Pomáháme

Better Tomorrow Plan

Více
Méně
Skupina Sodexo je v rámci své oblasti podnikání uznávaným globálním lídrem v oblasti udržitelnosti. Proto od roku 2009 realizuje program, který odráží její fundamentální hodnoty, filozofii a etické principy, a který udržitelné aktivity systematicky plánuje a sleduje jejichplnění – tento program je nazýván „Better Tomorrow Plan”. Better Tomorrow Planse zaměřuje se na 3 prioritní oblasti

1. zdravá a nutričně vyvážená strava,
2. místní komunita,
3. životní prostředí.

V každé prioritní oblasti jsou stanovovány konkrétní cíle a je sledováno jejich plnění. Významnou součástí Better Tomorrow Plan je program Stop Hunger.

Program Stop Hunger

Více
Méně
Tento program vznikl na jaře 1996 ve Spojených státech a byl výrazem touhy zaměstnanců Sodexo mobilizovat veřejné mínění a změnit skutečnost, že téměř jedna miliarda lidí trpí každý den hladem a podvýživou. Cílem programu Stop Hunger je bojovat s hladomorem a podvýživou. Už v předcházejících deseti letech se přitom Sodexo účastnilo mnohých akcí v boji proti hladu, veřejných sbírek a potravinových darů.

1996 - V USA vzniká program Stop Hunger. Jeho primárním zaměřením je boj proti hladomoru a zvýšení kvality stravování různých cílových skupin na celém světě.
2003 – Program Stop Hunger je uskutečňován v rámci celé skupiny Sodexo.
2005 - Program Stop Hunger je rozšířen do 17 zemí světa.
2008 - Sodexo ČR se připojuje k programu Stop Hunger. Cílovou skupinou jsou senioři a zaměřením zlepšení kvality jejich každodenního života - v oblasti zkvalitnění výživy a jejího nutričního vyvážení.
2009 – Program se rozšiřuje do dalších oblastí pomoci seniorům a aktivity jsou realizovány pod názvem „Pomoc seniorům”. Součástí se stává zejm. dobrovolnictví a finanční dárcovství. Je realizován 1. ročník sbírky ve prospěch zařízení pro seniory.
2011 – Do programu Stop Hunger se celosvětově zapojuje 42 zemí, ve kterých Sodexo působí. Je realizováno 469 aktivit ve spolupráci s 385 neziskovými organizacemi.Proč senioři?
Populace v České republice stárne, demografická křivka je neúprosná. Cílem péče o seniory je udržet jejich soběstačnost a dosáhnou maximální míry individuální kvality života. Protože je péče o seniory dlouhodobý proces a málokterý subjekt do něj investuje, rozhodla se společnost Sodexo do této oblasti vložit nejen finanční prostředky, ale vytvořit i dobrovolnický program pro své zaměstnance.

Program Pomoc seniorům v České Republice
 • V České republice se aktivity programu soustřeďují na zvyšování kvality každodenního života seniorů, a to zejm.seniorů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a zařízeních pro seniory. 
 • Sodexo neustále konzultuje cíle a aktivity programu s odborníky a zástupci neziskové sféry tak, aby byly smysluplné a efektivní.
 • Sodexo motivuje vlastní zaměstnance k aktivnímu zapojení do dobrovolnictví a to nejen jako dobrovolníky, ale i jako samotné organizátory. 
 • Sodexo také motivuje další obchodní společnosti k zapojování do programu Pomoc seniorům a to jak prostřednictvím dárcovství, tak zapojení do dobrovolnictví. 

Čísla programu Pomoc Seniorům v České republice:
 • 5 let jsou realizovány aktivity programu
 • 150 zaměstnanců Sodexo se do programu zapojilo (tj. v průměru každý zaměstnanec alespoň jednou)
 • 1 den placeného volna ročně má k dispozici každý zaměstnanec Sodexo, který se chce zapojit do programu
 • 1,5 mil. Kč bylo věnováno zařízením pro seniory a seniorům
 • 2 celorepublikové sbírky ve prospěch seniorů byly realizovány 
 • Jen v r. 2012 již z programu benefitovalo více než 700 seniorů.

Příklady aktivit programu Pomoc seniorům:
 • Domov pro seniory v Břevnici, který se specializuje na klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, vybudoval z našeho finančního daru ohradu pro ovce, přístřešek pro ovce a získal několik ovcí. Navíc postavil před okny domova dětské hřiště. Klienti domova si tak mohou užívat radost z přítomnosti malých dětí i zvířat, což na ně má blahodárný účinek.
 • Domovu pro seniory Praha, Krč, jsme pomáhali s organizací zábavného odpoledne pro přibližně 150 jejich klientů. Seniorům jsme zejm. pomáhali zapojit se do aktivit a celkově jim asistovali tak, aby si aktivity mohli užít bez omezení
 • Pořádáme sportovní hry pro seniory, jezdíme s nimi na výlety, hrajeme bingo, malujeme obrázky, zdobíme perníčky, ...

Úspěchy:
 • V lednu 2009 bylo Sodexo zástupci Francouzsko-české obchodní komory oceněno jako „Společnost roku”, za angažovanost v sociální sféře a originalitu programu Pomoc Seniorům.
 • V červnu 2010 bylo Sodexo oceněno za celkový přístup ke společenské odpovědnosti a získalo 1. místo v soutěži CSR AWARD 2010 aneb cena za společenskou odpovědnost firem.
 • Speciálně byly vyzdviženy dobrovolnické dny a finanční sbírky organizované pro pomoc seniorům.