. na Vánoce.

Cílem je podpořit děti tak, aby si samy mohly vydělat na chod centra; případně aby byly samostatnější, co se produkce základních surovin týče (a nemusely je tak draze kupovat na trhu).

Tím, že prostřednictvím Člověka v tísni společnost Le Chèque Déjeuner zaplatí školné či nakoupí uniformy a školní pomůcky, nebo tím, že jim takto pomůže nakoupit půdu a další domácí zvířata, ušetří centrum hodně peněz. Pečovatelé budou moci lépe pokrýt provoz centra a poskytnout dětem různorodou a na živiny a proteiny bohatší stravu.

Člověk v tísni podporuje tento sirotčinec v Kongu a akce Le Chèque Déjeuner je zaměřena na pomoc právě těmto dětem.


Zapojit se mohla každá smluvní provozovna Chèque Déjeuner
Společnost Le Chèque Déjeuner a organizace Člověk v tísni společně připravily charitativní projekt, který měl za cíl shromáždit finanční prostředky pro 100 dětí žijících v sirotčinci v Kongu. Vybrané prostředky byly použity na stravu, školné pro děti, školní potřeby a provoz sirotčince.

Každá smluvní provozovna, akceptující šeky Chèque Déjeuner, měla možnost při vracení poukázek-šeků na pobočky Chèque Déjeuner libovolnou část z nich oddělit a sdělit obsluze, že tento počet poukázek věnuje na pomoc dětem v Kongu. Chèque Déjeuner proměnila šeky na peníze, které převedla na konto Člověka v tísni. 


Podpora společnosti Le Chèque Déjeuner
Společnými silami se podařilo nashromáždit nemalou částku. Finanční obnos věnovala nejen společnost Chèque Déjeuner, ale i její zaměstnanci a obchodní partneři. Celkem se podařilo získat 100 000 Kč.


Jak projekt pomohl
Vybraná částka byla určena převážně na nákup pole, zvířat a rostlin, které dětem budou sloužit po delší čas. Naučí se hospodařit, starat se o půdu a zvířata, což jim pomůže v dalším životě. Mohou tedy pěstovat to, co potřebují k vlastní obživě a zároveň i své vypěstované produkty prodávat.Vydělají si tak na svoji obživu a zajistí si tím lepší život. Člověk v tísni pomohl sirotčinci dostavět dům. Děti už nemusí spát na matracích na zemi.

Tento projekt byl sice ukončen, ale společnost Le Chèque Déjeuner bude s Člověkem v tísni nadále spolupracovat.

Akce Cihla 2012

Více
Méně
Jako každý rok společnost Le Chèque Déjeuner i letos podpořila Akci Cihla, kterou pořádá Oblastní charita Třebíč.

Letošní výtěžek sbírky bude věnován pro potřeby Oblastní charity Třebíč – Stacionáři úsměv – pro lidi s mentálním postižením, Středisku rané péče – pomoc a podpora rodinám s dětmi s postižením, a Domovince Třebíč - pro lidi se zdravotním postižením a seniory.

Více informací naleznete zde: trebic.charita.cz

Podpora plesu pořádaného Poliklinikou Olomouc

Více
Méně
Dne 16.3.2012 se konal 12. reprezentační ples železničářů v prostorách Regionálního centra Olomouc. Jejím spolupořadatelem je společnost Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika Olomouc.

Ples byl provázen bohatým programem s předtančením, ukázkou společenských tanců, módní přehlídkou a barmanskou show. Na závěr nechyběla ani tombola o zajímavé ceny.

Společnost Dopravní zdravotnictví, a. s. provozuje 6 zdravotnických zařízení, a to nemocnici v Praze a polikliniky v Plzni, Nymburce, České Třebové, Ostravě a Olomouci. Jednotlivá zdravotnická zařízení navazují na tradici železničních poliklinik, ze kterých vychází jejich zkušenosti. Svým klientům nabízí komplexní služby na špičkové úrovni s využitím moderní zdravotní techniky. Hlavní silnou stránkou je koncentrace zdravotní péče z řady oborů „pod jednou střechou”. Pacienti tak nemusí přejíždět z místa na místo, aby absolvovali různé druhy lékařských vyšetření. Kvalitu poskytované péče zaručuje akreditace všech poliklinik Spojenou akreditační komisí ČR.

Více informací o společnosti naleznete zde: www.dopravnizdravotnictvi.cz

Liga proti rakovině

Více
Méně
Organizaci Liga proti rakovině podporuje společnost Le Chèque Déjeuner v průběhu celého roku. Liga proti rakovině pořádala například 16. 5. 2012 již XVI. ročník celostátní sbírky Český den proti rakovině (Téma: Nádorová onemocnění ledvin).

Sledujte aktivity této organizace prostřednictvím webu: www.lpr.cz

Projekt sbírej toner

Více
Méně
Společnost Le Chèque Déjeuner zahájila účast na projektu „Sbírej toner”, který je zaměřen na sběr prázdných tonerových kazet a obalů.Díky „posbíraným” prázdným tonerům společnost šetří životní prostředí a zároveň zajistí jednoduchým způsobem peníze potřebným.

Vybrané peníze poté putují do ústavů s tělesným či jiným postižením. V Praze například Le Chèque Déjeuner podpoří ústav Pohoda - společnost pro normální život lidí s postižením, občanské sdružení. www.pohoda-help.cz.

Zapojte se i vy! Pro více informací navštivte sbirej-toner.cz/cs

Školní ples ZŠ Videčská

Více
Méně
Věnovali jsme dárky do tomboly.

Podpořili jsme školní ples Zš Videčská, která sídlí v Rožnově pod Radhoštěm. Ples se konal 28. 1. 2012 a byl velmi úspěšný.

Zš Videčská je 5. sportovní škola v České republice zaměřená na klasické lyžování. V současné době podporuje všechny druhy sportu (zejména klasické a alpské lyžování, skoky na trampolínách, biatlon, tenis, florbal, lední hokej a ostatní). Spolupracuje také s rožnovským hokejovým klubem (možnost tréninku v rámci sportovní výchovy).

V současné době se také zapojují do celostátního projektu klubu ekologické výchovy pod záštitou UNESCO - Člověk a udržitelný rozvoj a úzce spolupracují s EKOCENTREM RADHOšŤ. Mezi tradiční akce, do kterých se škola zapojuje je například Den stromů, Den země a Vánoční jarmark dobrých nápadů.

Více informací o Zš Videčská naleznete na: www.zsvidecska.cz

Podpora 6. benefičního plesu pořádaného Diakonií ČCE

Více
Méně
Středisko v Libici nad Cidlinou patří do rodiny 33 středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické. Je to církevní nezisková organizace, která zajišťuje sociální, zdravotní a pastorační péči a pomoc lidem, kteří se vlivem svého zdravotního postižení, věku, nemoci nebo osamocení, dostali do obtížné životní situace.

Snahou je tedy pomáhat a sloužit lidem, a tak naplňovat základní význam slova "diakonie", které pochází z řeckého "diakonein", tedy sloužit. Ve Středisku se zaměřují především na péči o seniory a osoby s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.

Výtěžek byl věnován na zakoupení nové pračky do centrální prádelny střediska.

Pro více informací navštivte: libice.diakonie.cz