Média

icon
23/12/2019 | e15.cz

Po pár letech práce oraz. Obliba sabatiklu v Česku roste. Ale…

Více
Méně

Zdravotní volno, či prostě oddych nebo prevence vyhoření, které se i v Česku přezdívá sabatikl může být přínosné pro leckoho. Navíc také tuzemské firmy se s tímto nástrojem začínají více seznamovat. Ti, kterým zaměstnavatel sabatikl posvětí, ale často naštvou kolegy. A firmy a instituce, které sabatikl podporují, musí zvážit riziko, že se daný pracovník nevrátí. 

Lenka Mydlová, bývalá marketingová manažerka v náborové společnosti LMC, měla dávný sen – cestovat a objevovat svět. Jediné, co jí v tom bránilo, byla její práce. Oslovila proto svého tehdejšího šéfa s otázkou, zda ji neumožní tříměsíční neplacené volno, které plánovala strávit cestováním po jihovýchodní Asii. 

K jejímu překvapení jí to nadřzízený povolil. „Díky tomu, že mi zaměstnavatel vyšel vstříc, pocítila jsem vůči němu ještě větší loajalitu,“ říká. 

Po uplynutí roku a půl po návratu ale dala v zaměstnání výpověď, aby se spolu s manželem mohla na nějakou dobu přestěhovat na Nový Zéland a nadále se věnovat cestování.

„Byla to v podstatě další pracovní pauza – jen tentokrát trvala přes rok,“ shrnuje Mydlová, která navštívila víc než 60 zemí a dnes pracuje na volné noze, částečně i pro svého bývalého zaměstnavatele. 

Čím dál víc českých manažerů si dává kariérní pauzu, takzvaný sabatikl, aby se věnovali cestování, rodině nebo předešli vyhořeni. Řada z nich se ale do původního zaměstnání v plném zápřahu, podobně jako Lenka Mydlová, už nikdy nevrátí. 

Volno jako benefit 

Pro Mydlovou, když nastupovala na svůj první sabatikl, tak bylo nejkomplikovanější naplánovat práci tak, aby její dočasnou absenci pocítili nejbližší kolegové co nejméně. Přenechat svou pracovní náplň jiným kolegům nepovažovala za správné. 

„Co se dalo, dotáhla jsem, pár věcí jsem nechala v jejich plné pravomoci a některé věci se prostě nestaly nebo na mě počkaly,“ shrnuje své přípravy. 

Dobře naplánovat to, aby člověk chyběl co nejméně, je pro zdárný sabatikl stěžejní. Stinnou v podstatě všudy a všude přítomnou stránkou sabatiklu je ale reakce okolí, kolegů. 

„Pokud ostatní musí pracovat za kolegu, který chybí, mohou na něj být naštváni a dát mu to předtím nebo potom najevo,“ varuje pracovní psycholožka Hana Kyrianové. 

Dalším rizikem je podle ní definitivní odchod zaměstnance hned po sabatiklu. „Pokud se člověk vrátí do stejné situace a ke stejné práci, která ho už začala vyčerpávat, nezmění-li se něco zásadního v jeho přístupu nebo přístupu okolí, za pár týdnů, někdy i dnů, pociťuje stejný nebo dokonce silnější pocit vyhoření než před volnem,“ konstatuje pracovní psycholožka. Na druhou stranu delší volno je podle odbornice jedním z účinných způsobů předcházení nebo oddálení vyhoření, kterým podle statistik trpí každý pátý Čech. 

Vlny místo žebříku 

Sabatikl se stal fenoménem zejména pro mladší generaci. 

Až 84 procent mileniálů plánuje delší pauzy ve své kariéře a víc než třetina z nich chce v tomto čase cestovat nebo jen odpočívat, vyplývá z průzkumu společnosti Manpower. Sabatiklem je podle teorie míněno také období odpočinku mezi dvěma různými zaměstnáními, úvazky. 

Kariérní žebřík obvyklý u generace rodičů mileniálů tedy vystřídaly kariérní vlny. 

Možnost sabatiklu je podle headhuntera a zakladatele personální agentury flow-r Pavla Plachého čím dál větší konkurenční výhodou na trhu práce. „Vrcholoví manažeři a špičkoví oborníci se o zaměstnavateli už nerozhodují na základě platu, ale jiných benefitů jako flexibilita volného času,“ říká „lovec hlav“, který se zaměřuje na nedostatkové odborníky. Sam si před deseti lety prošel vyhořením, ze kterého se dostal díky půlročnímu sabatiklu, kdy cestoval. 

Potřebu delšího odpočinku u stále víc lidí si pak vysvětluje větším pracovním zápřahem, kdy v plném nasazení mohou mladí pracovat až dvanáct hodin denně. 

Ve vlastní firmě proto Plachý s pochopením přistupuje k potřebám kolegů dát si pracovní pauzu a věnovat se něčemu jinému. „Například jeden z kolegů odjel na pět měsíců studovat na Tchaj-wan,“ říká. 

Sabatikl není pro každého 

Lea Petrašová se pro kariérní pauzu rozhodla zrovna v době, kdy měla rozjetou korporátní kariéru. Řadu let zastávala řídící pozice a těsně před odchodem vedla tým 50 lidí. 

Během poutě do španělského města Santiaga de Compostela si ale uvědomila, že ze své práce nemá žádné potěšení. „Kromě toho, že jsem se cítila unavená, nic nového jsem se už v ní neučila a jediné, co mi přinášela, byl pravidelný příjem,“ vzpomíná. 

Dala v práci výpověď a koupila si jednosměrnou letenku do Barcelony. V korporátním prostředí si už sama sebe neuměla představit, proto návrat k původnímu zaměstnavateli neplánovala. „Tuto možnost jsem vnímala spíše jako zádní vrátka pro případ, kdybych v hledání nového zaměstnání nebyla úspěšná,“ přiznává. 

Z plánované několikatýdenní, nejdéle měsíční pauzy, se stál devítiměsíční sabatikl. „Kdybych nenastoupila na svou aktuální pozici, ještě bych ho prodloužila,“ dodává Petrašová - nová šéfka vývojářského studia TopMonks Blockchain, která má od té doby ve zvyku brát si každých pár měsíců delší volno. 

„Poskytuje mi potřebný odstup od každodenní práce, kritickou sebereflexi a nové nápady,“ vysvětluje. 

Možnost delšího takzvaného tvůrčího volna není podle projektové manažerky personální agentury Grafton Recruitment Jany Vávrové obvykle při náboru uváděna jako zaměstnanecký benefit, protože se jedná spíše o benefit individuální a nenárokový. Aby získal zaměstnanec nárok na delší volno, musí často splnit několik podmínek. 

Například ve společnosti Vodafone musí uchazeč o sabatikl mít pracovní poměr na dobu neurčitou, který trvá nejméně dva roky, vyčerpanou celou svou dovolenou a je povinen uhradit zaměstnavateli za dobu neplaceného volna pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. „V letošním roce ho využili pouze tři zaměstnanci,“ říká Kateřina Šantorová, která má na starosti externí komunikaci.

18/12/2019 | Právo

Kromě mezd rostly letos i benefity

Více
Méně

Tři otázky pro Petru Prchlíkovou, ředitelku prodeje společnosti Up Česká republika 

* Řada firem zvyšovala v letošním roce svým zaměstnancům mzdy. Došlo k nějakému navýšení i v oblasti benefitů? 

Zaměstnavatelé se začali více orientovat na vztahy ve firmě a hledali cesty, jak zaměstnance stmelit. Celý rok se tak nesl ve znamení firemních hodnot a firemní kultury. V této souvislosti se firmy zaměřily na nefi nanční formu odměňování – investovaly hojně do příjemného pracovního prostředí, relaxačních zón, vybavení kuchyněk nebo například také do vybavení firem automaty na jídlo a pití, v nichž lze využít eStravenku. Druhou novinkou, která se v benefi tech letos objevila, bylo zajištění úspory času pro zaměstnance. Někteří zaměstnavatelé v rámci takzvané cafeterie nabídli benefi t ve formě osobního asistenta – zaměstnanec si může zaplatit člověka, který za něj vyřídí záležitosti na úřadu, odveze auto do servisu, objedná jej k lékaři apod. I když tento koncept prozatím funguje především v Praze, předpokládáme, že se brzy rozšíří i do dalších měst. 

* Jaká je průměrná částka investovaná v benefi tech do zaměstnance v roce 2019 ve srovnání se situací před pár lety? 

Investované částky sice pozvolna, ale trvale stoupají. Průměrná částka na jednoho zaměstnance se pohybuje kolem 5000 Kč/rok, nepočítaje v to stravenky. Z našich analýz vyplývá, že pokud zaměstnavatelé využívají cafeterii, investují čtyřikrát více peněz a benefi ty jsou častěji využívány, než pokud se příspěvky vyplácejí v papírových poukázkách. Co se týče samotných stravenek, u těch je průměrný příspěvek zaměstnavatele cca 12 000 Kč na zaměstnance ročně. Obecně je příspěvek na stravu zpravidla nejvyšší částí benefi -tů, kterou firmy svým zaměstnancům přispívají, neboť se jedná o daňově uznatelný náklad. 

* Liší se v poskytování zaměstnaneckých výhod firmy podle oboru? Ve kterých oborech jsou firmy nejštědřejší? 

Firmy se neliší podle oboru, jejich štědrost závisí především na úspěšnosti daného podniku. Protože jsou balíčky benefi tů univerzální, lze je ušít na míru malým i velkým podnikům. Nákup benefi tů je tak určován tím, co té které firmě dovoluje její hospodářský výsledek, vliv má samozřejmě i situace související s dostatkem či nedostatkem zaměstnanců.

07/12/2019 | Mladá fronta DNES

Stravenkový paušál a ministerské ptydepe

Více
Méně

Stravovací paušál, který chce ministryně financí Alena Schillerová zavést jako alternativu k dnešním stravenkám, je především otázkou svobody. Tedy svobodného rozhodnutí občana, na co a jak své peníze použije. Alespoň podle komentáře Miroslava Koreckého s názvem Stravenky, šatěnky, kniženky (MF DNES, 2. 12.). Jaký pak má ale smysl mít takový paušál? 

 

Stravovací paušál na cokoliv je protimluv. Jako kdyby stát někomu poslal dotaci řekněme na zavlažování s tím, že si za ni může klidně zaletět na Kanáry. To už není dotace ani podpora. To je prostě dávka nebo daňové osvobození bez účelu. 

V době, kdy stát jiné daně zvyšuje? Tomu nerozumím. Paušál má představovat zcela novou, v celkovém pořadí již pátou možnost, jak by zaměstnavatelé mohli podporovat stravování svých zaměstnanců. Vedle vlastních kantýn a jídelen, stravenek, dovážené stravy nebo přímé spolupráce s konkrétní restaurací by nově mohli pracovníkům nabídnout i peníze. Osvobozené od daní a odvodů. A ať se každý svobodně rozhodne, na co je použije. 

Pokud by vláda chtěla podporovat svobodu v rozhodování, proč tedy zvyšuje spotřební daň na tabákové výrobky a líh? Proč chce regulovat reklamu na alkohol? Vždyť bychom se měli sami rozhodnout, zda a jak intenzivně budeme kouřit a pít. Proč chce premiér přispívat rodinám se třemi dětmi na větší auta? Ať jim dá peníze, které použijí dle svého uvážení. A proč stát dotuje školky? Ať dá rodičům příspěvek a ti ať ho třeba propijí. A vůbec, ať prostě sníží daně – a bude to. 

Nechme však sarkasmu. Stát nenápadně daně zvyšuje a zřejmě v tom bude i nadále pokračovat. Protože stále více rozdává, musí také někde brát. Spotřební daň, zdanění rezerv u pojišťoven, prodloužení vratek DPH... A najednou zavede nikým nepožadovaný a zcela ojedinělý paušál na stravování.

Stravování pro zaměstnance má dlouhou tradici. Mezi jeho průkopníky u nás patřili Tomáš Baťa či Laurin & Klement. Stát jídelny a kantýny podporuje několik desetiletí. A zavedl stravenky pro stravování v restauracích. Jako doplněk pro ty, kteří prostě žádnou závodní jídelnu k dispozici nemají a kterým zaměstnavatel nezařídil ani dovoz jídla nebo smluvní závodní stravování v nějaké restauraci vedle podniku. Vedle toho jsou stravenky jen doplněk, byť jej využívá 1,3 milionu lidí. 

Pokud chce někdo přijít se zásadní změnou, měl by ji mít podloženou pádnými argumenty a analýzami. A mělo by to být nejspíš ministerstvo práce a sociálních věcí, kterému to náleží už z jeho názvu. Místo toho chce „stravenkovou revoluci“ dělat ministerstvo financí. Proč? 

Má se starat především o státní finance. A najednou přichází s filozofickou koncepcí, po které nikdo nevolal (odbory i Svaz průmyslu ji naopak odmítají!) a která možná udělá do rozpočtu díru jako hrom. Ministerstvo napadlo analýzu Unie zaměstnavatelských svazů, podle níž by dopad do státních peněz mohl přesáhnout 20 miliard korun. Ale samo žádnou analýzu nepředložilo. To je právě nejvíc zarážející. A do toho premiér hřímal ve Sněmovně, že už nebude zavádět žádné daňové výjimky. Může být něco ještě víc nekoncepčního? 

O autorovi| David Rýc, předseda Asociace provozovatelů poukázkových systémů

04/12/2019 | personalista.com

Lidé investují našetřené zaměstnanecké benefity do Ježíška

Více
Méně

Podobně jako se do konce roku musí dočerpat dovolená, svoji platnost mají i zaměstnanecké benefity. Výhodou je, že se dají skvěle využít pro pořízení vánočních dárků nebo zmírnění předvánočního stresu. Podle údajů Sodexo loni před koncem roku vzrostly objemy čerpaných volnočasových benefitů o více než 70 % oproti celoročnímu průměru. Data za letošní listopad zatím vykazují nárůst o 20 %. 

Benefitní karty se v listopadu a zejména pak v prosinci uplatňují častěji než v průběhu roku. Zaměstnanci dočerpávají nastřádané body, svoji roli může hrát i to, že někteří zaměstnavatelé vyplácejí vánoční odměny formou zaměstnaneckých benefitů,“ vysvětluje Tereza Knířová ze Sodexo Benefity. Kdo se celý rok držel zkrátka, ten by si měl alespoň ke konci roku „vyhodit z kopýtka“ – otálet se nevyplácí, protože platnost benefitů může končit už 31. prosince.

Způsobů, jak zaměstnanecké benefity využít před koncem roku, je celá řada. Předně by zaměstnanci měli myslet na sebe a odměnit se za celoroční práci. Někdo si dopřeje wellness nebo si zakoupí vstupenku na adventní koncert, aby se naladil na vánoční atmosféru. Ti, kdo už začátkem zimy vzpomínají na letní radovánky, pookřejí, když vyrazí s rodinou do aquaparku, nebo rovnou překvapí druhou polovičku nákupem dovolené v cestovní kanceláři. V předvánočním shonu přijdou vhod také služby virtuálního asistenta myTimi, který ochotně vystojí fronty na úřadě, objedná úklid nebo zajistí prohlídku v autoservisu. Oblíbeným řešením je také uplatnění benefitů na nákup vánočních dárků. Skvěle se dají využít například na nákup knih, u některých partnerů Sodexo navíc se slevou. Hodnotným dárkem, který potěší, a přitom doma nezabere místo, jsou lístky do divadla nebo na koncert. Kdo se rád rozvíjí, ten možná pod stromečkem najde poukázku na vzdělávací kurz. Prostřednictvím benefitů lze pořídit i zdravotnické potřeby nebo třeba nové brýle. „Naše Flexi Pass karty se dají uplatnit u 11 tisíc partnerských provozoven po celé České republice. Jejich seznam najdou držitelé karet na webu, a po přihlášení do osobního účtu získají i přehled o tom, kolik peněz jim na benefitech ještě zbývá,“ radí Tereza Knířová ze Sodexo Benefity. A do třetice, své body si uživatelé zaměstnaneckých programů mohou převést i na portál Slevomat. Na výběr jsou dárky i zážitky: relaxační masáže, gastronomie, domácí i zahraniční zájezdy, adrenalinové aktivity, dárkové balení pochutin, ale i možnost přispět na charitativní projekt.

28/11/2019 | denik.cz

Změny u stravenek vyjdou na miliardy, míní firmy. Plán Schillerové se jim nelíbí

Více
Méně

Plán ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na to, aby zaměstnanci mohli dostávat od firem namísto stravenek nebo proplaceného závodního stravování peníze „na ruku“, tvrdě napadli zástupci zaměstnavatelů. Veřejné rozpočty by kvůli tomu podle nich mohly přijít až o 21,4 miliardy ročně. „To je částka, ze které by vláda mohla zvýšit platy učitelům o 5500 korun,“ říká Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů (UZS). 

"Unie přitom upozorňuje, že odhadovaný propad dosahuje zhruba poloviny schodku státního rozpočtu. „Už nyní přitom stát sahá na rezervy pojišťoven nebo zdravotních pojišťoven, což se většinou nedělá v okamžiku, kdy ekonomika ‚šlape‘,“ dodal Jásek. 

Klíčovou roli v propadu rozpočtových příjmů podle zástupců firem sehrají dva efekty. Prvním z nich bude čerpání paušálu těmi společnostmi, kterou dnes nenabízejí firemní stravování ani stravenky

„Lze předpokládat masivní zavedení tohoto benefitu, avšak za jiným účelem a motivací, než je původně zamýšlen. Dá totiž firmám a institucím možnost na úkor mezd navýšit zaměstnancům příjmy bez vedlejších nákladů ve formě daní a odvodů,“ říká Jiří Köhler ze společnosti Grant Thornton, která pro UZS analýzu realizovala. Není prý přitom zaručeno, že zaměstnanci začnou tyto peníze utrácet za obědy a nebudou si stejně nosit svačiny z domova. 

Druhým klíčovým efektem bude podle analýzy to, že na paušál budou přecházet i zaměstnavatelé, kteří nyní poskytují zaměstnancům stravenky a závodní stravování. K tomu se prý přidruží i další dopady, jako například využívání paušálu lidmi s více pracovními úvazky. Ministerstvo financí s tím ovšem nesouhlasí. Dopady na státní rozpočet podle něj budou zhruba desetinové, ve výši dvou miliard korun ročně. Stravenky přitom zrušeny nebudou. 

Konec provizím 

Podle zástupce mluvčího ministerstva Jakuba Vintrlíka je principem stravenkového paušálu pouze jednodušší a efektivnější způsob, jak čerpat současné zvýhodnění na stravování, nikoliv zavedení nového daňového zvýhodnění. „Na to dnes kvůli vysokým provizím stravenkových společností administrativě nedosáhne jeden milion zaměstnanců,“ říká. Prostředky, které dnes představují marže vydavatelů stravenek, by zůstaly v peněženkách zaměstnanců a firem,“ dodal. 

Analýza Unie zaměstnaneckých svazů podle jeho úřadu pouze usiluje o diskreditaci záměru ministryně Schillerové. „Návrh se mohl stát součástí daňového balíčku s účinností od 1. ledna 2021. Aktuálně dokončujeme přípravu návrhu legislativního textu a zpracováváme důvodovou zprávu,“ sdělil Vintrlík.

25/11/2019 | blog.proudly.cz

Neomezená dovolená, čtyřdenní pracovní týden. Firmy experimentují s benefity

Více
Méně

Že když dva dělají totéž, není to totéž, si uvědomuje stále více firem. I proto opouští tovární režim a začínají experimentovat se vším od délky pracovní doby, přes sdílení pracovních míst po netradiční odměňování. Narůstá totiž počet zaměstnanců, kteří hledají nejen možnosti rozvoje a růstu, ale i vybalancování práce a rodiny či větší míru svobody. Jak se ukazuje, i na první pohled líbivé změny mají mnohdy také svou stinnou stránku. Co tedy zvážit, než se do experimentu zapojíte, ať už z pozice vedení nebo zaměstnance? 

