Pomáháme

Projekt FOOD

Více
Méně
Cíle projektu
Zvýšit povědomí zaměstnanců o této problematice, aby mohli zlepšit své stravování. Zlepšit nutriční hodnotu nabídky jídel prostřednictvím spolupráce s majiteli restaurací, kuchaři a číšníky.
Projekt FOOD přispívá k propagaci zdravější životosprávy během pracovního dne a umožňuje spotřebitelům porozumět problematice a podle toho i jednat.
Obezita: velká zdravotní výzva pro veřejnost.
Nárůst obezity a chronických onemocnění v rozvinutých zemích upozornil státní orgány na potřebu akčního plánu, proto v roce 2006 podepsali evropští ministři společně se Světovou zdravotnickou organizací „Chartu boje proti obezitě”. FOOD je jedním z nových projektů, na nichž se Evropská unie finančně podílí.


Fakta
130 milionů Evropanů trpí obezitou! Česká republika patří v Evropě k zemím, kde je největší výskyt nadváhy a obezity. Každý druhý člověk v České republice váží více než by měl. Podle výsledků studie Eurobarometr, zabývající se zdravím a stravováním, představené Evropskou komisí v říjnu 2006, považuje 95 % Evropanů obezitu za škodlivou pro jejich zdraví a přáli by si zlepšit své stravovací návyky. 85 % respondentů si navíc myslí, že by se vlády měly aktivně zabývat bojem proti obezitě. Co se týká zaměstnanců, zaznamenala ILO (International Labor Organisation – Mezinárodní organizace práce), že zaměstnanci, kteří mají problémy s docházkou do zaměstnání a nižší produktivitou práce patří často mezi ty, kteří se potýkají s obezitou a chronickými chorobami: špatné stravovací návyky snižují produktivitu práce až o 20 %!


Analýzy potřeb a očekávání na základě výsledků průzkumu projektu FOOD
Od ledna do června 2009, 52 000 zaměstnanců a 5 000 majitelů restaurací v Evropě, bylo vyzváno k účasti v průzkumech, připravených společností CIRIHA a Institutem Paula Bocuse. V České republice průzkum oslovil na 8 000 zaměstnanců a 700 majitelů restaurací, mezi nimiž jsou jak klasické restaurace, tak i jídelny či fast foody.


Hlavní fakta z průzkumu: Jak se zaměstnanci a majitelé restaurací dívají na zdravé stravování?
45 % zaměstnanců tvrdí, že nikdy neslyšeli o programu vyváženého stravování, ale 70 % z nich by rádo uvítalo získat více informací

Většina respondentů prohlásila, že udávání nutričních hodnot u pokrmů v restauracích je užitečné, ale je jim těžké porozumět

50 % zaměstnanců věří, že nejlepší způsob jak zvýšit povědomí o zdravém stravování, by bylo dostávat e-mail se seznamem restaurací v okolí jejich zaměstnání, obsahující společně s nabídkou jídel i informace o nutričních hodnotách těchto jídel

Mezi názory majitelů restaurací, 44 % odpovídá, že poptávka po zdravém jídle stoupá. 90 % z nich věří, že mají přímý vliv na zdravé stravování svých zákazníků

Zatímco polovina dotázaných majitelů restaurací slyšela o iniciativách podporujících zdravé a vyvážené stravování, neznali zdroje těchto aktivit. 66 % z nich však již aplikuje některá všeobecná doporučení

Většina šéfkuchařů nemá dost prostoru na to, co by si přáli dělat (nedostatek času, nebo finančních prostředků), 79 % z nich podporuje nápad na zavedení školících programů ve svých provozovnách.

Velká část šéfkuchařů si vyváženou stravu nespojuje s požitkem z jídla.


Komunikační kampaň
16. října 2009, v samém centru Prahy 1, na náměstí Republiky byl slavnostně uveden Road Show, evropský projekt FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand – boj s obezitou pomocí nabídky a poptávky), zaměřený na dostupnost vyvážené stravy. Po řadě přípravných aktivit se konečně i široká veřejnost seznámila s obsahem a náplní programu FOOD a to zábavnou formou roadshow. Speciální autobus byl vypraven za tímto účelem a jeho trasa vedla z Paříže přes Brusel, Stockholm, Prahu a následně do Milána a Madridu, tedy všemi zúčastněnými zeměmi. Akce v Praze byla pořádána pod záštitou starosty městské části Praha 1.
Projekt FOOD představuje řadu konkrétních aktivit, na kterých společnost Edenred stále spolupracuje.

Detailní informace na: www.food-programme.eu

Sbírka POMOZTE DĚTEM!

Více
Méně
Uplynulých 12 měsíců byla se společností Edenred po celou dobu sbírka „Pomozte dětem!”, jež je společným projektem Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a České televize. Edenred pořádá sbírku poukázek již 9. rokem, z celkově uskutečněných 14 ročníků. V letošním roce se společnosti podařilo nashromáždit rekordních 526 646 Kč.Celkově společnost Edenred přispěla částkou vyšší než 3,7 mil. Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Sbírku Pomozte dětem! společnost Edenred podporuje a bude podporovat i nadále, stačí pouze vložit Vámi věnované stravenky do obálky a poslat na adresu:

Edenred CZ s.r.o.
pro sbírku Pomozte dětem!
PO Box 735
111 21 Praha 1

Na konto sbírky Pomozte dětem! společnost Edenred převede v plné výši hodnotu Vámi zaslaných poukázek.

SBíRKOVé KONTO Pomozte dětem! u Raiffeisenbank – 505 333505/5500.

Děkujeme, že pomáháte!
www.pomoztedetem.cz