 

Stále častěji se setkáváme s pojmy jako svobodná firma, firma s plochou strukturou, remote společnost. Organizace totiž ve snaze inovovat, navýšit produktivitu i motivaci a přitáhnout talentované pracovníky, zkouší nejrůznější režimy fungování. Zkracují pracovní dobu i pracovní týden, prodlužují dovolenou, mění způsoby ohodnocení i spolupráce. Některé společnosti pak po těchto změnách hlásí až zázračný nárůst loajality a angažovanosti zaměstnanců, lepší ekonomickou výkonnost i kvalitnější zákaznický servis. Jiné se naopak po čase vrací k zavedeným procesům, protože se žádné zlepšení nekoná. 

Neomezená dovolená 

V posledních letech se roztrhl pytel se společnostmi, které zrušily jakákoliv omezení v čerpání dovolené. Jako zaměstnanec si ji můžete vybrat kdy chcete a na jak dlouho chcete. Už tak nemusíte pečlivě počítat každý den, který vám do konce roku zbývá. Prostě si dopřejete tolik volna, kolik zrovna potřebujete. 

Nápad na neomezování dovolené ale není žádná novinka. První firmy experimentující s tímto nastavením se objevily už v devadesátých letech. A bylo mezi nimi například i IBM. Postupně se přidaly společnosti jako Glassdoor, LinkedIn, Netflix, Kronos či Virgin Management. Podle nich tento benefit přináší řadu výhod. 

Výhody 

Zastánci neomezování dovolené poukazují na nárůst produktivity a motivovanosti zaměstnanců . V průměru o dvacet až třicet procent. Lidé ve firmách, které je neomezují v rozsahu volna, jsou loajálnější a obecně vyjadřují větší spokojenost . Což se samozřejmě promítá většinou i do zlepšení celkové firemní kultury a atmosféry na pracovišti. 

Důležitými aspekty jsou důvěra a zodpovědnost . Právě s nimi se totiž mnohdy váže nárůst spokojenosti víc než se samotnou možností neomezených prázdnin. Zaměstnanci si obvykle uvědomují, že tím top management vyjadřuje velkou důvěru ve své lidi. A že to není pouze prázdná proklamace, ale velmi konkrétní gesto. 

S tím se také pojí přenesení zodpovědnosti zpět na zaměstnance. Firmy s neomezenou dovolenou totiž zaměstnancům věří natolik, že nechají na nich, aby zvážili, kdy mohou odjet pryč. Případně aby se domluvili s kolegy, předali rozdělanou práci a plnili úkoly v termínech. S důvěrou tak jde i zodpovědnost, což si podle výzkumů řada zaměstnanců cení ve finále mnohem víc než samotný benefit. 

Například společnost Mammoth se rozhodla zrušit limit na dovolenou po dobu jednoho roku. Během tohoto roku pak průběžně vyhodnocovala vnímání zaměstnanců i praktické dopady. Téměř ihned po zavedení se stala neomezená dovolená nejoblíbenějším benefitem. Přeskočila i zdravotní pojištění, což je ve Spojených státech zcela zásadní benefit pro drtivou většinu zaměstnanců. Po roce se pak ustálila na třetím místě, hned po zdravotním pojištění a příspěvku na penzi. Nepotvrdily se ani časté obavy ze zneužívání. Lidé si totiž v průměru brali stejné množství dovolené jako předtím. Tedy přibližně pět týdnů. Přesto se změnilo celkové vnímání zaměstnanců a podle anket velmi oceňovali samotnou možnost čerpání neomezeného volna. Narostl pocit lepšího sladění práce a rodiny a spokojenost, neboť se zaměstnanci nemuseli obávat, zda vystačí s dovolenou v případě nečekaných událostí. 

V Česku se pak tímto benefitem proslavila například IT společnost Artin. Zavedla ho v roce 2017 a za první rok lidé vyčerpali o 30 procent dovolené víc než v předchozích letech. Podle vedení ale zaměstnanci zvládali veškerou svěřenou práci v termínech a změna tak v ničem neohrozila chod společnosti a nasmlouvané zakázky. I proto tento benefit rozšířili v roce 2018 také na slovenskou pobočku. 

Nevýhody 

Možnost zneužití . V organizacích, kde je nízká míra důvěry mezi zaměstnanci a vedením a kde je nízká angažovanost, vede tato změna mnohdy ke zneužívání ze strany zaměstnanců. V momentu, kdy si lidé vybírají dovolenou bez ohledu na kolegy, nepředávají si práci a nedokončují úkoly, firmy místo zlepšení pocítí horší výkonnost a produktivitu, pokles zisků a celkové zhoršení atmosféry. 

Nečerpání žádné dovolené . Paradox, kvůli kterému muselo množství společností od benefitu ustoupit, tkví v poklesu čerpané dovolené. Zaměstnanci si totiž často brali ještě méně volna, než když měli čtyři pět týdnů povinně. Zejména ti, kteří doufali v povýšení, pak často prokazovali svou loajalitu a motivaci tím, že neměli volno nikdy. Na některých pracovištích tak vznikala rivalita a lidé se snažili vyčerpat dovolené co nejméně. Což často vedlo k přepracování, vyhoření, větší chybovosti a v důsledku i k menší produktivitě. 

Zaměstnanci nemají nárok na vyplacení nevyčerpané dovolené v případě odchodu ze zaměstnání. Pokud tak odejdete z firmy s neomezenou dovolenou, s penězi za nevybrané volno počítat nemůžete. 

Crowdfundingová platforma Kickstarter právě kvůli převažujícím nevýhodám tento benefit zrušila. Zjistila totiž, že lidé si vybírají dovolené mnohem méně než předtím. V důsledku se tak opatření stalo zcela kontraproduktivní. Bylo totiž zdrojem strachu a úzkosti, nikoliv větší spokojenosti a pocitu vyváženosti pracovního a rodinného života. 


Kratší pracovní týden
 

Některé organizace se rozhodly vyřešit otázku vybalancování pracovního a soukromého života tím, že zkrátily pracovní týden. Místo pěti dní tak zaměstnanci pracují pouze čtyři. A ani tohle není revoluční myšlenka z poslední doby. Už v roce 1930 předvídal ekonom John Maynard Keynes, že do sta let budeme pracovat pouhých patnáct hodin týdně. V roce 1956 pak o čtyřdenním pracovním týdnu mluvil i pozdější americký prezident Richard Nixon. 

Ačkoliv se sen o patnáctihodinovém pracovním týdnu zatím drtivé většině zaměstnanců nevyplnil, firmy jako Microsoft a Shake Shack upouští od zažitých čtyřiceti hodin. Lidem nabízejí za stejný plat práci na dvaatřicet i méně hodin. Podle průzkumu z letošního dubna mezi šedesáti tisíci americkými společnostmi tento model funguje už v 15

procentech z nich. Převážná většina z nich pak podle výzkumu nezaznamenala pokles ani v produktivitě, ani v zisku. Některé se ale potýkají s úpadkem pracovní morálky a zhoršením zákaznického servisu. 

Výhody 

Nárůst produktivity , jelikož musí zaměstnanci stihnout svou práci v kratší době. Většina lidí tak nemá čas brouzdat po internetu a klábosit s kolegy nad kávou, pokud chtějí ve čtvrtek odpoledne opouštět pracoviště s čistým stolem. Z předchozího vyplývá i větší efektivnost a zlepšení time managementu. Zaměstnanci více prioritizují své úkoly a jsou méně ochotni ztrácet čas například na zbytečných schůzkách a poradách. 

Větší spokojenost plynoucí jak z lepšího slaďování práce a rodiny, tak z větší motivovanosti a kreativnosti. Mírný časový tlak totiž u některých zaměstnanců vede k lepším výsledkům. Firmy také zaznamenávají nárůst inovativnosti ze strany zaměstnanců

Utužení kolektivu , který si musí vycházet více vstříc a společně táhnout za jeden provaz, aby v kratším čase splnil stanovené cíle. 

Úspory za chod společnosti . Když jeden den v týdnu v kancelářích nikdo není, ušetří firma až 20 procent za elektřinu, vodu a další služby nutné pro bezproblémový chod. 

Zároveň čtyřdenní pracovní týden šetří i životní prostředí . Znamená to totiž méně dojíždějících lidí a méně aut na silnicích. 

Společnost Microsoft zavedla kratší pracovní týden na zkoušku na pobočkách v Japonsku. Během srpna tak každý pátek zůstaly japonské kanceláře zavřené. Jediný měsíc vedl podle výzkumu k nárůstu produktivity o neuvěřitelných 40 procent. 

Část roku pak zkrácený pracovní týden nabízí například i společnost Basecamp. Kratšího týdne si zaměstnanci užívají vždy od května do srpna. Podle vedení společnosti vede dvaatřicetihodinový týden k lepší prioritizaci. Zaměstnanci údajně nepracují rychleji, ale spíše chytřeji. 


Nevýhody 

Není to pro všechny. Je řada oborů, ve kterých prostě zkrátit pracovní týdne nejde . Případně by bylo plánování směn natolik složité, že by přínosy nevyvážily nevýhody. 

Experiment se může značně prodražit . Pokud není změna dobře promyšlená, zaměstnancům se prostě nemusí podařit naplnit všechny cíle v kratším čase. A ne každá společnost si může dovolit zmenšit objem práce a tím snížit zisky. 

Zhoršení zákaznického servisu . Ne vždy mají totiž zákazníci pochopení pro to, že se v případě potřeby nikomu nedovolají a na jejich e-maily zaměstnanci společnosti zareagují až za tři dny. 

Větší tlak může vést paradoxně k menší spokojenosti pracovníků . Někteří lidé totiž pod časovým tlakem panikaří a ztrácí motivaci. Pokud musí v kratším čase stihnout stejný objem práce, může to vyvolávat úzkost a nespokojenost. 

Kratší týden může vést k nárůstu přesčasů. Některé úkoly si prostě žádají čas. Řada zaměstnanců pak volný den stejně tráví dokončováním práce. S tím rozdílem, že si musí vykázat přesčas nebo ji dělají zadarmo. Což se dlouhodobě nevyplatí ani jim, ani zaměstnavateli. Holandská studie navíc ukázala, že až jeden a půl milionu zaměstnanců by rádo pracovalo i víc než 40 hodin. Ale nemohou. 

Učební platforma Treehouse po zkušební době krátký týden opustila. Ačkoliv v roce 2015 tuto výhodu zaměstnancům nabídla, už v roce 2016 ji zrušila. Podle CEO Ryana Carsona vedla ke zhoršení pracovní morálky, což se podepsalo jak na samotném podnikání, tak na misi celé společnosti. Carson tento pokus dokonce zpětně označil za hrozný nápad. 


Vlastní volba platu 

Ačkoliv neomezená dovolená, kratší pracovní týden nebo šestihodinový pracovní den zní většině lidí stále proveditelně, některé společnosti šly ještě o krok dál. Nenechávají zaměstnance rozhodovat o tom, kolik si naordinují volna, ale o tom, jak se za svou práci odmění. Chcete dostat přidáno? Jednoduše si přidáte. Zatímco skeptici předvídají, že by firmu mohli do pár měsíců zavřít, zastánci upozorňují na větší rovnost mezi platovými podmínkami žen a mužů, větší inkluzi a větší zodpovědnost za svou práci. Jelikož ale takto odvážných firem zatím není mnoho, dlouhodobá data na větším vzorku chybí. 

Výhody 

Systém sebeohodnocení nastavuje férovější podmínky pro všechny 

Zaměstnanci, kteří mají pocit, že jsou odměněni přesně tak, jak si zaslouží, jsou motivovanější a loajálnější 

Lidé se cítí respektovanější a váženější , protože jim organizace natolik důvěřuje, že mohou vlastní přínos a odpovídající ocenění posoudit sami. Zároveň v nich posiluje i zodpovědnost a ohleduplnost, protože neúměrný plat pro ně znamená buď menší plat pro kolegy, nebo zruinování společnosti

Nevýhody 

Pokud se tento experiment nepovede, může společnost opravdu přivést na mizinu 

Přenesení zodpovědnosti na zaměstnance může vyvolat stejný efekt jako neomezená dovolená. Lidé si tak nakonec ze strachu zvolí plat ještě nižší , než by jim byl zaměstnavatel ochoten a schopen dát.

Jelikož jsou platy zaměstnanců obvykle jasná položka, se kterou firma může kalkulovat, volnost v odměňování zhoršuje možnosti plánování a stanovování dlouhodobé strategie včetně investic. 

Benevolence v odměňování může vyšroubovat platy neúměrně vysoko . Což je nevýhodné jak pro zaměstnavatele, který při náboru nových zaměstnanců nemá jasně daný rozsah pro konkrétní pozice. Tak pro stávající pracovníky, kteří by tak vysokého ocenění nemuseli už nikde jinde dosáhnout. Změna zaměstnavatele se tak pro ně stane velmi obtížná. 

Stanovení vlastního platu na zaměstnancích nechala například britská společnost GrantTree. Zároveň však zavedla metodiku sebeohodnocení a mechanismy, které celý proces korigují. Zaměstnanec, který má pocit, že by si za svou práci zasloužil víc peněz, už nemusí chodit za nadřízeným. Musí se ale poradit s kolegy. Ti mu na základě předložených argumentů potvrdí či vyvrátí, zda si podle nich navýšení platu zaslouží s ohledem na vykonávanou práci i celkové fungování firmy a zda jim požadovaná částka přijde přiměřená. Zaměstnanci také musí brát v potaz, jak je daná role ohodnocena v jiných společnostech. Finální rozhodnutí je ovšem na nich. Fakticky jim totiž nový plat nikdo oficiálně neschvaluje. Podle společnosti celý systém funguje dobře, vede zaměstnance k větší poctivosti a posiluje kulturu transparentnosti a férovosti. Dokonce si za dobu fungování tohoto opatření dva zaměstnanci požádali o snížení platu v momentu, kdy měli pocit, že mají méně práce a zodpovědnosti než dříve. 

Na sebeohodnocení nedá dopustit ani softwarová firma Pod Group, ve které zavedení systému znamenalo nárůst platů o pouhých 10 procent. Podle CEO Charlese Towers-Clarka ale znamenalo obrovský pokles odchodovosti. Lidé se cítí za svou práci spravedlivě odměněni a nemají důvod odcházet ke konkurenci. 

Zapomeňte na trendy. Nejlépe funguje autentičnost 

Je vidět, že se stále více společností pouští do experimentů a hledá nastavení, které jim bude dlouhodobě přinášet co nejvíc užitku. I když se zpočátku mohou zdát opatření značně kontroverzní. Stejně jako každá změna, má také inovativní přístup své nevýhody. Je proto důležité neřídit se pouze tím, co fungovalo ostatním. Klíčem k úspěchu je pečlivě sledovat, analyzovat a nespokojit se s pouhým následováním trendů. Každému zaměstnanci i organizaci totiž může prospívat něco zcela jiného. A je v pořádku neustále si hledat pro sebe to nejlepší. Ať už jste v pozici zaměstnance, nebo řídíte celou společnost.

18/11/2019 | roklen24.cz

Synonymum pro běžnou sdílenou dopravu ve městě? re.volt carsharing!

Více
Méně

Chtěl bych, aby re.volt byl synonymem pro běžnou sdílenou dopravu ve městě. Aby se říkalo jel jsem re.voltem. Podobně, jako když se řekne, jel jsem MHD. Mám vnitřní radost, když nejezdím zbytečně velkým a prázdným autem typu SUV, které je dobré tak maximálně pro ego. V rozhovoru to pro server Roklen24 uvedl Pavel Kuchta, CEO společnosti re.volt, která aktuálně poptává prostředky na růst prostřednictvím crowdfundingové platformy Fundlift. 

Máte auto? A pokud ano, dovedete si v dnešní době představit, že byste se bez automobilu zcela obešel? 

V Praze si dokážu představit život bez auta. Dopravní služby jsou tam pokryty velice dobře. Od MHD, sharingu až po půjčovny dodávek. Já jsem z Ostravy, kde ještě vnímám, že je auto zapotřebí. 

Jaký je Váš názor na samořiditelná auta? Zažil jste jízdu na vlastní kůži jako řidič? 

Osobně jsem to ještě nezažil. Určitě to ale bude vzrušující zážitek, než to zevšední. Nicméně je to pro mě zatím sci-fi, já věřím v lidský úsudek a správnost rozhodování. V tomto duchu taky budujeme naši službu re.volt. Lidem prostě věříme, jinak bychom to ani nemohli dělat. 

Čím jezdíte nejraději do práce? 

Svým Volkswagenem up!. Mám vnitřní radost, když nejezdím zbytečně velkým a prázdným autem typu SUV, které je dobré tak maximálně pro ego. 

Inspirovali jste se se službou re.volt v zahraničí? Čím se liší služba re.volt od jiných carsharingových služeb u nás i v Evropě? V čem jste revoluční? 

Inspirovali jsme se hlavně emocemi. Když jsme začínali s našim mini elektro autíčkem, tak to prostě byla velká zábava řídit. To jsme v počátku chtěli lidem nabídnout – netradiční zážitek z cestování. Nyní jdeme už trochu více praktickou cestou. Stále chceme zprostředkovávat zážitek, ale taky chceme nabídnout více typů dopravních prostředků, které uspokojí aktuální potřebu zákazníka. Zní to jednoduše, ale v rámci Evropy i světa je to revoluční. Podle mě je hloupost se vymezovat pouze na kolo, motorky nebo auta. Uživatel, který využívá sdílených prostředků, využívá všechny služby a my mu je chceme dopřát. 

V jaké fázi je podle fázi nyní carsharing v Česku? Co můžeme očekávat v horizontu jednoho roku?

Myslím, že Česko je ještě pozadu, ale Praha už se blíží západu, kde sdílením můžete kompletně nahradit vlastnictví dopravního prostředku. Podle mě se na rok 2020 může těšit hlavně spotřebitel, protože carsharing a sdílená doprava se posune hodně vpřed, hlavně co do počtu dopravních prostředků. I my chystáme další malou revoluci ve sdílení aut, ale o tom se dozvíte více až to bude hotové někdy z kraje roku 2020. 

Proč jste pro carsharing zvolili elektroauta místo aut na spalovací pohon? 

Hlavně kvůli toho pocitu z jízdy. 

Jste rodák z Ostravy. Jaký máte vztah k „zelené energii“? 

Ostrava je hodně zasažená průmyslem, což byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem studoval chemii a technologii ochrany životního prostředí. Podle mě musíme jako společnost zefektivňovat výrobu energie a zlepšovat emisní stopu. Je to cesta, ne definitivní řešení. Přesně takto vnímám i elektromobilitu. Sama o sobě není nejlepším řešením, ale nelepším aktuálně technologicky dostupným řešením jako krok v cestě vpřed k palivovým článkům apod. 

Na jak velké ploše se nachází vaše parkovací zóny? A podle jakých kritérií si vybíráte, kam vaše zóny budou expandovat? 

Je to kruh, který zvětšujeme a zmenšujeme dle množství dopravních prostředků, abychom zajistili určitou hustotu dopravní infrastruktury. 

Jak funguje váš věrnostní program? 

Naprosto geniálně. Když jezdíte, tak se vám automaticky z každé jízdy do peněženky nahraje kredit v hodnotě 10 procent z jízdy, který se vám odečte při další jízdě provedené do 45 dní.

Můžete představit váš program pro firmy? 

Každá firma a její zaměstnanci mohou jezdit na firemní účet. Jízdné potom každý měsíc fakturujeme souhrnně. Firmy toho využívají jako benefit pro své zaměstnance a také jako prostředek pro cestování mezi schůzkami ve městě. 

Na Fundliftu poptáváte prostředky v objemu tří milionů. K čemu je v re.voltu použijete? 

Nyní chceme do portfolia přidat elektrické koloběžky, které pokryjí poptávku po mikromobilitě a dojezdu poslední a první míle. Koloběžky jsou nyní horké téma v Praze, proto je třeba podotknout, že při výběru stroje jsme byli maximálně obezřetní. Aby to fungovalo, musí to dávat smysl všem. Koloběžka splňuje vše co stát vyžaduje. A hlavně disponuje velkými koly, takže z vás kostky nevytřepou duši a není rizikové jezdit po cestě. 

Díky vyměnitelné baterii to dává hlavně ekonomický smysl nám jako provozovatelům. To nám taky pomůže se zabývat špatně zaparkovanými koloběžkami, jelikož technici jezdí po městě s nabitýma baterkami a netlačí je čas, aby je museli někam svážet. 

Jaká je vaše vize do budoucna? Čeho byste chtěli, řekněme do tří let, dosáhnout? 

Aby byl re.volt synonymem pro běžnou sdílenou dopravu ve městě. Aby se říkalo jel jsem revoltem, podobně jako když se řekne jel jsem MHD. 

Jak by podle Vás mohl vypadat ideální systém dopravy, konkrétně dojíždění do práce, v českých větších městech?

Všechno dostupné v jedné apce, která vám ukáže, čím a jak jet. 

Pokud byste měl tu moc a peníze, co byste udělal hned? 

Světový mír a jednotnou sdílenou apku. 

Pavel Kuchta je zakladatelem a zároveň nositelem prvotní myšlenky re.volt carsharingu. Ve Společnosti má na starost celý projekt, jakož i vedení týmu lidí napříč všemi úseky, jako je výroba hardware, vývoj software, zákaznická podpora či provoz. Dále zastupuje Společnost jako jednatel a z této pozice jedná s obchodními partnery a zodpovídá za celkovou strategii. Má za sebou úspěšné projekty v oblastech automobilového průmyslu a obnovitelných zdrojů energie.

15/11/2019 | iDNES.cz

Sedm užitečných tipů, jak všechno zvládnout do Vánoc. V práci i doma

Více
Méně

S podzimem přichází úbytek denního světla a sychravé počasí. Konec roku také navíc obvykle bývá ve znamení zvyšujícího se tlaku v práci. To vše v kombinaci s každodenními povinnostmi nebo dokonce problémy v osobním životě může vyústit až v depresi či syndrom vyhoření. Poradíme vám, jak ve vypjatém předvánočním období všechno hravě zvládnout. 


Podzimní čas je velmi náročné období a jeho negativní vlivy se mohou promítnout jak na fyzickém, tak i na psychickém zdraví člověka. Proto je nutné o sebe opravdu pečovat – dbát na kvalitní a pravidelné stravování, dopřát si prostor pro regeneraci, relaxovat a věnovat se věcem, které přinášejí radost. 

V současné době existuje obrovské množství různých forem zábavy či odpočinku, které mohou sloužit jako účinné nástroje ke každodennímu oddechu. Dokonce i zaměstnavatelé už si uvědomují, jak velký vliv na efektivitu a chod celé firmy mají spokojení a odpočatí zaměstnanci, a přizpůsobují tomu i nabídku benefitů

„Zaměstnanci mohou vybírat ze škály široké jako nikdy dřív – od poukazů na lístky do divadla, do bazénů a saun, na masáže nebo relaxační víkendy až po nákup knih,“ vyjmenovává Petra Prchlíková, ředitelka prodeje společnosti Up Česká republika, která se specializuje na zaměstnanecké benefity

Přestože si je většina z nás vědoma nutnosti odpočinku a péče o sebe sama, v návalu povinností v práci, soukromých záležitostí a péče o rodinu nám mnohdy nezbývá čas. Právě ten lze ale dnes díky šikovným pomocníkům ušetřit snáze než kdy dřív. O některých z nich by se dokonce ještě před pár lety dalo pouze snít: 

1. Platby, které odejdou „samy“ 

V době chytrých telefonů lze ušetřit díky nastavení trvalých plateb či povolení k inkasu přímo v mobilní aplikaci až desítky minut měsíčně. Další čas pomohou získat třeba QR platby, kde stačí jen vyfotit QR kód z faktury chytrým telefonem a platební příkaz se v bankovní aplikaci vyplní automaticky. Odpadá tak stres nejen kvůli zadávání dat, ale také kvůli neustálým myšlenkám na povinnost odeslat platbu. 

2. Nákup až do domu 

Rodinné nákupy jsou nejen obrovským žroutem času, ale v nákupních špičkách také neuvěřitelným požíračem energie. Přitom na trhu existuje už dostatek e-shopů, které vám objednaný nákup doručí v domluvený čas na dohodnuté místo za cenu srovnatelnou s kamennými obchody. 

3. Úřady bez front 

Mnohé městské úřady či magistráty už provozují online systémy k rezervaci termínu, které umožňují elektronické objednání k vyřízení běžných záležitostí jako je zhotovení občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu apod. Hodiny strávené ve frontě lze přece strávit kvalitnějším způsobem. 

4. Když nemůžeš… dej si pauzu 

Je dokázáno, že po několika hodinách práce bez přestávky se na člověku podepisuje únava, zvyšuje se chybovost, klesá schopnost soustředění, kvalita rozhodování apod. To vše stojí více času. Delší přestávka pomůže pročistit mysl a nabrat síly na další výkony. V přestávkách odborníci doporučují věnovat se naprosto odlišné činnosti oproti té, od které se odchází. Manuálně pracující by se měli v klidu posadit. Lidé pracující u počítače zase projít či protáhnout. 

V polední pauze je vhodné věnovat tento čas kvalitnímu obědu, nejlépe mimo pracoviště. „Jednou z nejčastějších chyb je obědvání přímo na pracovním stole před počítačem nebo naopak ukusování bagety „za běhu“. Vyrazit alespoň občas na oběd mimo pracoviště má pozitivní účinek nejen na efektivitu práce, ale zejména na zdraví,“ doporučuje výživová poradkyně Linda Nejezchlebová. 

5. Osobní asistent připraví oslavu i seřídí kolo 

Na trhu lze dnes najít firmy, které nabízejí služby virtuální asistence. Jsou to služby pro skutečné umělce v delegování, které ušetří mnoho času, neboť osobní asistenti umí za poměrně příznivou finanční odměnu zvládnout téměř vše. Od naplánování dovolené přes úklid, hlídání dětí, nákup vánočních dárků, vyřízení stavebního povolení, sepsání prezentace, kurýrních služeb až po objednání k lékaři. 

6. Nejen home office ušetří čas 

Díky rozvoji moderních technologií je v mnoha oborech a profesích možné využít nejrůznějších flexibilních úvazků. Pokud zaměstnavatel takový benefit nabízí, je vhodné ho opravdu zvážit a ušetřit například minimálně čas na cestu do práce a zpět. „Pro rodiče s malými dětmi mohou být zajímavými benefity firemní školky či možnosti hlídání. Nově také například firmy zavádějí speciální chladicí místnosti, kde lze uložit nákup, který si zaměstnanec vyzvedne při odchodu z práce,“ dodává Petra Prchlíková

7. Delegování v práci i doma 

Správné delegování je umění. Ne vždy a ne každý se dokáže nebo chce vzdát vlastních povinností. Většina lidí potřebuje slyšet pochvalu a uznání za splněný úkol. Často delegování brání strach z toho, že někdo jiný úkol nezvládne tak dobře jako my. Delegování je však cesta, která nám umožní uvolnit ruce a soustředit se na to nejdůležitější, proto je vhodné mu věnovat pozornost. A to nejen v práci, ale i doma. Není nutné denně připravovat pro celou rodinu teplé večeře nebo uklízet pokoj za své školou povinné ratolesti
08/11/2019 | ČRo Plus

Nezaměstnanost v ČR je rekordně nízká

Více
Méně

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Nezaměstnanost v Česku je opět rekordně nízká. Od července se držela na hodnotě 2,7 %. V říjnu klesla o další desetinu na 2,6. V říjnu bylo tedy v Česku bez práce 196 500 lidí. Meziměsíčně je to nejméně od roku 96 a míra nezaměstnanosti v Česku je už delší dobu nejnižší v celé Evropské unii. To ovšem také znamená, že zdejší firmy mají problém najít vhodné zaměstnance. Já jsem teď ve ;spojí s analytikem trhu práce Tomášem Ervínem Dombrovským z portálu Jobs.cz. Dobrý den. 

Tomáš Ervín DOMBROVSKÝ, analytik trhu práce, LMC 

-------------------- 

Dobré odpoledne. 

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Za které profese se teď na zdejším trhu, obrazně řečeno, platí zlatem, kdo jsou ti nejvíc nedostatkoví pracovníci

Tomáš Ervín DOMBROVSKÝ, analytik trhu práce, LMC

-------------------

Tak ono se dá říci, že v podstatě za všechny, protože ta poptávka je tak obrovská. Úřad práce eviduje přes 350 000 neobsazených pozic a na portálech a dalších zdrojích jsou další desítky tisíc míst, typicky teda pro lidi spíše s vysokoškolským vzděláním na tom volném trhu, o kterých Úřad práce ani neví. Takže dá se říci, že se velmi těžko obsazují všechny pozice, ovšem v té databázi Úřadu práce jsou teda spíše méně kvalifikované pozice ve výrobě nebo pozice řidičů, kuchařů a podobně, zatímco na tom zbytku trhu, na tom otevřeném jsou spíše pozice pro vzdělanější lidi minimálně s úplným středním nebo vysokoškolským vzděláním a tam k těm nejhůře obsaditelným patří náročné technické profese, IT profese, konstruktéři, obchodní pozice, ekonomické pozice, podnikové finance a podobně, takže je to celá plejáda místech, které se vlastně dneska obsazují složitě. 

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Za dobře placenou prací se mnohdy musí dojíždět nebo stěhovat často do Prahy. Vede aktuálně nedostatek lidí častěji k tomu, že se firmy stěhují za nimi, anebo že častěji umožňují práci doma, home office. 

Tomáš Ervín DOMBROVSKÝ, analytik trhu práce, LMC 

-------------------- 

Firmy se nestěhují tak často, spíše když zvažují založení nové pobočky, tak opravdu si vybírají ty regiony, kde v těch spádových oblastech, kde jsou ještě lidi aspoň trochu dostupní, tak osloví více lidí, případně tam ti lidi jsou třeba ochotnější tu práci změnit, takže to se do nějaké míry děje. My vidíme i ten opačný fenomén poslední 3 roky, kdy se na tom trhu opravdu z pozice zaměstnance teda velmi daří, protože si lidé mohou vybírat, tak právě to, aby dojížděli méně za prací, je jedním ze tří nejsilnějších motivů pro změnu práce. Lidi opravdu mění práci mimo jiné proto, aby ušetřili čas na dojíždění a v těch motivech, které v ostatních letech šly hodně nahoru, jednoznačně je to i flexibilita, to znamená možnosti vlastně rozvržení práce v čase, přizpůsobitelný začátek a konec práce nebo právě možnosti home office, ty dneska už může využívat 20 % lidí, tu občasnou práci z domova. A pružný začátek a konec pracovní doby má zhruba 40 % lidí, takže to už jsou velmi rozšířené možnosti, které samozřejmě v posledních letech přibývaly právě proto, že se firmy snažily vyjít lidem vstříc. 

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Co je u nás tak jiného, pokud jde o nezaměstnanost, než na Slovensku. Míra nezaměstnanosti tam činí 5,8 %, v Rakousku 4,5, v Maďarsku 3,5. 

Tomáš Ervín DOMBROVSKÝ, analytik trhu práce, LMC 

-------------------- 

Jednak ono je nutno říct, že my jsme vlastně už tou krizí v roce 2009/10, ten dopad finanční krize, který tady byl v celé Evropě poměrně tvrdý, tak my jsme jim kromě propluli velmi hladce, naše rekordní nezaměstnanost byla jenom 10%, zatímco třeba na Slovensku byla 15 %, ve Španělsku nebo Řecko to byla úplně dramatická čísla, takže my už v krizi jsme pracovali dobře, možná díky tomu, že jsme tady měli velkou míru investic předtím, kvůli tomu, že jsme měli poměrně levnou práci, samozřejmě teď mzdy i díky tomu, jak si lidé mohou vybírat lepší práci, docela rychle rostou, ale pořád platí, že z celé Evropy se coby místo pro podnikání zaměstnavatelům vyplácíme úplně nejvíc, je tady největší rozdíl mezi HDP na hlavu v paritě kupní síly, to znamená tím, jakou hodnotu práce tady produkujeme a tím, co se lidem vrací na mzdách a ten rozdíl většinou, a zase největší měrou v celé Evropě, plyne majitelům firem, takže pořád jsme jako velmi dobrá výhodná destinace pro investice a samozřejmě tedy zaměstnavatelé ochotně zůstávají a případně otvírají další pobočky. 

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Promítá se to soutěžení firem o zaměstnance do benefitů? 

Tomáš Ervín DOMBROVSKÝ, analytik trhu práce, LMC 

-------------------- 

Jednoznačně ano. V podstatě u všech sledovaných benefitu došlo k nárůstům. A zase v posledních 2-3 letech ty nejsilnější nárůsty dané zejména teda silným zájmem lidí, vidíme v oblasti benefitů související s více volným časem, to znamená, dneska už je víceméně týden dovolené navíc poměrně standard, polovina ze všech zaměstnanců ho může využívat, rozšiřuje se druhý týden dovolené, některé firmy zkoušely neomezenou dovolenou ,některé firmy třeba teď zkoušejí zkrátit pracovní dobu za stejnou mzdu. Placené zdravotní volno je jeden z nejoblíbenějších benefitů masově, třetina lidí ho může využívat. Takže mezi těmi benefity, které firmy začaly častěji nabízet v té desítce nejčastěji chtěný ze strany zaměstnanců, jsou ty časové a firmy se tomu přizpůsobují.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Nejnovější prognózy říkají, že stojíme na prahu ochlazení evropské ekonomiky, jaký to může být dopad na zaměstnanost nebo nezaměstnanost v České republice? 

Tomáš Ervín DOMBROVSKÝ, analytik trhu práce, LMC 

-------------------- 

My jsme v tak dobré kondici, troufám si říct, že ta poptávka je tak obrovská, že i při případném zpomalení ekonomiky a ochlazení zájmu zaměstnavatelů o další nábory, třeba poptávka zaměstnance propadne na polovinu, tak to pořád bude 200 000 neobsazených pozic, my tady máme opravdu jako veliký polštář na straně poptávky firem, takže já bych neočekával, že to na nás v první fázi bude mít nějaké extrémní tvrdé dopady, jo, pořád jsme jako velmi zdravá ekonomika v tomhle smyslu. Jsme samozřejmě hodně otevřená ekonomika, hodně exportujeme, takže tady by to na ty firmy samozřejmě dopadlo, ale tady jsou zase celkem pozitivní signály, že i třeba současné problémy automobilového průmyslu v Německu na nás dopadají tak tvrdě, částečně se ta naše ekonomika taky malinko transformuje třeba na více služeb, ti lidi se přesouvají do tohoto segmentu, máme vyšší domácí koupěschopnost tím, že rostly mzdy, takže lidé vlastně více utrácejí na místním trhu, takže tady se nám zase daří z té místní poptávky. Takže já věřím tomu, že i když dojde ke zpomalení, nebude to mít dramatické dopady, kdyby šlo k nějaké drtivé krizi jako v roce 2008/9, tak samozřejmě to pocítíme, jsme hodně otevřená země. 

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

No, a tedy, když se vrátím k té úvaze, co by firmám nejvíc pomohlo, aby problém s nedostatkem zaměstnanců aspoň částečně vyřešily a připravily se na případné otřesy, byť mírné? 

Tomáš Ervín DOMBROVSKÝ, analytik trhu práce, LMC 

-------------------- 

Některé věci už dělají, snaží se zaměstnávat více lidí ze zahraničí, v posledních letech jsme viděli nárůst počtu cizinců pracujících v České republice, dneska tvoří už skoro 13 % všech zaměstnanců, takže jsme se malinko otevřeli, což je dobře, my to potřebujeme, firmy se třeba více zaměřily na rodiče malých dětí teda v českém prostředí, typicky maminky, které zůstávaly dlouho doma, snaží se je dostávat rychleji do práce, i když pořád máme velikou rezervou v částečných úvazcích, jednoznačně se zaměřili třeba na lidi ve vyšším produktivním věku, na pracující seniory, to je ta skupina, která na pracovním trhu teď silně roste, ale třeba zrovna částečné úvazky po německém vzoru můžou být řešením i pro období krize, kdy místo propouštění firmy třeba v Německu díky kurzarbeitu byly ochotny nebo schopny snížit lidem úvazky po vzájemné domluvě s tím, že teda vyplácely částečné mzdy a tím přečkaly to období, kdy nebyla poptávka tak veliká, ale zároveň neztrácely ty velmi kvalifikované loajální zaměstnance, kteří byli rádi za to, že jim ta práce vydrží. A my v tomhle tom směru máme velkou rezervu pro zlepšení, protože zrovna v oblasti částečných úvazků teda toho moc neděláme a moc nepohnulo za posledních pár let. 

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Tomáš Ervín Dombrovský, který působí jako analytik pracovního trhu společnosti LMC, společnosti, která také provozuje portály Jobs.cz a Práce.cz. Děkuju vám. Na shledanou. 

Tomáš Ervín DOMBROVSKÝ, analytik trhu práce, LMC 

-------------------- 

Díky na shledanou.

04/11/2019 | Týden

Co (a jak) jíme v práci

Více
Méně

Zaměstnavatelé stále více dbají na stravování svých pracovníků. Samotné stravenky už nestačí, trendem jsou moderní jídelny a kavárny. 

Samozřejmou součástí každé nové kancelářské budovy je dnes jídelna, restaurace nebo kafeterie nabízející nejnovější kulinářské trendy. Podle některých názorů zbytečnost, podle jiných budoucnost firemního stravování. „Klíčovým faktorem je sice pořád cena poledního menu, stále více však nabývá na významu i požadavek strávníků na kvalitu jídla,“ řekl TÝDNU Zdeněk Zádrapa z poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Hlavní důraz se podle něj klade na zdravé stravování, vysoký podíl lokálních surovin, důraz na odpovědnost vůči životnímu prostředí a trvalou udržitelnost. 

V pražském Karlíně vznikla nedávno v rámci komplexu Praga Studios restaurace Spojka Karlín, která vychází vstříc veganům, vegetariánům i milovníkům masa. Veškerá jídla připravuje pouze z čerstvých surovin. „Nepoužíváme žádné průmyslově zpracované potraviny či rafinovaný cukr. Naopak zavádíme naklíčené luštěniny, fermentované potraviny jako kombuchu, zázvorové pivo či kvašené okurky,“ říká Andrej Zaitsev, jednatel firmy, která restauraci provozuje. 

Stravovací zařízení v kancelářských budovách jsou nezbytná hlavně v částech metropole s nízkou občanskou obslužností, kde prakticky není možné se najíst v okolních restauracích. Celkem je jen v hlavním městě téměř 130 firemních kantýn. Nejvíce jich podle společnosti Cushman & Wakefield nabízí Praha 4 a Praha 5. Naopak Praha 1 tento druh stravování nepotřebuje, protože je obsloužena restauracemi z okolí. Většina z firemních restaurací (62 procent) nabízí své menu i veřejnosti, přitom jen 13 procent je otevřeno i o víkendu. 

Konkurenční výhoda 

Na trhu práce, kde chybějí lidé, je i stravování oblast, která může rozhodovat o konkurenční výhodě nebo nevýhodě konkrétního zaměstnavatele. Při nových výstavbách a rekonstrukcích proto vlastníci a developeři dbají na výběr osvědčeného provozovatele firemního stravování. 

Dalším trendem je i odpovědnost k životnímu prostředí a udržitelnost. Například firemní jídelna nové budovy ČSOB – Kampusu v pražských Radlicích – se chlubí různými ekologickými trendy, jako je provoz bez využívání plastových obalů, jež nahrazuje kompostovatelným materiálem. „Společnosti si chtějí své zaměstnance co nejvíce udržet a moderní kantýny jsou další z benefitů, které mohou nabídnout. Je za tím nicméně i snaha o maximální efektivitu jejich práce, aby nemuseli za jídlem dojíždět a nepřekračovali pauzy na jídlo,“ říká Renata Lukášová, Fresh & Tasty director ze Zátiší Group. 

Vybudovat vlastní jídelnu však není levná záležitost. Hlavně u menších podniků se to ani nevyplatí. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci řeší stravování dovážkou jídla do práce nebo si nosí „krabičky“ z domova, zajímají se firmy alespoň o to, jak zajistit kvalitní prostory pro jídlo. A pořádně je vybavit – lednicí, mikrovlnkou, kávovarem či rychlovarnou konvicí, včetně dostatečné možnosti sezení u jídla. 

Stravenky motivují k jídlu 

I přes snahy některých zaměstnavatelů ale stravování Čechů v praxi za moc nestojí. Z letošního průzkumu společnosti Up ČR vyplývá, že 38 procent lidí nejí v práci dobře, jelikož na to nemají dostatek času. Brání jim v tom i skutečnost, že nemají na jídlo dostatečný klid a v okolí práce nenajdou k lepšímu stravování dost možností. Jen 17 procent lidí tvrdí, že jejich stravování v práci je bezchybné. 


Určitou motivací pro pracovníky, aby si na oběd zašli, jsou stravenky. „Náš průzkum zjistil, že uživatelé stravenek chodí na obědy do restaurace téměř třikrát častěji než nestravenkáři a že dvě třetiny současných stravenkářů by obědy v restauracích po odebrání tohoto benefitu omezily,“ tvrdí Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Jenomže stravenky plánují vládní strany ANO a ČSSD v rámci připravovaného daňového balíčku „zaříznout“. Peníze, které by zaměstnavatelé chtěli vydat na stravenky, budou moci poslat přímo na účet zaměstnance (bez odvedení sociálního a zdravotního pojištění). Vláda si od toho slibuje vynechání „nadbytečného“ kroku – vydávání a autorizace stravenek

Podle Svobodové jsou hlavně v menších městech stravenky a cena oběda při stravování klíčové. „I hotovku a fastfood lze připravit kvalitně, ze skvělých surovin a tak, aby to nutričně dávalo smysl. To bohužel nic nemění na faktu, že stále převládá skupina lidí, která řeší spíše kvantitu na úkor kvality,“ řekla TÝDNU generální manažerka Spojky Karlín Daria Ponomareve. Skupina zákazníků, kteří jsou ochotni si za kvalitní jídlo připlatit, se však podle ní stále rozrůstá. Lidé se o stravu začínají více zajímat a uvědomovat si, že pouhé „naplnění se“ není ta správná cesta. 

Stravování a zákon 

Zákoník práce řeší stravování zaměstnanců v paragrafu 236. Ten říká, že je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům pauzu na jídlo. To ovšem neznamená, že musí stravu sám zajistit. Pouze to, že lidem umožní, aby z pracoviště odešli a najedli se v okolí, vytvoří jim svačinové koutky nebo vyhradí prostor, kde si mohou sníst svůj pokrm. Právní úprava ovšem nepřiznává zaměstnanci žádný zákonný nárok na poskytnutí stravy ze strany zaměstnavatele ani na příspěvek na stravování. Vše je na rozhodnutí zaměstnavatele, stejně jako to, zda a kolik peněz bude zaměstnancům na stravování případně přispívat.

25/10/2019 | iHNed.cz

Firmy zajišťující zaměstnanecké sportovní benefity fungují podobně jako třeba Uber. Určují podobu fi

Více
Méně

V Česku, Polsku nebo v Bulharsku je to MultiSport, ve Velké Británii Hussle, v Brazílii Gympass, v USA třeba ClassPass. Řeč je o firmách, které zaměstnancům nabízejí sportovní benefity v podobě předplacených karet určených k návštěvám fitcenter, plaveckých bazénů či lezeckých stěn. Fenomén podobných zprostředkovatelů, kteří sportovištím přivádějí nové zákazníky, se datuje zhruba od začátku tohoto století. Jejich byznysová síla na světových fitness trzích neustále roste.


Zmíněné benefitní podniky lze s trochou nadsázky přirovnat k Uberu či Airbnb. Alternativní taxislužba ani platforma na zprostředkování krátkodobého ubytování nejsou vlastníky aut nebo domů či bytů k pronájmu. Přesto v posledních letech obě služby zásadně proměňují trhy s taxíky a turismem. Stejně tak se to má i s vydavateli sportovních karet. Ti se spoléhají právě na svou zprostředkovatelskou roli. Přitom ale ve svém oboru platí za dominantní hráče, kteří si mnohdy diktují, jak má fitness trh v daném regionu fungovat.

Uber a Airbnb u svých uživatelů vítězí cenami, které obvykle bývají oproti tradičním konkurentům nižší. Služby obou platforem navíc klasické taxi či hotely mnohdy předčí svou kvalitou. Takové devízy platí i pro firmy zaměřené na sportovní benefity. S jednou předplacenou kartou člověk za pravidelné návštěvy fitcenter či kurzů jógy významně ušetří. Navíc může navštěvovat širokou škálu partnerských sportovišť, kde takové karty přijímají.

Z pohledu samotných sportovních zařízení je spolupráce s benefitními podniky výhodná hlavně z hlediska marketingu. Uber a Airbnb svým řidičům a hostitelům přivádějí klientelu a starají se o celý ekosystém, který je s lákáním zákazníků spojený. Obdobně postupuje tuzemský MultiSport, britský Hussle a další podobné firmy, které na svých webech či v mobilních aplikacích lákají k návštěvě partnerských sportovišť. Ta díky tomu nemusí vynakládat tolik peněz na reklamu a mohou se spolehnout na příliv nových zákazníků.

Problémem takových partnerství ovšem může být nízký výnos sportovišť. Byznysmodely zprostředkovatelů na fitness trhu se dají rozdělit na dva typy. Podle první varianty si vydavatel karty se sportovištěm sjedná sníženou cenu za každý vstup. Ve fitcentru třeba jedna návštěva vyjde na 100 korun, vydavatel karty za ni zaplatí 80 korun, samotnému uživateli se ale z jeho konta na kartě strhne třeba o 10 korun více. Desetikorunový rozdíl pak připadne zprostředkovateli, který na něm vydělává.

V druhém modelu si vydavatel karty opět za vstup dojedná výhodnější cenu. Samotný uživatel kartové firmě vyplatí fixní částku, například ve výši 700 korun měsíčně, aniž by musel doplácet za to, že náklady za jeho návštěvy sportoviště mohou zmíněnou sumu převýšit. Firma typu MultiSport ale spoléhá na to, že člověk paušál nevyčerpá. Za jednoho člověka tak sportovištím měsíčně zaplatí třeba 300 korun, přičemž "nevybrané" čtyři stovky jí zůstanou jako příjem.

Z obou popsaných scénářů vyplývá, že se benefitní firma snaží ceny vyplácené sportovištím stlačit co nejníž, aby co nejvíc vydělala. Fitcentrům či plaveckým bazénům sice přivádí víc návštěvníků, sportovní areály ovšem na každém člověku, který "platí" kartou, vydělávají méně než na ostatních zákaznících.

Sportovní areály se problému s nižšími tržbami z karet mohou vyhnout tím, že spolupráci s jejich vydavateli ukončí a spolehnou se třeba na klienty s klubovým členstvím. Problémem ovšem je, že popularita sportovních benefitů v celém světě neustále roste. Důvod je prostý: lidé si raději koupí jednu kartu, kterou mohou využívat na více místech, aniž by se vázali členstvím v jediném fitcentru. Zákazníky s kartami tak není radno ignorovat.

Dokládá to i pokračující expanze benefitních podniků zaměřených na sport. Například v úvodu zmíněný Gympass se z domovské Brazílie za sedm let rozrostl na 13 dalších trhů a investoři ho letos v únoru ocenili na více než jednu miliardu dolarů. Americký ClassPass jen loni expandoval do devíti zemí, polský vlastník MultiSportu a francouzská společnost Sodexo zase podle bulharských médií se svými kartami kontrolují už 90 procent tamního fitness trhu.

21/10/2019 | irozhlas.cz

Stravenkový paušál pro zaměstnance restauracím ušetří čas. Část majitelů se ale obává propadu tržeb

Více
Méně
Namísto papírových stravenek peníze. S takovou novinkou počítá připravovaná novela zákona o daních z příjmu. Takzvaný stravenkový paušál chce ministerstvo financí zavést už od roku 2021. Příspěvek na oběd by tak zaměstnancům nově chodil rovnou na účet. Klasické poukázky na stravování ale z trhu nezmizí. Firmy by si totiž mohly vybrat, kterou z variant zvolí.

V jedné z pražských pizzerií na Vinohradech přijímají stravenky i stravenkové karty. Nejčastěji s nimi hosté platí za oběd. Podle manažera restaurace Jiřího Peška číšníci denně od zákazníků vyberou stravenky v hodnotě kolem šesti tisíc korun, což je necelá třetina z celkových tržeb.

„Stravenky celkově tvoří kolem těch třiceti procent. Lidé stravenky hodně využívají a my si s tím musíme poradit. Zabere to poměrně dost času, je nutné je rozdělit podle různých částek, od dvaceti korun po populární částku 118 korun. Také z nich strhávají velká procenta,“ upozorňuje.

Právě provize, kterou restaurace odvádějí vydavateli stravenek, se nejčastěji pohybuje kolem šesti procent z hodnoty poukázky. Zjistil to průzkum Asociace hotelů a restaurací. Podle jejího prezidenta Václava Stárka ale výjimkou nejsou ani poplatky ve výši deseti procent.

Restaurace pak náklady zpravidla promítají do cen jídla. „Oni musí samozřejmě nejdřív ty stravenky vybrat, pak je někam poslat, vyměnit za peníze. Ten proces může trvat taky měsíc. Kromě administrativní zátěže potom platí ještě nějaký administrativní poplatek. Takže z pohledu technologií jsou papírové stravenky určitým anachronismem,“ vysvětluje.

Od stravenkového paušálu si ministerstvo financí slibuje právě zjednodušení systému a rovněž možnost rozšíření benefitu na další zaměstnance. Benefit v nové podobě bude dál osvobozen od daní a také od pojistného.

„Zásadní nevýhodou systému stravenek a hlavním důvodem, proč je někteří malí zaměstnavatelé vůbec nepoužívají, je vysoká administrativa. Téměř čtvrtina – tedy jeden milion zaměstnanců – tento benefit dnes nevyužívá vůbec. Díky stravenkovému paušálu by na tento benefit mohli dosáhnout právě i ti zaměstnanci, kteří je v současné době nedostávají,“ popisuje mluvčí rezortu Šárka Pavlasová.

Třikrát méně obědů 

Stravenky dnes v Česku využívá zhruba jeden a půl milionu zaměstnanců. A to jak na útraty v restauracích, tak i v bistrech nebo třeba v supermarketech.

Podle Daniely Pedret ze stravenkové společnosti Edenred zavedení paušálu výrazně změní nákupní chování lidí. „Budou chodit na obědy třikrát méně, budou si kupovat levnější potraviny a z tisícikoruny do platu půjde na jídlo jen dvacet procent, pokud nebude příspěvek účelový. Což podle dostupných informací určitě nebude,“ říká.

Proti návrhu je i Českomoravská konfederace odborových svazů. Podle ní novinka povede k propadu tržeb v restauracích. Jedna stravenka totiž zpravidla k zaplacení jídla lidem nestačí. V průměru tak zákazníci během oběda doplácejí dalších zhruba 22 korun v hotovosti. Podle Terezy Knířové ze společnosti Sodexo Benefity tak s nástupem stravenkového paušálu restaurace přijdou o dvě třetiny stávajících tržeb. „Zároveň přijdou o tržby, které jim tito zákazníci platili nad rámec stravenek v penězích. Lidé, kteří platí stravenkami, zaplatí nad hodnotu stravenky dalších 26 procent v penězích,“ vysvětluje.

Asociace hotelů a restaurací přesto stravenkový paušál vítá. Stejně tak s novinkou souhlasí i většina zaměstnavatelů. Průzkum Hospodářské komory ukázal, že sedm z deseti firem reformu stravenkového benefitu podporuje. Čtvrtina podniků se ale obává, že zaměstnanci peníze nepoužijí na nákup teplého oběda nebo potravin.

„Psychologicky se chováme k něčemu, co je z části placeno někým jiným, úplně jinak, než když je to hotovost, kterou dostaneme na účet. Když bude preference hotovosti, tak dojde k tomu, čemu lidová čeština říká odklánění. Nebude to za obědy, ale bude to za něco jiného,“ upozornil ekonomický analytik České bankovní asociace Miroslav Zámečník.

Stravenky se přitom v Česku používají už víc než čtvrt století a v současnosti patří mezi nejčastější zaměstnanecké benefity. Průměrná hodnota jedné stravenky je okolo 80 korun.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ZDE.

 

18/10/2019 | E15.cz

Průměrný oběd vyjde na 125 korun, cena meziročně stoupla o více než šest procent

Více
Méně

Za rok do konce září vzrostla průměrná cena poledního jídla v restauraci o 6,5 procenta na 124,5 koruny. Vyplývá to ze zjištění společnosti Edenred, která prodává stravenky Ticket Restaurant. 

Firma vysvětluje zdražování tím, že se ekonomice daří a lidé si připlácejí za kvalitnější jídlo, ale také tlakem na trhu práce. Ceny nad průměr rostou ve městech poblíž hranic s Německem a Rakouskem. Například v Ústí nad Labem vzrostly meziročně o 7,8 procenta, v Plzni o 7,4 procenta a nad sedmi procenty byly růsty také v Karlových Varech a Českých Budějovicích. 

„V příhraničních krajích čelí restauratéři na pracovním trhu zesílené konkurenci z Německa a Rakouska. Musejí tedy výrazněji zvyšovat platy, aby jim zaměstnanci neodcházeli za hranice. To se pochopitelně promítá do cen jídel,“ uvedl za firmu Zbyněk Vystrčil. „Krátkodobě působí také vliv letní turistické sezony. Restauratéři se díky vyšší poptávce zahraničních návštěvníků nebáli jít s cenami nahoru,“ dodal. 

Výdaje za obědy podle společnosti v posledním roce rostou rychleji v regionech než v největších českých městech, jako jsou Brno a Praha. „Češi si chtějí na jídle více pochutnat, nepovažují oběd jen za nutnost se najíst,“ dodal Vystrčil.

16/10/2019 | E15

Budoucnost stravenek je v digitálu. O elektronické stravenky je stále větší zájem

Více
Méně

Nejčastějším důvodem proč lidé volí elektronické stravenky, jsou pohodlí a úspora času. Výhody pro zaměstnanceVýhody pro firmyVýhody pro restaurace 

Stravenky jsou jedním z nejoblíbenějších zaměstnaneckých benefitů 

Stravenky zaměstnancům umožňují chodit pravidelně na obědy a mít tak lepší životosprávu. Zaměstnavatelům umožňují stravenky nebo stravenkové karty ušetřit až 34 % na odvodech za sociální a zdravotní pojištění. Stravenky mají svoji přidanou hodnotu i pro partnerské restaurace, kterým stravenky přivádí opakovaně zákazníky. 

Digitální stravenky = zvýšení komfortu 

Hlavním důvodem zavedení platebních karet Edenred Benefits Card a Ticket Restaurant Card bylo především zvýšení komfortu uživatelů, klientů i partnerů. 

Výhody pro zaměstnance

Uživatelům platebních stravenkových karet, které Edenred vydává ve standardu Mastercard, přinášejí především možnost platby na korunu přesně (odpadá klasické stravenkové klišé: „na stravenky vracíme do 5 Kč“). Odpadá také nepraktické nošení klasických papírových poukázek. Jednoduchost využití tohoto benefitu má podporovat primární cíl stravenek: pravidelné a kvalitní stravování během pracovního dne 


Výhody pro firmy

"Firmy, které přejdou na elektronické stravenky, si sníží administrativní zátěž, třeba i tím, že zaměstnancům nemusí složitě rozdávat obálky se stravenkami," říká Jakub Ryba (Marketing & Innovations Director, Edenred CZ).


Výhody pro restaurace

Restauracím a dalším partnerům přijímajícím stravenky pak snižují čas při placení, redukují pracnost s přepočítáváním a vracením stravenek vydavateli a především zrychlují cash flow – peníze z elektronických karet dostávají naši partneři do 48 hodiny od platby. Aktuálně probíhá 95 % všech plateb bezkontaktně, což s ohledem na to, že drtivá většina plateb je pod 500 Kč a tedy bez nutnosti použít PIN, činí platbu u obchodníka extrémně rychlou. Více informací o produktech naleznete na edenred.cz 

Apple Pay i Google Pay 

Společnost Edenred navíc jako jedna z deseti prvních institucí v České republice spustila v únoru službu mobilní platby pomocí Apple Pay, které doplnily službu Google Pay, jenž byla společností Edenred spuštěna v červnu 2018. Nárůst využívání této služby, díky které si můžete platební kartu nahrát do telefonu a nechat ji doma, je obrovský. 

Ze statistik vyplývá, že ke konci června byly karty Edenred přidány do více než 45 000 zařízení jako jsou telefony, chytré hodinky či fitness náramky. Počet mobilních transakcí pomocí Google Pay a Apple Pay se mezi prosincem a srpnem téměř zdesetinásobil a tvoří nyní zhruba 10 % veškerých transakcí na kartách vydávaných společností Edenred

Aplikace TicketCard by Edenred 

Platební karty Edenred se zaměstnaneckými benefity lze dnes využívat na více než 20 tisících terminálů po celé České republice. Jejich seznam je přehledně uveden, společně s aktuálním zůstatkem a historií transakcí na kartě, v aplikaci TicketCard by Edenred, dostupné jak na Google Play tak i v App Store. Aplikaci, kterou má aktuálně nainstalovanou na svém telefonu více než 100 000 lidí, si její uživatele velmi cení – hodnotí ji nejlépe z dostupných konkurenčních aplikací, a to známkou 4,2* na Google Pay i App Store (data k červenci 2019). 

 

14/10/2019 | financni-web.cz

Up Česká republika inovuje eStravenku

Více
Méně

Elektronická stravenka společnosti Up Česká republika eStravenka, která byla uvedena na trh v loňském roce, prochází zásadní proměnou. 

Hlavní novinkou je rozšíření sítě restaurací a dalších partnerů díky spolupráci se společností Mastercard. Další inovací je spuštění aplikace Můj Up, která pomůže zaměstnavatelům i zaměstnancům se správou eStravenek. Třetí velkou změnou je zrychlení proplácení karetních transakcí pro partnery, které nově probíhá do dvou dnů od uskutečnění. 

V březnu roku 2018 spustila společnost Up Česká republika svou elektronickou stravenku, která by měla postupem času nahradit velkou část papírových stravenek. Oproti papírovým stravenkám umožňuje elektronická varianta strhávat z financí uložených na kartě přesnou částku, je také mnohem skladnější a placení s ní je rychlejší i pohodlnější. Nyní společnost eStravenku zásadně inovuje. 

Nárůst o čtvrtinu 

Největší změnou je výrazné rozšíření akceptačních míst díky spolupráci se společností Mastercard. Možnost zaplatit eStravenkou tak od jejího spuštění vzrostla o 27 % a aktuálně čítá více než 10 000 provozoven po celé České republice. Nově od poloviny října eStravenku akceptuje také například celá síť prodejen Penny market. Na novém webu eStravenka.cz byl navíc spuštěn jednoduchý vyhledávač provozoven, které eStravenku přijímají. Zaměstnanci mohou také sami přidávat tipy na své oblíbené restaurace, o jejichž zařazení by měli zájem. 

Peníze do dvou dnů 

Kromě rozšíření partnerské sítě společnost zrychluje proplácení finančních transakcí, po kterém volali zejména restauratéři a další partneři. 

„Rychlost proplácení je pro naše partnery zásadní téma a vnímali jsme z jejich strany poptávku po vylepšení. Nově tak mohou restaurace získat své finance z karetních transakcí eStravenky od své banky do dvou dnů,“ popisuje Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up Česká republika

Jednoduše z mobilu nebo počítače 

V návaznosti na tyto změny zároveň Up Česká republika spouští aplikaci Můj Up, kde mohou zaměstnavatelé i zaměstnanci spravovat svůj účet vázaný na eStravenku. Zaměstnanci zde najdou informace o aktuálním zůstatku, přehled plateb i vyhledávač provozoven. Zaměstnavatel může v aplikaci Můj Up spravovat objednávky, vést seznam zaměstnanců i kontrolovat faktury. 

Kromě mobilní aplikace lze účet k eStravence spravovat i z počítače v nové online zákaznické zóně na stránce eStravenka.cz. „Naším cílem bylo přiblížit eStravenku uživatelům a jejich potřebám a usnadnit její využívání. Od začátku nám tak bylo jasné, že musíme k zásadnímu rozšíření akceptační sítě přidat i nové možnosti ovládání a správy eStravenky. Proto jsme vytvořili online zákaznickou zónu i mobilní aplikaci Můj Up, které by měly do budoucna zároveň usnadňovat komunikaci a řešení případných problémů,“ dodává Darek Filip, marketingový ředitel společnosti Up Česká republika.

07/10/2019 | Hospodářské noviny

JÍDLO NA PRACOVIŠTI JE PRO LIDI ATRAKTIVNĚJŠÍ NEŽ KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ

Více
Méně

FIRMY INVESTUJÍ DO OBČERSTVENÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ SPOUSTU PENĚZ, ALE ČASTO NEEFEKTIVNĚ. MNOHDY NEVĚDÍ, O CO MAJÍ PRACOVNÍCI V OBLASTI GASTRONOMIE ZÁJEM. 

Bageterie Boulevard se nedávno rozhodla zaměřit část byznysu na catering a do firem dodává boxy s bagetami. Společnost provozující síť prodejen rychlého občerstvení vidí právě v tom jeden z významných, avšak často dost opomíjených způsobů, jak si mohou firmy naklonit zaměstnance či uchazeče o práci. Mnozí čeští zaměstnavatelé i jejich pracovníci si začínají stále více uvědomovat, že jedna z podmínek spokojenosti zaměstnance je to, aby mu firma zařídila kvalitní stravování. 

Při rekordně nízké nezaměstnanosti a nedostatku pracovníků v české společnosti musí firmy lidem nabízet mnohem více než dřív. Podle dat společnosti LMC, pod kterou spadají například profesní portály Práce.cz či Jobs.cz, je jídlo poskytnuté přímo firmou důležitým nefinančním benefitem pro 55 procent dotázaných. Důležitější je především flexibilní pracovní doba, dovolená navíc a obecně více volna. 

Kantýna, anebo rendlík? 

Od roku 1989 se postupně mění stravovací návyky lidí – upřednostňují kvalitu před kvantitou, více se rozšiřují možnosti, kam a na jaké jídlo zajít. 

„Podle našich zjištění byla před revolucí pro 51 procent zaměstnanců stěžejní závodní jídelna, což v době socialistické práce není takové překvapení. Dnes se ale v kantýnách pravidelně stravuje ani ne čtvrtina zaměstnanců,“ popsala postupnou proměnu takzvaných závodek Tereza Knířová ze společnosti Sodexo, poskytovatele zaměstnaneckých benefitů

I přes široké možnosti výběru, kde a jak se stravovat v okolí podniku či kanceláře, poukazuje srpnový výzkum Sodexa na to, že téměř polovina zaměstnanců preferuje brát si jídlo do práce z domova. Firmy jim ale nabízejí vlastní alternativu. 

Stravovací požadavky této části zaměstnanců rozhodně nemusí být skromné. „Jako u všech firemních benefitů i u jídla platí, že si zaměstnanci nebojí říct o to, co opravdu chtějí. Nespokojí se pouze se závodní jídelnou, sušenkami ke kávě nebo páteční mísou ovoce. Častěji vyžadují konkrétní pokrm podle svých návyků, jež nechtějí v práci měnit. Odrážejí se zde trendy vegetariánství a veganství, zdravého životního stylu nebo různých diet. Myslím si, že nikdy dříve nebyla gastronomie tak různorodá jako dnes,“ doplňuje Levon Ter-Ghazaryan z Bageterie Boulevard. 

Jiří Mareček, ředitel komunikace supermarketu Albert, zdůrazňuje nutnost, aby jejich zaměstnanci byli informováni o způsobu zdravého stravování. „Na prodejnách i v centrále využíváme komunikační kampaně, konzultace s odborníky, roadshow. Poskytujeme také slevové kupony na zdravé potraviny.“ 

Nabízíme něco, o co zaměstnanec nestojí 

Výsledkem snahy o uspokojení potřeb zaměstnanců je ale často plýtvání. A to nejen jídlem, ale i penězi. Firmy zbytečně vyhazují peníze za cateringové firmy, o jejichž výrobky zaměstnanci vůbec nemusí mít zájem. Anebo volí zcela nevhodnou strategii, kterou pracovníci neocení. Například „dobrovolně povinné“ snídaně „na stojáka“ budou zaměstnance spíše otravovat a zdržovat. 

Chyby se dělají i jinak. „Je až s podivem, kolik lidí má utkvělou představu, že jídlo na poradě je především akt hostitelského statusu. A že má smysl jen v případě, kdy do firmy přijede důležitý klient nebo host. Že by občerstvení mělo především účastníkům navodit uvolněnou atmosféru, a umožnit tak lepší výkon, často zaniká,“ konstatuje Ter-Ghazaryan a dodává, že externí dodavatelé dokážou nabídnout řešení na míru, včetně jednoduchého způsobu objednání i dodání jídla. 

Když jídlo pomáhá dát lidi dohromady

Řetězec Albert pořádá pro své pracovníky Dny zdraví, při nichž je s poradci i trenéry možné prodiskutovat zdravotní stav, způsob stravování a seznámit se s vhodnými návyky i cviky. „Zároveň přestavujeme a upravujeme zázemí a odpočinkové místnosti, které vedou k podpoře pravidelnosti stravování,“ říká Jiří Mareček. Taková místa bývají důležitá zejména pro mladší generace pracovníků, ukazuje průzkum Sodexa. Jídlo berou jako příležitost budovat a rozvíjet vztahy se svými kolegy, případně i klienty. 

Otázku stravování zaměstnanců primárně řeší jejich zaměstnavatel. Ale například coworkingové centrum HubHub, které poskytuje pracovní prostory k pronájmu lidem na volné noze i firmám, na jedné ze svých poboček otevřelo bistro, které mohou jejich klienti využívat. „Je to jeden ze způsobů, aby se mohla naše komunita potkávat, spolupracovat anebo jen společně relaxovat. Společné bistro bereme jako další nástroj, který ji pomáhá dotvářet a stimulovat,“ vysvětluje záměr Vít Řezníček, marketingový manažer HubHubu. Provoz a stravu zde zařizuje cateringová společnost White Circus. 

Společnost vnímá bistro jako přidanou hodnotu, kterou klienti ocení . „Není to v tuto chvíli standard, který bychom poskytovali v každé HubHub lokalitě nebo který bychom obecně vídali v každém coworkingu. Otázku stravování zaměstnanců sice primárně řeší jejich zaměstnavatel, což my v případě členů HubHubu nejsme, nicméně fungujeme jako komunita a snažíme se být našim členům v maximální možné míře nápomocni,“ dodává Řezníček. 

Zaměstnanci se nespokojí pouze se závodní jídelnou, sušenkami ke kávě nebo páteční mísou ovoce. Častěji vyžadují konkrétní stravu, která je dána jejich stravovacími návyky. Levon Ter-Ghazaryan manažer Bageterie Boulevard 

Bistro bereme jako další nástroj, který pomáhá dotvářet a stimulovat naši coworkingovou komunitu. Vít Řezníček marketingový manažer coworkingového prostoru HubHub

30/09/2019 | Lidové noviny

Restauratéři přijdou až o 12 miliard

Více
Méně

Ministerstvo financí chce umožnit zaměstnancům dostávat místo stravenek peníze přímo na účet. 

Stravenky by přitom zůstaly a firmy by si mohly vybrat. 

„Současný návrh sice nevyslovuje tu myšlenku nahlas, ale skutečným obsahem nápadu je ne-li stravenky úplně zrušit, tak je alespoň v reálu skutečně omezit,“ říká Miroslav Sedlák, nejvýše postavený Čech ve společnosti Sodexo, kde působí jako prezident společnosti Sodexo Benefity pro severní, střední a východní Evropu. 

PRAHA Zkraje srpna představilo ministerstvo financí návrh, podle kterého by mělo jít používat peníze namísto dnešních stravenek. Ten by měl podle resortu fungovat jako alternativa dnešního režimu, kdy bude dál možnost dostávat stravenky či využívat systému závodního stravování. V obou případech je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele až 55 procent ceny jídla či poskytnuté stravenky, zbylých 45 procent si hradí zaměstnanec sám z výplaty. 

Původním smyslem daňového zvýhodnění byla podpora závodního stravování. Podle resortu se takto stravuje asi 1,8 milionu z celkem 4,3 milionu zaměstnanců. Dalších 1,5 milionu zaměstnanců stravenky dostává a asi jeden milion lidí nemá žádný benefit

* LN Jak ovlivnilo byznys firem, jako je Sodexo, Edenred či Cheque Dejeuner, rozšíření konkurence zavedení vlastních stravenek obchodníky? Například Lidl má vlastní stravenky s extrémně nízkou marží... 

Trh jako celek stále roste. Nárůst je dán kombinací zvyšování nominální hodnoty stravenek a rovněž počtu nových zaměstnanců, kteří stravenky dostávají. To je dáno i tím, že tu máme minimální nezaměstnanost, takže ve firmách je dnes zaměstnáno víc lidí než dřív. Díky tomu v několika posledních letech přesahoval roční růst stravenkového trhu asi deset procent. Samozřejmě, že část z růstu uzmuli noví hráči, ale to neznamená, že by náš podíl klesal. 

* LN Ministerstvo financí uvádí, že restaurace platí stravenkovým firmám přirážku pět až sedm procent z inkasované hodnoty stravenky. Souhlasí to? 

Samozřejmě, že oponenti stravenek si vezmou z ceníku, který je veřejně dostupný na internetu, maximální částku. To je ale stejné, jako by někdo tvrdil, že se v celém Česku jezdí rychlostí 130 kilometrů v hodině, když uvidí tuto značku na dálnici. Záleží, jakou službu využije daná restaurace či obchod. Ano, ale pokud si firma či podnikatel chodí stravenky proplácet za hotovost, kdy musíme mít hotovost na pobočce, tak skutečně se sazba blíží k sedmi procentům. Existuje ale řada firem, které mají nižší sazbu. Podívejte se například na to, kolik platí restaurace rozvozcům jídla, jako je třeba Dámejídlo. Přirážky, které tyto firmy dostávají, jsou přitom klidně i přes deset procent. A proč jim to platí? Protože v tom vidí přidaný byznys. To samé platí i pro stravenky. Stravenky v době oběda generují restauracím přes 30 procent tržeb. To je podle mého názoru přidaný byznys, který by ty restaurace jinak neměly. 

* LN To je ovšem vaše tvrzení. Václav Stárek, prezident Asociací hotelů a restaurací ČR, je přesvědčený, že by lidé chodili dál na oběd, i kdyby namísto stravenek dostali hotovost. 

Když někdo něco takového tvrdí, měl by předložit nějaký konkrétní důkaz, průzkum či data. My na to máme několik průzkumů. Například v jednom z nich jsme měli více než 2600 dotazovaných. Naše argumenty vycházejí právě z těchto dat. Podle nich chodí asi jen 19 procent lidí, kteří nemají stravenky, pravidelně do restaurace. Naopak asi dvě třetiny těch, kteří dostávají stravenky, jedí v restauracích a většina z nich alespoň třikrát týdně. Pokud by změna v podobě příspěvku na stravování přímo byla prosazena, tak ten důsledek bude natolik negativní, že bude mít nepříznivý dopad i na pana Stárka. 

* LN Proč myslíte? 

Víme, co se stane, pokud je tento benefit zaměstnancům odebrán – změní své chování. Průměrná cena za obědové menu je v Česku dnes kolem stokoruny. Ročně máte asi 250 pracovních dní. To dělá 25 tisíc korun za rok, pokud by zaměstnanec šel na oběd každý den. Z toho dnes přispívá zaměstnavatel asi 55 procent, tedy 13 750 korun. To je poměrně zásadní částka pro lidi, kteří mají průměrné či mediánové příjmy. Pro ty to znamená, že by museli dát jeden měsíční příjem na stravování v restauraci. Dnes převažují spíše ideologické postoje, není tam nic racionálního. Nikde v Evropě jsem se nesetkal s tím, že by restauratéři vystupovali proti někomu, kdo jim generuje významnou část byznysu. 

* LN Tak to ale přece není. Lidé by dostali od zaměstnavatele ty peníze rovnou a rovněž by se jim nestrhával jejich příspěvek ze mzdy ve výši asi 45 procent hodnoty stravenky. To znamená, že ty peníze by měli navíc na účtu. Také se tady hovoří pouze o alternativě ke stravenkám. Není to tak, že si jen kapři nechtějí nechat upustit rybník? 

Když chtěl konec stravenek ministr Miroslav Kalousek (dříve KDU-ČSL, dnes TOP 09; pozn. ed.), tak je chtěl zrušit se všemi daňovými výhodami. Současný návrh sice nevyslovuje tu myšlenku nahlas, ale skutečným obsahem myšlenky je ne-li stravenky úplně zrušit, tak je alespoň v reálu skutečně omezit. Jak by se asi zachovalo 90 procent populace, kdyby státní příspěvek na penzijní připojištění dostávali lidé tak, jak teď navrhuje ministerstvo financí u daňového paušálu u stravování, tedy přímo na účet? Kolik lidí myslíte, že by si skutečně na tu penzi odkládalo a kolik by to utratilo? Podle mne by to utratila většina. Navíc už dnes si můžou zaměstnavatelé vybrat. Proč myslíte, že vedle asi 1,5 milionu lidí, kteří dostávají stravenky, a dalšího 1,8 milionu lidí, kteří jedí v závodních jídelnách, je tu milion zaměstnanců, který nemá žádný benefit? Je to důsledek dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Buď si ta firma řekne, že platí tak dobře, že žádný benefit není třeba, nebo je to naopak, že jde třeba o region, kde jsou lidé vděční za jakoukoliv práci, kterou dostanou. 

* LN Máte odhad, kolik lidí z toho 1,5 milionu by případně přešlo na hotovost, o kolik byste přišli? 

Ještě nikdo nezveřejnil přesnou podobu daňového paušálu. Rozhodně by dopad nebyl okamžitý a devastující během prvních dvou či tří měsíců. Atraktivita stravenek, ale i celého závodního stravování, by však v čase klesala. Problém je v tom, že i když se o tom mluví jako o daňovém paušálu na stravování, tak není možnost nijak zajistit, jestli ty peníze na stravování skutečně půjdou. Oproti tomu stravenky jsou účelové. Neříkejme tomu proto stravovací paušál – nikdy totiž nikdo nebude vědět, k čemu byly ty peníze použity. 

* LN Ale i členové například Hospodářské komory ČR jsou v názoru na návrh ministerstva rozpolcení, část zaměstnavatelů by jej uvítala... 

Viděl jsem otázky, které komora využila při svém bleskovém průzkumu. Ty otázky zněly asi takto: Kdybyste měl možnost vzít si daňově osvobozenou hotovost, nebo řešit stravování jinou formu, co byste vybral? Samozřejmě, že u takto sugestivně formulované otázky řekne část zaměstnavatelů, že chce hotovost, protože je to snazší. Zároveň takto odpovídají firmy, kde se zaměstnanci nemusí v krátké době najíst. Nebudu popírat, že v kancelářích to budou zaměstnavatelé nejspíše preferovat, ale ve výrobě je to jiné. Pokud paní ministryně Alena Schillerová (za ANO, pozn. ed.) mluví o složitosti systému, tak to také není pravda. Ta administrativa je v reálu minimální. 

* LN Proč nevěříte lidem, že budou zodpovědní a najedí se, pokud dostanou peníze? 

Věřím v to, že zaměstnanec, který dostane účelově vázaný prostředek, tak ho tak i využije. Pokud dostane peníze a nebude mít v peněžence dvě přihrádky v podobě hotovosti a stravenek na jídlo, tak se jeho chování změní. 

* LN I dnes ale v některých obchodech lidé stravenky používají k zaplacení jiných věcí než jídla k obědu, třeba alkoholu… Anebo prodají stravenku v nominální hodnotě sto korun třeba za 60 korun v hotovosti. 

To samozřejmě nelze vyloučit, jde ale spíš o ojedinělé případy. Přirovnal bych to k tomu, když někdo prodá alkohol či cigarety mladistvým. Všichni vědí, že to nemá dělat, ale on to stejně udělá. Asi se shodneme, že nejde o běžnou praxi. 

* LN Další dvě procenta platí stravenkovým společnostem i zaměstnavatelé. Proč musí platit marži i oni? 

Musí je zavádějící slovo. Jiné náklady má Sodexo například při doručování stravenek firmě, která má pět až 15 zaměstnanců, a jiné jsou náklady, když dodáváme stravenky firmě s tisícovkou zaměstnanců. Čím větší je firma, tím větší má vyjednávací možnosti získat lepší podmínky a tlačit na cenu. Reálným důsledkem je, že například i díky nové konkurenci, kterou jste zmínil, jsme přišli o některé klienty, protože v některých případech stravenkové společnosti firmám za to, že si od nich berou stravenky, i platí, tedy naše provize je záporná. Rozhodně proto nemůžu potvrdit, že zaměstnavatelé platí dvě procenta. Opět jde o horní ceníkovou cenu, ale realita je jiná. 

* LN Kdo na tom podle vás vydělá, pokud se zavede daňový paušál na stravování? 

V každém případě na tom budou v první řadě tratit restauratéři. Ti podle našich odhadů v nějakém časovém horizontu přijdou o deset až 12 miliard korun. Prodělá i stát, protože restaurace, pokud zavřou, nebudou zaměstnávat tolik lidí. A doplatí na to i zaměstnavatelé, protože se zvýší nemocnost, úrazovost a bude vyšší absence lidí. Jediným 

vítězem, kterého teď vidím, je maloobchod. Ten nově získá navíc čistý nezdaněný disponibilní příjem lidí. Půjde však o vítězství velmi krátkodobé, protože až paušál svým masovým rozšířením splní svůj jediný účel – kterým je likvidace systému podpory závodního stravování – bude paušál příští vládou naprosto racionálně zrušen jako neopodstatněná a nesystémová daňová výjimka. Spolu s tím však mezitím dojde k výraznému omezení závodního stravování zaměstnavateli se všemi souvisejícími negativními důsledky… 

* LN V jakých dalších zemích Evropy funguje stejný stravenkový systém? 

Nikde neexistuje stejný, protože všude se rozvíjel trochu jinak. Zemí, které mají stravenky, je ale v Evropě asi 20 a obecně lze říct, že ty systémy jsou podobné. 

* LN Jsou u nich marže jiné než u nás? Tedy pokud bychom řekli, že se platí kolem sedmi procent ze stravenky... 

To je skutečně rozdílné. Například v Itálii jsou marže výrazně vyšší než u nás. Pak jsou země, kde je to složeno jinak. Tedy, že ze stravenky platí více zaměstnavatelé a méně obchodníci a restaurace. Co ale pozoruji systematicky díky svému působení v celém regionu, kdy jsem měl dříve na starost jižní Evropu a dnes mám na starost severní, střední a východní Evropu, je zpřesňování legislativy. Například ve Francii dříve zákon říkal, že stravenka je pouze na teplé jídlo. Stravování se ale mění. Například lidé jedí více saláty, tak se vytvořila nová regulace, která řekla, že stravenky lze uplatnit nejen v restauracích, ale i v supermarketech a lze takto zaplatit maximálně asi 19,70 eura. Zároveň definovali, že takto lze v obchodech zaplatit pouze jídlo určené pro přímou spotřebu a už ne třeba pytlík rýže či syrové maso. V Německu teď zase vznikl nový konkurent, který svůj model postavil na tom, že současné stravenky nenabízely dostatečnou kontrolu nad jejich využíváním. Nový hráč přišel s tím, že si zákazník vyfotí účet, mobilní aplikace si informace zpracuje a zařadí ji do kategorie, jestli jde o akceptovatelný výdaj či ne. Ty akceptovatelné pak zaměstnavatel proplatí. Tamní ministerstvo financí tento model podpořilo. 

* LN Umožňuje některá z těchto zemí hotovostní alternativu, jaká se zvažuje v Česku? 

Ani jedna. 

* LN Není stravenkový byznys tak trochu oligopol? Na trhu jsou jen tři velcí hráči a pár menších... 

Faktem je, že na trh vstoupili tři noví hráči, každý z jiné pozice. V jednom případě to byl retailer, tedy Lidl a Kaufland, který využívá obří reklamní mašinerii počínaje reklamou v médiích a letáky konče. Druhý, který přistoupil, byla platforma Cafeteria společnosti Benefit Plus. Ti přidali k webovým benefitům i stravenku v elektronické podobě. Třetí hráč je Benefitka. Na trhu si tak můžete vybrat mezi několika poskytovateli. Dnes si můžete vybrat nejen stravenku, ale jestli bude papírová, v elektronické podobě, nebo můžete mít mobilní stravenku. Digitalizace celý tento byznys obrovsky otevřela. 

* LN Pokud by ale byla struktura trhu tak v pořádku, jak říkáte, tak by asi Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nezahájil před časem šetření tří největších hráčů kvůli možné kartelové dohodě... 

Aktuální stav je zatím takový, že si úřad jen vyžádal informace a nebyly vzneseny žádné výhrady, tedy obvinění. Druhá věc je, že úřad se nás vyptával, proč je omezován počet kusů stravenek při platbě nákupu na pět kusů. 

* LN A proč tedy? 

Nesouvisí to s žádnými cenami. Stravenka není obyčejná komodita, platební služba či měna. Možná by se obchodníkům líbilo, kdyby to byla paralelní měna. Stravenka tak ale nikdy nebyla zamýšlena. Její funkce je primárně alternativa závodního stravování zaměstnanců. Pokud by nebyla omezená, tak by skutečně byla jakousi paralelní měnou, která ale neslouží primárně svému zamýšlenému účelu, a pak by bylo velice snadné tento benefit zrušit. Stravenka by se skutečně měla co nejblíže přiblížit režimu, jako když má zaměstnavatel svoji vlastní jídelnu. Tam zaměstnanec dostává příspěvek na jídlo jen tehdy, pokud ho konzumuje. Neexistuje, aby když někdo na oběd nejde, místo něj dostal peníze. Už dnes lidé, kteří mají stravenky a uplatní je v obchodu, mají proti těm, co jedí v závodních jídelnách, nefér výhodu v tom, že je mohou uplatnit na širší sortiment. 

Jak by se asi zachovalo 90 procent populace, kdyby státní příspěvek na penzijní připojištění dostávali lidé tak, jak teď navrhuje ministerstvo financí u daňového paušálu u stravování, tedy přímo na účet? Kolik lidí by si skutečně na tu penzi odkládalo a kolik by to utratilo?

23/09/2019 | Profi HR

Kantýny v ohrožení

Více
Méně
23/09/2019 | Profi HR

Stravenkový paušál aneb konec benefitů v Česku?

Více
Méně
21/09/2019 | Mladá fronta DNES

Třetina zaměstnanců není spokojená s benefity

Více
Méně

PRAHA Přes dlouhodobý nedostatek pracovních sil nedokážou zaměstnavatelé své zaměstnance patřičně ocenit. S nabídkou benefitů jich není téměř stejně jako loni spokojeno 36 procent. Téměř čtvrtina od svých zaměstnavatelů nedostává žádné benefity, ačkoliv by o ně stála, vyplývá z průzkumu společnosti Up ČR mezi 525 respondenty. 

Podle personalistů je zřejmé, že nabídka benefitů se může stát pro zaměstnance jedním z kritérií při zvažování svých možností na pracovním trhu. Pokud se zaměstnanci cítí nedoceněni, nemají nyní problém odejít jinam. 

Dalších 70 procent zaměstnanců uvedlo, že určité benefity od zaměstnavatele dostává, více než polovina z nich (36 procent) však není s poskytovanými benefity spokojena. Pětině se nelíbí množství benefitů a 16 procentům nevyhovuje jejich skladba. Svou roli hraje nejen profese či pozice, ale také věk. Lidé do 26 let se zajímají hlavně o benefity jako délka dovolené, práce z domova, kratší pracovní doba, takzvané sick days či volnočasové benefity, například poukazy na masáže a wellness. Starší lidé naopak preferují zejména materiální benefity. Vedle stravenek tak upřednostňují různé finanční příspěvky.

17/09/2019 | Aha!

VYZNÁTE SE V BENEFITECH?

Více
Méně

PRAHA – Výhody alias benefity, které poskytuje svým zaměstnancům šéf, už dávno nejsou jen stravenky. Čím dál víc zaměstnavatelů poskytuje i poukázky oo k využití volného času. A místo papírových poukázek frčí elektronické é karty. Jak je správně využít? 

CO ŘEŠIT STRAVENKOVOU KARTOU 

Stejně jako s klasickými papírovými stravenkami s ní můžete platit jídlo v restauraci nebo nákup potravin. Výše platby má ale strop. „Stravenková karta má stanovený limit na jednu útratu ve výši 500 Kč,“ říká Marek Pražák, mluvčí společnosti Edenred

3 VÝHODY BENEFITOVÉ KARTY 

snadné placení kartou nebo přes aplikaci • zaplatíte přesnou částku • pokud kartu ztratíte, o benefity nepřijdete 

ZAPLATÍTE ZA SPORT I LÉKY 

Někteří zaměstnavatelé nabízejí i tzv. volnočasové benefity. Je možné s nimi zaplatit např. v cestovní kanceláři, koupit permanentku do fitness centra nebo bazénu, lístky na koncert, knihy, učebnice nebo zboží v lékárnách či optikách. 

LETENKY NEKOUPÍTE 

Pokud chcete pomocí benefitů zaplatit dovolenou, musíte počítat čítat s určitými omezeními. „Z volnočasových benefitů lze zaplatit celou dovolenou u cestovní kanceláře nebo pouze ubytování. Nelze za ně nakupovat letenky nebo jinou dopravu, ta musí být součástí například zájezdu,“ vysvětluje Tereza Knířová ze společnosti Sodexo Benefity

VYUŽÍT V LZE I SLEVY 

Pomocí volnočasových benefitů je možné platit nejen v hotelech a penzionech, ale i na slevových serverech. Podmínkou je ale to, že benefity využijete na úhradu volnočasových aktivit, například na nákup rekreačního pobytu nebo kulturní či sportovní akce. 

DOVOLENÁ MÁ SVŮJ STROP 

Maximální částku, kterou můžete pomocí benefitů za dovolenou zaplatit, určuje zákon. „U cestování je legislativní omezení na 20 000 Kč ročně pro jednoho zaměstnance u jednoho zaměstnavatele,“ říká Knířová. Pokud je například dovolená zakoupená v cestovní kanceláři dražší, je samozřejmě možné zaplatit část benefity a zbytek doplatit jinak. 

VŠECHNO ZA ZAPLATIT NEJDE JDE 

„Za stravenky není možné nakupovat alkoholické nápoje, tabákové zboží a rovněž s nimi nelze platit ani za další nepotravinářské zboží,“ objasňuje Pražák. Za volnočasové benefity zase není možné koupit např. spotřební zboží, jako je oblečení nebo elektronika, letenky, jízdenky, dálniční známky nebo cestovní pojištění. 

JAK DLOUHO PENÍZE VYDRŽÍ 

Výhodou elektronických karet je delší životnost benefitů než u j papírové varianty. Platnost benefitů pro volný čas je až 24 měsíců, platnost příspěvků na stravování je až 16 měsíců.

21/08/2019 | Deník Právo

Tuzemské restaurace a kantýny se bojí že bez stravenek zajdou na úbytě

Více
Méně
Hospody a restaurace se obávají, že bez lidí platících stravenkami zajdou na úbytě. Týká se to těch, které se zaměřují na stravování a dávají práci většině zaměstnanců v oboru. Takových je v Česku nejvíce.

Že se nejedná o planou úvahu přitom dokazují čísla. Když si nedávno nechala Asociace malých a středních podniků dělat průzkum na téma stravování, vyšlo jí, že lidé se stravenkami chodí na oběd třikrát častěji než ti, kteří žádné stravenky nedostávají. A hned dvě třetiny současných stravenkářů pak přiznaly, že by v případě zrušení poukázek obědvání v restauracích omezily. Průzkum se přitom uskutečnil na velkém vzorku 2600 lidí z celé České republiky a respondenti byli rozděleni na stejné poloviny – první tvořili stravenkáři a druhou lidé bez stravenek. Závěry šetření jsou tak velmi průkazné.

Negativní dopady, kam se podíváš

Data z velkého průzkumu jsou důležitá proto, že právě nyní je na stole iniciativa ministryně Aleny Schillerové, která chce do fungujícího stravenkového systému zasáhnout. Přichází s návrhem, podle kterého by současná zákonná úprava se zvýhodněním závodního stravování a stravenek byla doplněna ještě o takzvaný neúčelový výdajový paušál. Jinými slovy – firmy by si mohly vybrat, zda budou zaměstnancům dávat stravenky, nebo nezdaněnou hotovost. Tento na první pohled líbivý záměr má ale podle mnohých odborníků výrazné negativní dopady – ve stravovacím byznyse nejen pro restaurace, ale i pro kantýny, dále pro zaměstnance i jejich chlebodárce a v konečném důsledku i pro stát.

„Co se stane, když dám zaměstnancům možnost volby? To je jako kdybych jim dal do ruky tisíc korun v hotovosti a řekl, že chci, aby tuto tisícikorunu použili na obědy. Anebo aby si jí od teď každý měsíc uložili stranou na důchod. Kolik z nich to udělá? První měsíc možná 30%, další měsíce už skoro nikdo,“ říká k návrhu ministerstva financí prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký. Jeho slova potvrzují další fakta z průzkumu: Z lidí, kteří nemají stravenky, chodí pravidelně na oběd jen necelá pětina a každý desátý neobědvá vůbec.

Hospodám hrozí odliv miliard

Nejrychleji pocítí negativní změnu po zrušení stravenek restaurace a hospody. A z nich logicky nejvíce ty, které se zaměřují na vaření obědů pro zaměstnance ve všední dny. V klidu pak zůstanou pouze luxusní restaurace a hotely, nebo podniky zaměřené zejména na podávání alkoholických nápojů. O svých obavách ze zrušení stravenek otevřeně hovoří například Aleš Drobil, majitel restaurace Formanka na pražském Smíchově. „Stravenky tvoří polovinu našich tržeb v době obědů. Bez nich si neumím provoz restaurace představit. Pokud by je lidé neměli, chodili by na obědy určitě méně. I teď je dobře vidět, že nejvíce zákazníků chodí na obědy v první polovině měsíce, kdy ještě mají v peněžence stravenky od svých zaměstnavatelů,“ říká Aleš Drobil. A podobně se vyjadřují i další restauratéři.

Jak velký balík prostředků stravenky vlastně představují a jaká ztráta restauracím tedy hrozí?

Stravenky nyní používá 1,3 milionu tuzemských zaměstnanců a ročně se v nich protočí zhruba 23 miliard korun. Naprostá většina z toho – 14 miliard končí právě v obědových restauracích. A jelikož si lidé ke stravence ještě menší část útraty doplácejí ze svého, celkem pro restaurace stravenkový systém generuje ročně na tržbách zhruba 17 miliard korun. Čísla tedy jednoznačně ukazují, že restauracím jde nyní o hodně.

Jak by hospody na změnu mohly reagovat? Ve hře je zejména propouštění lidí v pohostinství i pokles současného počtu restauračních zařízení. Očekávat lze i růst cen jídel, kterým by restaurace ve snaze zachovat si tržby reagovaly na nižší poptávku. Pro obor tak jde o další možnou ránu poté, co se od konce 2016 roku musely hospody vypořádat s dopady zavedení elektronické evidence tržeb.

V klidu ale rozhodně nemohou zůstávat ani provozovatelé kantýn, ve kterých se nyní stravuje dokonce 1,8 milionu lidí. Zaměstnanci firem, které přejdou na neadresný paušál, logicky budou do kantýn chodit méně. Tím se sníží jejich efektivita a může to vést až k uzavření stravovacích provozů.

K čemu změna, ptají se odbory?

Se změnu současného systému nesouhlasí ani odborové svazy zastupující zaměstnance. Současný systém podle nich funguje a není třeba do něj sahat. „Stravenkový systém je velmi oblíbený a podle řady studií významně podporuje a motivuje zaměstnance, aby se pravidelně stravovali, což má nepochybně pozitivní vliv na jejich zdraví,“ uvádí místopředseda odborové centrály Vít Samek. V tom se shoduje s řadou tuzemských i zahraničních odborníků. Podle amerického odborníka na výživu Christophera Wanjeka lidé, kteří pravidelně neobědvají nebo se v pracovní době nají málo, jsou unavení, mají nižší produktivitu práce, jsou častěji nemocní a náchylnější k úrazům. Světová zdravotnická organizace dokonce vyčíslila, že správné stravování zaměstnanců zvyšuje produktivitu celé ekonomiky o plnou pětinu. I proto současný stravenkový systém podporuje většina zaměstnavatelů. Podle průzkumu PPM Factum více než 90 procent z nich považuje za velmi důležité, aby měli zaměstnanci možnost plnohodnotně obědvat. A že jsou to právě stravenky a závodní stravování, které tuto roli plní nejlépe dokládají čísla z Brazílie. Rok po zavedení podpory tohoto segmentu klesl v zemi počet pracovních úrazů z dvou milionů na 400 tisíc.

Problémový neúčelový paušál

Plán na zavedení neúčelového výdajového paušálu kritizují i odborníci na daňový systém. „Neúčelové plnění se chová jako mzda a nemělo by tudíž být daňově osvobozeno, pokud ovšem nevznikne nějaký zcela nový koncept zdaňování příjmů. Nebo pokud se nebude kontrolovat využití těchto prostředků,“ uvádí například daňový expert Petr Frisch. Peníze z paušálu mají lidé dostávat separátně, mimo mzdu. Jak se bude kontrolovat účelovost využití prostředků, není jasné. Jisté ale je, že kontrolní systém by byl administrativně náročný a vyžadoval by velké investice.

###


Vít Samek (ČMKOS): Zaměstnancům nakonec nemusí zbýt nic

Místopředseda odborové centrály Vít Samek byl účastníkem jarní debaty expertů, kteří diskutovali o přínosech a možných změnách ve stravenkových systémech. Právě na tuto schůzku se odvolává ministryně financí Alena Schillerová. Ta tvrdí, že na obhajobu stravenek zde nepadlo jediné slovo a konference se tak stala impulsem k změnám v podpoře stravování. Vít Samek s tím nesouhlasí.

* Vy jste na konferenci byl přítomen. O čem se tam diskutovalo a jaké byly závěry?
Účastníci konference – zaměstnavatelé i my jako odbory – do jednoho podpořili systém podpory stravování a vyjádřili se pro zachování stávající podoby systému. Nerozumím, proč ho chce ministerstvo financí měnit. Ministr Kalousek alespoň jasně řekl, že chce podporu stravování zrušit – tehdy jsme s jeho názorem nesouhlasili a odbory protestovaly. Ministerstvo financí se nyní bojí přiznat, že mu jde o zrušení tohoto benefi tu, a tak přišlo s populistickým trikem. Neúčelový paušál nemá v daňovém systému žádnou logiku. Všude na světě je běžné, že firmy dávají zaměstnancům buď mzdu, nebo benefi ty, ale nikoli nezdaněné peníze. Až firmy zruší kantýny a stravenky, tak bude paušál z daňového systému odstraněn a zaměstnancům nezbude nic.

* Jak se podle Vás zaměstnanci zachovají, když budou mít hotovost místo stravenek – budou nadále obědvat?
Navrhované opatření je krok zpět v podpoře stravování. Mnozí by samozřejmě raději sáhli po penězích než po účelově podvázaném příspěvku s jistými omezeními. Do zaměstnaneckých kantýn ale bude chodit méně lidí. Kantýnám klesne efektivita, dojde k jejich zavírání. Pokud jde o restaurace, tam průzkumy mluví naprosto jasně. Zaměstnanci budou obědvat mnohem méně. Lidé se stravenkami chodí na oběd do restaurací častěji než lidé bez stravenek.

* Je podle Vás administrativně jednodušší neúčelový paušál než stravenky?
Systém stravenek zde funguje desítky let. Administrativa není složitá a firmy ji dnes umí. Paušál je něco nového a bude mít svou administrativu také. Hlavně se ale obávám toho, že tím, že neúčelový paušál nemá žádný smysl, může být po čase zrušen. Stravenky jsou nejoblíbenější zaměstnanecký benefi t. Paušál může být bohužel krokem k jeho likvidaci.

###


Restauratéři říkají: Neměňte, co
funguje


Majitelé obědových restaurací a kantýn mají vážné obavy z dopadů navrhovaného zásahu do fungujícího systému stravování zaměstnanců. Případné zavedení neúčelového výdajového paušálu vytlačí stravenky a přivede celý sektor do potíží, obávají se.

„Placení za oběd prostřednictvím stravenek je stále velmi žádanou formou platby našich zákazníků. Mnozí sem k nám na oběd zavítají právě proto, že stravenky akceptujeme. Opravdu si nedovedu představit, že by jich přišlo na oběd stejně, pokud by stravenky nahradily hotovostní peníze. Možná ze začátku chvíli ano, ale dlouhodobě by byl v pracovní dny odliv strávníků jednoznačný,“ sděluje svoji obavu majitel a provozní restaurace Na Větrné z Českých Budějovic Lukáš Turinský.

Podobně pozitivně se na stravenky dívá i Martin Karel, který je majitelem restaurace Mexita v Hradci Králové a provozuje i kantýnu. „Jako majitel restaurace a zároveň i závodní kantýny mohu potvrdit, že díky stravenkám chodí zaměstnanci na oběd častěji a také si spíše dopřejí kvalitní oběd. Pro mě, jako podnikatele, představují stravenky důležitou část příjmů a znamenají jistotu pravidelných a vracejících se zákazníků.“ Aleš Drobil, majitel restaurace Formanka na pražském Smíchově uvádí, že stravenky tvoří polovinu tržeb jeho provozovny v době obědů: „Bez nich si neumím provoz restaurace představit. Pokud by je lidé neměli, chodili by na obědy určitě méně. I teď je dobře vidět, že nejvíce zákazníků chodí na obědy v první polovině měsíce, kdy ještě mají v peněžence stravenky od svých zaměstnavatelů.“ Takřka identicky vidí problém i majitelé brněnských restaurací Steakhouse a Pizzerie K1 manželé Kasalovi. „Na obědy k nám chodí naprostá většina strávníků se stravenkami z okolních, převážně IT firem. Opravdu se obáváme, že v případě, kdy lidé od svého zaměstnavatele dostanou peníze do výplaty a ne jako benefi t do stravenky, tak dají přednost pohodlnější a vlastně i úspornější formě oběda – přinesou si krabičku z domova nebo si udělají rychlý nákup v obchodě. Stravenky bychom proto rozhodně rušit nechtěli, ale mají sloužit jenom ke stravování a ne k nákupům,“ dodávají provozovatelé dvou brněnských restaurací.


Všechny tři články byly otištěny v Deníku Právo 21. 8. 2019 na straně 15

21/08/2019 | seznamzpravy.cz

Stravenky Čechům neberte, přimlouvá se šéf komory

Více
Méně

Jsou stravenky přežitek z dob minulých, anebo funkční systém, který se nemá měnit tak, jak plánuje ministryně financí Alena Schillerová? Hospodářská komora zpracovala průzkum ve více než 800 českých firmách.

Když dáte zaměstnavatelům na výběr mezi klasickými stravenkami a stravenkovým paušálem v podobě, o které ministryně financí nyní mluví, volí většina zaměstnavatelů (70 % z 809 oslovených firem) stravenkový paušál. Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého má ale značná část zaměstnanců ke stravenkám kladný vztah.

„Je to mnoha miliony zaměstnanců vnímáno jako benefit, který by se neměl rušit, na druhou stranu mají ke stravenkám kritický přístup zaměstnavatelé a zřejmě i Ministerstvo financí. Zachovejme tedy stravenky, ale pozměňme a zefektivněme tento systém, i proto, že nerozumím tomu, proč by na tomto systému měly vydělávat dvě nebo tři firmy v Česku,“ dodává Dlouhý.

Ačkoliv návrh na stravenkový paušál zní podle něj rozumně, Dlouhý upozorňuje, že je třeba si počkat na přesnou podobu. „Ministryně financí to zatím dala na stůl jako koncepční návrh, celé se to bude řešit s novelou zákona o dani z příjmu, poté uvidíme, jestli to není nějaký zajíc v pytli. Jestli tam nebudou nějaké nástrahy, které by se nemusely líbit zaměstnavatelům.“ Na žebříčku oblíbených pracovních benefitů obsazují stravenky až nižší pozice. Zaměstnanci nejvíce oceňují 13. plat, flexibilní pracovní dobu nebo třeba služební automobil. K široké nabídce benefitů tlačí zaměstnavatele i trh práce. S rekordně nízkou nezaměstnaností, jaká v Česku je, si zaměstnavatelé už nemůžou dovolit žádný benefit pro své pracovníky nenabízet.

20/08/2019 | iHNed.cz

Hádka o stravenky: Koupíte za ně i cigarety, provize jsou jako lichva, říká předseda maloobchodního

Více
Méně

Za stravenky si koupíte cokoliv, i lego nebo cigarety, náklady na stravenky jsou až 15 procent, proč bych měl za platbu stravenkou platit 40krát víc než za platbu elektronickou kartou, říká Roman Mazák, předseda maloobchodního Družstva CBA. Lidi si vždy vyberou nejjednodušší způsob, jak se dostat přímo k penězům, ale nejsou to jejich peníze. Stravenky prokázaly, že jsou vhodným doplňkem zaměstnaneckého stravování. Nebudete pokládat fungující systém pro 60 tisíc zaměstnavatelů, slovo lichva je velmi urážlivé, oponuje David Rýc, předseda Asociace provozovatelů poukázkových systémů.

Odkaz na rozhovor zde.

14/08/2019 | zdravi.euro.cz

Průzkum: Alespoň jednou měsíčně se věnuje sportu 70 procent Čechů

Více
Méně
Alespoň jednou měsíčně se věnuje sportu 70 procent dospělých Čechů. Každý pátý se pravidelně hýbe proto, že se chce cítit dobře, 16 procentům sport pomáhá udržovat psychickou pohodu či se zbavovat stresu. Pro 14 procent je pohyb hlavně zábava a zhruba desetina chce zhubnout či vyrýsovat svaly. Zvyšování výkonnosti a překonávání fyzických limitů motivuje devět procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu NMS Market Research pro společnost MultiSport.

Za zdravý považuje svůj životní styl přitom jen každý osmý respondent, přesněji 13 procent dotázaných. Téměř polovina (45 procent) přiznala, že jim ve sportování brání nedostatek vůle. Srovnatelný podíl dotázaných omezuje nedostatek času (45 procent) a čtvrtinu zdravotní stav. Finanční náročnost limituje čtvrtinu dotázaných, ovšem jen pro šest procent představuje hlavní důvod, proč nesportují. „Podíl těch, kdo sportují sami, a těch, kdo se hýbají ve společnosti druhých, je vyrovnaný. A když sportujeme s ostatními, tak dvě třetiny raději s přáteli, jen pětina s partnerkou či partnerem,“ uvedl výkonný partner MultiSportu Marián Škripecký. Z průzkumu mezi téměř tisícovkou respondentů podle něj také vyplývá, že pokud člověk sám sportuje, sportuje více i jeho rodina a blízcí.
08/08/2019 | iDNES.cz

Stravenková revoluce. Plán ministerstva financí: místo stravenek peníze

Více
Méně

Ministryně financí chce přijít s revolučním návrhem: firmám nabídnout vedle papírových a elektronických stravenek možnost využít i stravenkový paušál. Zaměstnanci by o nic nepřišli, místo stravenek by dostávali na účet rovnou peníze.„Zaměstnavatelé by příspěvek mohli posílat zaměstnancům formou peněz, v oddělené platbě od vlastní výplaty. Firmám by ubyla administrativa se stravenkami a náklady na provize stravenkovým firmám,“ uvedla Alena Schillerová v rozhovoru pro MF DNES.


Restaurace a obchody, které stravenky berou, by rovněž nemusely platit zhruba šestiprocentní provize za přeměnu poukázek zpět na peníze. A zaměstnanec by neřešil, kde stravenky může utratit. 


Konkrétní příklad: kdo dnes dostává stokorunovou stravenku, nově by místo ní dostal ke své výplatě 55 korun navíc. Zbývajících 45 korun hodnoty stravenky se mu strhává z výplaty a místo toho dostává do ruky stravenku. Měsíčně by tak za 21 pracovních dní v měsíci dostal 1­155 korun na účet, zatímco dnes dostává papírové či elektronické poukázky v hodnotě 2­100 korun, z nichž si skoro polovinu hradí ze svého.


Z hlediska daňových úlev, jimž se stravenkový benefit těší, by se nic nezměnilo – zaměstnavatel by si náklady na stravenky nadále mohl dát do nákladů a pro firmu i zaměstnance bude stravenková část výplaty stejně jako dosud osvobozena od daní a pojistného. „A už se nestane, že by vám stravenky propadly,“ dodává ministryně. Firmy, které by dál chtěly stravenky zaměstnancům poskytovat, by tak mohly činit dál.


Stravenkové firmy mlčí


Stravenky nebo zvýhodněné závodní stravování, jehož by se změna nedotkla, dnes využívají tři miliony lidí.


Pro stravenkové firmy by změna zcela jistě znamenala dramatický zvrat. K možným dopadům na svůj byznys se nechtějí vyjadřovat. Uvádějí, že by stravenková revoluce negativně zasáhla restaurace. „Nyní stravenky v papírové a digitální formě přinášejí restauracím a jídelnám desítky miliard korun ročně,“ říká Daniela Pedret z Edenredu. 


„Pokud by zaměstnanci dostávali peníze přímo na účet formou paušálu, s největší pravděpodobností by ho nevyužívali na stravování,“ soudí Daniel Čapek, generální ředitel Sodexo, největší stravenkářské firmy na trhu. Před možným krachem restaurací a následným růstem cen v těch zbývajících varuje zase David Rýc ze stravenkové UP Česká republika.


Paradoxně zástupci sektoru pohostinství se odklonu strávníků z­ řad zaměstnanců nebojí. „Kdo je zvyklý chodit na oběd, půjde na něj znovu, možná tam bude krátkodobý pokles, ale nic dramatického,“ říká Václav Stárek, šéf Asociace hotelů a restaurací ČR. Podle něj restaurace stravenky berou z donucení – protože je bere i konkurence.


Návrh opatrně podporuje i zástupce zaměstnavatelů – Hospodářská komora – a zástupci maloobchodu SOČR a AČTO. Naopak šéf odborů ČMKOS Josef Středula by zaběhlý systém neměnil.

 

04/08/2019 | ceskatelevize.cz

Uplynul měsíc od zrušení karenční doby. Firmy možná omezí část benefitů

Více
Méně
Už více než měsíc dostávají zaměstnanci náhradu mzdy i za první tři dny nemoci. Některé firmy kvůli tomu zřejmě omezí část benefitů – jako třeba placené zdravotní volno, takzvané sick-days. Jak zrušení karenční doby dopadne na ordinace se podle lékařů naplno ukáže až po skončení léta – teď mají pacientů obecně méně.

Technická kontrolorka Jitka Kronychová je ráda, že dostává náhradu mzdy už od prvního dne – zakopla a narazila si koleno. Ve sklárně, kde je zaměstnaná, by tak měla problémy svou práci zvládnout.

Naopak podnikatel Milan Škoda se změnou nesouhlasí. Jako benefit nabízí zaměstnancům takzvané sick-days. Teď je ale možná zruší. „Ti, co to budou zneužívat, tak na tom vydělají. Takže já to považuji za krok zpátky,“ vysvětluje.

„Za loňský červenec jsem vystavila 15 neschopenek a za letošní červenec už jich je kolem třiceti,“ počítá praktická lékařka Jana Postlová v Líbeznicích. Naopak praktický lékař ze Stráže nad Nisou Zdeněk Kleinhampl konstatuje, že pro neschopnost si tu a tam někdo přijde. „Ale nepostřehl jsem rozdíl, jestli je karence nebo není,“ uvedl.

Jako kompenzace v návaznosti na proplácení nemoci už od prvního dne se firmám snížily odvody. Podle Hospodářské komory to je ale nedostatečné, říká její viceprezidentka Irena Bartoňová-Pálková.


Po zrušení karenční doby vyplácí zaměstnavatelé nemocným po dobu čtrnácti dnů 60 procent základu příjmu. Za to se jim snižuje sazba nemocenských odvodů z 2,3 procenta na 2,1 procenta. Stejný pokles je i u sazby pro živnostníky, kteří si platí nemocenské pojištění.

Zrušení karenční doby bylo prioritou hlavně pro sociální demokracii. Zástupci hnutí ANO mluví o kompromisu – a to jak ve vtahu ke koalici, tak k tripartitě. Proti byla hlavně pravicová opozice.

„Pokud to má vést k tomu, že zaměstnanci budou odrazováni od účelové nemocnosti, tak jsem nerozuměla tomu, proč karenční doba platí u úrazů,“ říká místopředsedkyně strany a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

„Jakkoli chápeme to, že určité skupině obyvatel to nepochybně pomůže a budou mít, řekněme, komfortnější režim těch prvních třech dnů, tak zase hrozí, že určitá skupina obyvatel toho může zneužívat,“ uvedl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Podle místopředsedy ODS Martina Kupky to znamená nejen finanční zátěž pro všechny zaměstnavatele, ale i významné riziko. „I z hlediska toho, jak zajistit například výrobu,“ vysvětluje.


Výsledky ukáže až srpen


Data o pracovních neschopnostech za první měsíc od zrušení karenční doby budou známá v polovině srpna.

Třídenní karenční doba je v Česku zavedena od roku 2008. Ústavní soud ji ale po půl roce zrušil s tím, že pokud lidé odvádějí pojistné, mají z něj dostávat nemocenskou. Znovu se karence obnovila od roku 2009, ale už s jinými pravidly. Zaměstnanci přestali odvody platit a zaměstnavatelům se snížily za to, že začali poskytovat náhrady výdělku v prvních dvou týdnech nemoci. Dávky ze systému nemocenské lidé dostávají až od patnáctého dne.

Zrušení karence od letošního července slíbila Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů ve svém programovém prohlášení. Kabinet se zavázal k tomu, že lidé budou dostávat 60 procent vyměřovacího základu a zaměstnavatelé za to dostanou kompenzaci.


V loňském roce, kdy prošlo zrušení karenční doby legislativním procesem, bylo na neschopence 1 849 500 nově hlášených případů, což bylo nejvíc za deset let. Tedy od doby, kdy se karenční doba zavedla. Nejméně nemocných bylo v roce 2012.

Jak uvedla už dříve Hospodářská komora, snížení odvodů nedorovná podle ní výdaje, které firmy budou při proplácení náhrad v prvních třech dnech nemoci mít. Komora spočítala, že by mzdové náklady mohly vzrůst o pět miliard ročně. Podle odhadů autorů novely by zaměstnavatelé měli na pojistném ušetřit a státní rozpočet by měl přijít o 2,6 miliardy ročně, při projednávání v Senátu zazněla částka 3,5 miliardy korun.

Odbory naopak po zrušení karenční doby dlouho volaly. Podle nich měla negativní sociální i zdravotní dopady. Pro řadu lidí představoval třídenní výpadek příjmů problém a pracovníci si museli na stonání brát dovolenou, nebo nemoci přecházeli, uvedli odboráři.

02/08/2019 | faei.cz

Jak je to s DPH u stravenek?

Více
Méně
Novelizace Zákona o DPH přinesla pro mnohé daňaře otázky ohledně postupu pro uplatňování daně z přidané hodnoty u tradičních „stravenek“. Jaký režim „dépéháčka“ tedy mají poukázky na stravování? Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS), spolu s daňovými experty společnosti Mazars zformulovala stanovisko pro interpretaci „poukázkové směrnice“ zákona o DPH a její aplikaci v účetní praxi.


S účinností od 27. března 2019 byla do českého zákona o DPH implementována Směrnice Rady EU 2016/1065 (dále jen „Směrnice“), která zavedla nová pravidla uplatnění DPH u poukazů. Výklad těchto pravidel provedený na Koordinačním výboru s Komorou daňových poradců v květnu 2019 potvrdil, že stravovací poukázky („stravenky“) a benefitní (volnočasové) poukázky vydávané členskými společnostmi Asociace provozovatelů poukázkových systémů (Edenred, Sodexo, Up) těmto novým pravidlům podléhají.

Vzhledem ke skutečnosti, že na základě obchodních podmínek vydavatelů poukázek sdružených v asociaci APROPOS lze stravenkami a benefitními poukázkami uhradit položky podléhající jak první snížené sazbě DPH, tak i položky podléhající druhé snížené sazbě DPH, platí, že stravenky a benefitní poukázky vydávané výše jmenovanými společnostmi naplňuji definici tzv. „víceúčelového poukazu“.

Na základě této skutečnosti jsou stravenky a volnočasové poukázky i nadále distribuovány bez DPH. DPH bude aplikována pouze u případné distribuční/ zprostředkovatelské služby poskytnuté v souvislosti s distribucí stravenek či benefitních poukázek. APROPOS tak tímto potvrzuje, že při samotném vydání/ prodeji stravenek a benefitních poukázek k praktické změně uplatnění DPH pro klienty (zaměstnavatele) a smluvní partnery nedochází.


Klienti (zaměstnavatelé) budou nadále od svého dodavatele stravenek nebo benefitních poukázek dostávat daňový doklad, na kterém bude DPH účtována pouze u distribuční/ zprostředkovatelské služby (např. formou provize či jiných obdobných poplatků), nikoliv však u nominální hodnoty objednaných poukázek.

Smluvním partnerům (akceptantům – tedy firmám, které poukázky přijímají – pozn. red.) bude u všech typů stravenek nebo benefitních poukázek účtována zprostředkovatelská služba případně jiná smluvně sjednaná služba podléhající základní sazbě DPH.

 
30/07/2019 | podnikatel.cz

Spokojený zaměstnanec rovná se nakrmený zaměstnanec. Starejte se o 

Více
Méně
Stravenkami už firma nezazáří. Možností je spousta, třeba naplnit firemní ledničku. Trendy udávají i firemní restaurace, co vsází na čerstvost a kvalitu jídla.

Konkrétním příkladem posunu ve firemním stravování je nedávné otevření nové ekologické firemní budovy ČSOB – Kampusu v pražských Radlicích. Jak probíhal výběr dodavatele stravování, popsala firma na svém online portále Perla. Kritériem byla kvalita a čerstvost surovin, do hry vstupovala aktuální výživová doporučení i trendy v moderní gastronomii, roli hrála vysoká rozmanitost nabídky, včetně cenové, aby si každý, kdo do restaurace přijde, našel to své. Tématem výběru byla i digitalizace služeb, odpovědnost k životnímu prostředí (například PET free provoz a využití kompostovatelného obalového materiálu) a společenská odpovědnost dodavatelů. Vybudovat firemní restauraci je ale finančně náročné. U menších firem existují i jiné možnosti.

Poskytnout stravu není povinnost
Jak je stravování podchycené zákony? Zákoník práce řeší stravování zaměstnanců v paragrafu 236. A to s tím, že je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům stravování. Pokud je taková dohoda v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpise, stravování také sám poskytuje. Pokud takovou dohodu kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis ve firmě stanoví, může cenově zvýhodněné stravování zaměstnavatel poskytnout i bývalým zaměstnancům, kteří jsou nyní v penzi nebo invalidním důchodu třetího stupně, zaměstnancům na dovolené nebo při dočasné pracovní neschopnosti.
Umožnit zaměstnancům stravování však podle vysvětlení Státního úřadu inspekce práce neznamená, že zaměstnavatel musí stravu sám zajistit. Znamená to pouze to, že lidem umožní, aby z pracoviště odešli a najedli se v okolí, vytvoří jim svačinové koutky nebo vyhradí prostor, kde si mohou sníst své jídlo. Zákoník práce nepřiznává zaměstnanci žádný zákonný nárok na poskytnutí stravy ze strany zaměstnavatele ani na příspěvek na stravování, informuje inspekce na svém webu s tím, že vše je na rozhodnutí zaměstnavatele. Stejně jako to, zda a kolik peněz bude zaměstnancům na stravování případně přispívat. K tématu si více přečtěte v článku Musí chlebodárce umožnit svým zaměstnancům teplou stravu na pracovišti?

Blýskněte se jídlem na pracovním trhu
Jenže na velmi konkurenčním trhu práce, kde chybí lidi, je i stravování pole, na němž se může rozhodovat o konkurenční výhodě nebo nevýhodě konkrétního zaměstnavatele. Jídlo je téma, které vstupuje do hry i při vyhledávání kvalitních lidí do firmy. Není proto od věci zmapovat si, co nabízí konkurence a jestli není na čase, něco s firemním stravováním také udělat.
Z letošního průzkumu společnosti Up ČR, která se zabývá benefity a jehož výsledky zveřejnila ČTK, vyplývá, že 38 procent Čechů nejí v práci lépe, protože na to nemají dostatek času. Brání jim v tom i to, že nemají na jídlo dostatečný klid a v okolí práce nenajdou k lepšímu stravování dost možností. Jen 17 procent lidí tvrdí, že je jejich stravování v práci bezchybné. Zlepšit stravování zaměstnanců tak v první řadě znamená dát jim na jídlo dostatek času a klid. Pokud je v okolí jen nekvalitní nabídka jídla, něco kvalitnějšího jim v práci také může zaměstnavatel přímo nabídnout. Kudy na to? Další podrobnosti k tématu najdete také v článku Pracuje na recepci. Šéf jí neumožňuje přestávku na oběd. Co na to zákoník práce?

Čas, dovážka a další možnosti
Stravenky : Jídlo je palivo, a to i pro práci a dobrý pracovní výkon. Zaměstnavatel, který chce chování k jídlu u svých lidí ovlivnit, má přitom různé možnosti. Stravenky jsou jen jedna z nich. Stravenky už jsou pro firmy takřka povinné a zaměstnanci je jako příliš velký benefit nakonec nevnímají. Podle informací společnosti Edenred, která se na benefity specializuje, se sice stravenky stále těší velké oblibě, staly se už ale standardním benefitem. Zaměstnanci berou stravenky v nabídce zaměstnavatele jako základ. Odlišit se však firma může typem stravenek a jejich hodnotou. Je také fakt, že stravenky zaměstnance přeci jen motivují k tomu, aby si na oběd zašli.
Průzkum zjistil, že uživatelé stravenek chodí na obědy do restaurace téměř 3× častěji než nestravenkáři a že dvě třetiny současných stravenkářů by obědy v restauracích po odebrání stravenek omezily, řekla Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, když se vloni asociace stravenkám spolu s Unií zaměstnavatelských svazů ČR věnovala. Více se o tom dočtete v článku „Bez peněz do hospody nelez“ už neplatí, stravenkáři drží obědový byznys. Více času na oběd venku : Další cestou je možnost prodloužit obědovou pauzu, respektive zvolit k ní obecně benevolentnější přístup. Cílem je, aby se stihli zaměstnanci najíst v nějakém podniku v okolí, případně někam dojet, a měli na to větší klid. Jídlo do firm y: Kde takové možnosti nejsou, může zaměstnavatel objednat a dotovat (nebo zcela hradit) dovážku jídla do práce a v malých firmách podporovat třeba i to, aby se lidé nad jídlem sešli společně – lidé tak spolu komunikují, potkávají se. Takovou zkušenost mají na květinové farmě Louky květ. Podívejte se, jak jejich podnikání vypadá:

Dovážka také šetří lidem čas – nemusí řešit, kam na oběd nebo večeři a nemusí čekat v restauraci na jídlo. Na druhou stranu by je neměla vést k tomu, aby jídlo rychle zhltli na pracovním stole a u toho vyřizovali e-maily. Alternativou je třeba alespoň to, že mají lidé v kuchyňce k dispozici naplněnou ledničku (online nákup potravin to zjednodušuje), možnost vzít si zdarma ovoce nebo zeleninu či nápoje a podobně. A jako další verze podpory se nabízejí i firmou hrazené společné snídaně v některé dny v týdnu – například v pátek, pokud je to den, kdy se ve firmě s možností home office lidem do kanceláře příliš nechce.
Prostory pro vlastní jídlo : Další cestou je také, minimálně, připravit zaměstnancům kvalitní prostory pro jídlo, které si nosí z domova do práce s sebou. A pořádně je vybavit – lednicí, mikrovlnkou, kávovarem, rychlovarnou konvicí atd., včetně dostatečné možnosti sezení u jídla.
Informovanost : Nabízí se také možnost zprostředkovat zaměstnancům informace o zdravějším stravování. A to třeba formou odborné přednášky nebo speciálního motivačního programu, soutěží či zavedením knih s orientací na literaturu pro zdravý životní styl a zdravé stravování jako benefitu.

Závodka? Ne, prémiová self-service restaurace
Mnohé firmy budují vlastní kantýny nebo restaurace, což je však z hlediska finanční investice nejnáročnější varianta. Navíc dvě hotovky s knedlíkem už dnes nestačí. Také firemní restaurace se zásadně proměňují. Z loňské analýzy konzultantské společnosti pro komerční nemovitosti Cushman & Wakefield vyplynulo, že se firemní restaurace mění na prémiové samoobslužné restaurace. Zlepšuje se jejich prostředí a zkvalitňuje nabídka jídla. I tak firmy podporují zdraví svých zaměstnanců. Četnost firemních restaurací přitom závisí i na tom, jak vypadá nabídka jídla v okolí. Nejvíce firemních restaurací nabízí Praha 4, následována Prahou 5. Naopak Praha 1 tento druh stravování nepotřebuje, je obsloužena restauracemi a food courty z okolí, ukázalo se v průzkumu Cushman & Wakefield konkrétně o hlavním městě.

Starejte se, lidi budou i zdravější
Vyhovuje lidem ve firmě jídlo, pokud ho firma poskytuje? Jak by si představovali své obědy v práci? Zpětnou vazbu na přístup ke stravování může zaměstnavatel získat třeba jako součást každoročního průzkumu spokojenosti lidí ve firmě, z něhož vyjde a realizuje změny. A je namístě, se na to ptát. S celým vývojem trhu práce se totiž do popředí dostává také snaha firem i zaměstnanců více se zabývat oblastí well-being. Pokud se vezme poctivě, patří sem právě i stravování zaměstnanců v práci, které má také na to, jak se lidem ve firmě daří, vliv. Je to oblast, která je spojená s jejich zdravím. A skrze jídlo ho i firmy mohou částečně ovlivňovat a kontrolovat. Příspěvek na stravování navíc patří podle loňského průzkumu portálu Jobs.cz mezi nejoblíbenější benefity. A i péčí o stravování zaměstnanců firmy kultivují svou firemní kulturu.
22/07/2019 | ct24.cz

Obědy nejvíce zdražily v Ostravě, Olomouci a Ústí. Lidé jsou ochotni si připlatit

Více
Méně
Za poslední rok – do konce června – zdražily obědy v restauracích o 6,2 procenta na 122,20 koruny. Nejdráž je stále v Praze, ale ceny poledních menu nyní rostou rychleji v regionech. Vyplývá to ze zjištění společnosti Edenred.

Průměrná cena obědů stoupla za poslední rok o 7,20 korun. „Vyšší náklady na suroviny si restauratéři automaticky promítají do cen,“ uvedl produktový manažer firmy Zbyněk Vystrčil. Dodal, že se zvyšující se kupní sílou lidí roste poptávka po dražším jídle. „Restauratéři se tak nebojí dávat na jídelní lístek i položky s vyšší cenovkou.“

Nejvíce se za oběd v červnu platilo v Praze: 136,90 koruny. V regionech se platilo méně, ale růst tam byl výraznější. Například v Ostravě meziročně obědy zdražily o 7,6 procenta na 113,7 koruny, uvedla firma, která nabízí stravenky Ticket Restaurant. Po Ostravě se nejrychleji zdražovalo v Olomouci a Ústí nad Labem, kde byl nárůst o 7,2 procenta.

Dvacet korun nad stravenku

Nejčastější hodnota stravenek v Česku se nyní pohybuje kolem 100 korun. Na jeden průměrný oběd si tak Češi připlácejí asi dvacetikorunu. Hodnota ideální stravenky, při které firmy i zaměstnanci dosáhnou maximální daňové úspory, je podle Edenred letos 123 korun. Tato firma sleduje útraty zaměstnanců za obědy od prosince 2015. Každý měsíc tvoří statistiku téměř 1,3 milionu transakcí v restauracích. Index je sestavený z plateb více než 150 tisíc zaměstnanců, kteří k úhradě obědů používají platební stravenkovou kartu
16/07/2019 | E15

Do tří let budou jen stravenkové karty

Více
Méně
Zatímco ve světě je společnost Edenred jako poskytovatel zaměstnaneckých benefitů jednička, v Česku zaostává za konkurenčním Sodexo. „Trápí nás to. Ale za dva až tři roky bychom mohli být lídrem,“ věří nový generální ředitel společnosti Edenred CZ Nicolas Eich, podle nějž lidé znají produkt, ale nikoliv firmu.

* Je byznys s firemními benefity v Česku nějak specifický? České firmy systém nevyužívají do úrovně daňového optima, které je 123 korun na zaměstnance a den. V Česku se dlouhodobě cena stravenky pohybovala v průměru kolem osmdesáti korun, což je od optima docela daleko. V jiných zemích jsme mu blíž.

* Jak si to vysvětlujete? To se dá těžko vysvětlit. Na webu máme simulátor, pomocí kterého klienti zjistí, kolik mohou ušetřit, když zvolí jako benefit stravenky. Musím ale říci, že jsme pořád nenašli to kouzlo, jak hranice optima dosáhnout. * Jste světovou jedničkou v poskytování zaměstnaneckých benefitů, ale v Česku jste dvojkou. Ano, trápí nás to.

* Co budete dělat, abyste se stali jedničkou? Nabízet nejlepší produkty a jsem přesvědčený, že i nejlepší řešení. Co se týče digitalizace a transformace tohoto byznysu, jsme lídrem českého trhu. Doufám, že dokážeme přesvědčit více klientů a dostaneme se do pozice lídra i co se týče objemu.

* Kdy by to mohlo být? Za dva tři roky toho snad dosáhneme. Překážkou je i to, že náš produkt Ticket Restaurant je známý, ale Edenred už mnohem méně ve srovnání s jinými značkami na trhu. To je určitě oblast, na které musíme zapracovat, abychom se dostali do povědomí personálních oddělení.

* Změnil se váš byznys za posledních pět let? Ano, kvůli digitalizaci a přechodu od papírových poukázek ke kartám. Platí to i o platebních metodách, je možné platit přes Google Pay nebo Apple Pay. Naše systémy jsou integrované s Damejidlo. cz nebo Slevomatem. cz. V posledních letech se daří také projektu Cafeterie, což je vlastně takový e-shop, přes který mohou firmy nabízet benefity zaměstnancům.

* Který benefit vlastně u Čechů vede? Nejoblíbenější jsou stravenky. Nebo obecně benefit stravování, což mohou být buď stravenky, nebo u některých firem kantýna. Následuje penzijní připojištění.


* Převažují ještě papírové poukázky, nebo už stravenkové karty? Bohužel to ještě není ani půl na půl. Prozatím jde přes karty zhruba třicet procent objemu, ale velmi rychle se to mění.

* Máte představu, kdy se budou používat jenom karty? Myslím, že v horizontu dvou tří let. Česká republika patří už teď mezi nejdigitalizovanější země v Evropské unii a je velmi inovativní, co se týče bezkontaktních plateb.

* Se stravenkami se to určitě také podaří. Prodražuje se přechod z papíru na karty?

* Jako zaměstnanec neplatíte nic a u zaměstnavatelů to záleží na individuálním jednání. Obecně se systém neprodraží. Naopak, co se týče rozdávání poukázek, ušetří to práci personalistům. Papírová stravenka a karta tedy vyjdou cenově nastejno?

* Zhruba ano. Jak váš byznys funguje?

* Našimi klienty jsou firmy, které si objednají stravenky nebo volnočasové benefity pro své zaměstnance, naše uživatele. Pak máme síť partnerů, kterými jsou restaurace nebo obchody, kde přijímají Ticket Restaurant nebo Edenred Benefit, ať je to poukázka, nebo karta. V podstatě máme tyto dva pilíře, naše klienty a naše partnery. Jak je to s marží pro vás? Před rokem mluvilo Družstvo CBA (zastupuje kolem tisíce obchodů po celém Česku – pozn. aut.) o tom, že systém stravenek kvůli vysokým provizím „zavání lichvou“.

* Aby byl systém udržitelný a mohli jsme ho dále vyvíjet a inovovat, musí být nějaká cena. Záleží na každém obchodníkovi, jestli v tom vidí přidanou hodnotu, nebo ne. Nejsou povinni přijímat naše řešení. Osobně jsem ale přesvědčený, že je to jeden z nejefektivnějších způsobů, jak získat nové klienty. Pokud mluvíme o nějaké místní restauraci, přinášíme jim byznys. Samozřejmě může také investovat do reklamy, ale stravenky jsou jeden ze způsobů, jak efektivně přitáhnout klienty. Kromě toho průzkum Asociace malých a středních podniků ukázal, že lidé, kteří mají stravenky, chodí do restaurací třikrát více než ti, kteří je nepoužívají. Jaká je tedy marže?

* Je to individuální. Záleží, jak velký daný obchod je. Velký řetězec nebude mít stejné podmínky jako malá restaurace. Takže to s každým podnikem dohadujete zvlášť? * Mohou v tom být rozdíly. Od kolika do kolika procent jsou hranice vaší marže?

* Je to v podstatě pár procent. Jsou nějaká pravidla, které firmy mohou být do programu zapojeny? Může se mezi benefity objevit například obchod se sexuálními pomůckami?

* Naší snahou je mít co nejširší síť. Ale ze zákona vyplývá, že benefit je něco konkrétního, a naše platební řešení umožňují platit jenom v provozovnách, které nabízejí zákonem umožněné benefity. To znamená, že můžete mít příspěvek na sport, zdravotní péči, kulturu, vzdělání a na prázdniny. Do sexuálních služeb vás to nepustí. Kolik máte smluvních partnerů? * Máme 57 tisíc provozoven. To ale neznamená partnerů, každý může mít více provozoven. Jednotlivých firem je tedy kolik?

* Za posledních pět let máme 28 tisíc smluvních partnerů. Pokud se v nabídce benefitů objeví konkurenční firma, může ji klient pro své zaměstnance vyřadit?

* To nejde. Síť provozoven je stejná na daný benefit pro všechny uživatele, zaměstnavatel ale může zaměřit svůj příspěvek třeba na kulturu nebo na sport. Se stravenkovými kartami přišly řetězce Lidl a Kaufland, jsou pro vás konkurencí?

* Jsou konkurencí, ale když mluvíme o akceptační síti, jsou oproti nám pozadu. Jejich stravenky můžete uplatnit hlavně v jejich prodejnách. Je to sice také platební karta, ale nemůžete ji používat v tak široké síti. Mluví se o zpomalování růstu ekonomiky. Pociťujete to ve vašem byznysu?

* Ve výsledcích zatím žádné zpomalení české ekonomiky nevidíme. Může dojít k ochlazení, to je jasné. Osobně nějakou velkou krizi neočekávám, pokud je to vaše otázka. Jinak mírné ochlazení neznamená v našem byznysu propad. Nabízíme benefity a zaměstnavatelé je nemohou jen tak škrtnout. V horizontu dvou tří let nás to neohrožuje. Kdyby přišlo ochlazení, dá se na to připravit?

* Musíme vysvětlit klientům, že spokojený zaměstnanec, který má hezké benefity, jim pomůže překonat krizi mnohem lépe. Pokud se dostaneme do situace, kdy firmy budou škrtat benefity, chtěli bychom, aby vyřazovaly jiné věci než stravenky. To je jediná věc, která se dá dělat. Máte už hospodářské výsledky za loňský rok? Jak se vám dařilo?

* Rok 2018 byl pro Edenred velmi dobrý s dvouciferným procentem růstu zprostředkovaného objemu prostředků na téměř jednu miliardu korun měsíčně. Náš obchodní objem představuje součet všech nominálních hodnot vydaných stravenek a benefitů, ať už na kartách, nebo v papírových poukázkách, tedy částku, kterou zaměstnanci utratí a promítnou do tržeb provozoven, které jsou součástí naší smluvní sítě. Solidní finanční výsledky nám umožňují i nadále zásadně investovat do nových technologií. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil loni řízení ohledně možné kartelové dohody poskytovatelů stravenek v České republice včetně Edenredu. V jaké fázi řízení je?

* Poskytli jsme v minulých měsících informace. Spolupracujeme a čekáme. Můžete přiblížit, čeho se to týká?

* Bohužel ne, je to neveřejné. Co vás vlastně přivedlo do Česka?

* Byla to přítelkyně, ze které se stala manželka. Spíš je otázka, proč jsme tady zůstali. Je to samozřejmě kombinace práce a pracovních příležitostí a také velmi vysoká úroveň života v Praze nebo všeobecně v České republice. Je to příjemné místo pro život, především pro rodiny. Češi si bohužel neuvědomují, jakou kvalitu života mají. Myslí si, že tráva je jinde zelenější. Ale není. V minulosti jste působil spíš ve finančním sektoru, není to velký skok k firemním benefitům?

* Není to velký skok, protože Edenred je v podstatě jedním z hráčů v oblasti finančních služeb. Máme silné partnerství s MasterCard a přes ně můžeme oslovit další partnery. Co se týče platebních metod, jdeme digitální cestou. Já nepracuji pro stravenkáře, ale pro fintech firmu s velkými inovačními ambicemi v oblasti digitalizace. Nepracuji pro stravenkáře, ale pro fintech firmu s velkými inovačními ambicemi v oblasti digitalizace.
12/07/2019 | ihned.cz

Téměř každý desátý Čech platí mobilem

Více
Méně
Silný rozvoj placení mobilem v kamenných obchodech letos zažívá Česko. Raketový růst zájmu o službu, díky které je možné na platebním terminálu zaplatit bezkontaktně chytrým telefonem namísto plastové karty, podpořilo právě před pěti měsíci spuštění této služby pro majitele iPhonů od Applu. V současné době Apple Pay využívá už kolem 320 tisíc Čechů, vyplývá z průzkumu HN mezi šesti bankami a dvěma dalšími firmami, které ho podporují. Dalších zhruba 275 tisíc lidí platí chytrým mobilem pomocí technologie od Googlu či jiných společností, jež některé banky zavedly ještě před vstupem Apple Pay. Celkem tak jde už bezmála o 600 tisíc Čechů.

Koncem loňského roku dosáhl počet platebních karet v Česku 11 810 964, ukazuje statistika Sdružení pro bankovní karty. Podle expertních odhadů má jednu nebo více karet 6,5 milionu Čechů. Znamená to, že bezkontaktně platí v obchodech místo karty mobilem už skoro desetina lidí. "Jednoznačně směřujeme k tomu, že se v obchodech bude platit hlavně mobilem. Kdo si to párkrát vyzkouší, už se k plastové kartě nevrátí," říká Tomáš Pithart z poradenské společnosti Deloitte.

Placení pomocí služeb Apple Pay a Google Pay měly donedávna v nabídce jen Komerční banka, Moneta, mBank, J&T Banka a stravenková firma Edenred. Začátkem tohoto měsíce se k nim přidala i největší banka podle počtu klientů - Česká spořitelna, která spustila vedle služby od Applu i Google Pay. Do konce roku oba systémy začne podporovat dvojka trhu ČSOB a pracují na tom Equa, Fio, Creditas či UniCredit. Apple Pay chce rozjet brzy i Raiffeisenbank, která pro "androidní" mobily připravuje vlastní řešení, podobně jako ho už před časem spustila Air Bank.

"Ještě letos získají klienti všech významnějších bank přístup k Apple Pay i Google Pay," uvádí Miroslav Lukeš, šéf společnosti Mastercard pro Česko, Slovensko a Rakousko. Ta odhaduje, že na konci roku se počet Čechů, kteří budou moct v obchodech bezkontaktně platit mobilem, přiblíží jednomu milionu. Poté začne služba, která je zatím doménou mladých lidí, rychle pronikat mezi ostatní. V Česku jsou podle expertních odhadů zhruba čtyři miliony telefonů vybavených NFC čipem pro bezkontaktní placení, z toho je asi milion iPhonů. V Česku jsou podle expertních odhadů zhruba čtyři miliony telefonů vybavených NFC čipem pro bezkontaktní placení. autor: Shutterstock.
10/07/2019 | mistoprodeje.cz

Nové benefity pro zaměstnance v Česku

Více
Méně

Češi se stávají rodiči nejčastěji v létě a nejvíce dětí se dlouhodobě rodí v červenci. Například loni přišlo na svět 10 464 dětí, jak ukazují statistiky ČSÚ.

Většina rodin řeší po narození dítěte výrazný propad příjmů, který je v řádu desítek procent a je spojený s odchodem matky na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Někteří zaměstnavatelé v Česku proto začali nově zavádět neobvyklé zaměstnanecké benefity – úplnou novinkou je finanční podpora pro rodiny s nově narozenými, s adoptovanými nebo osvojenými dětmi. K dalším benefitům patří dotování mateřských školek, alternativní úvazky či práce z domova.

Schneider Electric vyplácí matkám na mateřské desítky tisíc korun
Společnost Schneider Electric letos zavedla v Česku ojedinělý zaměstnanecký benefit – rodinám s čerstvě narozeným dítětem vyplácí finanční podporu. „Po nástupu žen na mateřskou dovolenou dorovnáváme po dobu 12 týdnů rozdíl v příjmech mezi peněžitou pomocí v mateřství a mzdou, kterou matky standardně pobírají v zaměstnání. I když jsou ženy na mateřské (muži na rodičovské), mají čtvrt roku stejné příjmy, jaké měli při standardní docházce do zaměstnání. Každá maminka, popřípadě tatínek, si tak přijde v rámci naší finanční podpory na desítky tisíc korun,“ informuje Ida Ročňáková, personální ředitelka technologické společnosti Schneider Electric CZ, která v Česku zaměstnává přes 300 pracovníků, v Napajedlích u Zlína provozuje špičkové Vývojové centrum a v Praze má obchodní zastoupení.

Finanční podpora také během rodičovské dovolené
Schneider Electric vysvětluje svoji novou personální politiku následovně: „Většina zaměstnaneckých benefitů v Česku cílí na situaci, kdy už rodič o dítě pečuje a snaží se usnadnit zejména organizaci času. My chceme dělat víc a nebojíme se do zaměstnanců investovat peníze. Jsme si vědomi, že narození, adopce či osvojení dítěte silně zasáhne rodinný rozpočet a ovlivní životní úroveň. Náš nový zaměstnanecký benefit tak pomáhá rodinám snáze se adaptovat na novu životní situaci,“ upřesňuje Ida Ročňáková, personální ředitelka společnosti Schneider Electric.
V případě rodičovské dovolené je možné flexibilně nastavit dobu trvání a partneři se mohou na rodičovské vystřídat. „My jsme se rozhodli dorovnávat po dobu 2 týdnů výši příjmu, abychom jim poskytli čas, kdy své partnerce či partnerovi mohou být nablízku a pomoci s péčí o dítě. K dalším benefitům patří různé typy alternativních pracovních úvazků, například sanitární volno nebo dvoutýdenní volno bez náhrady mzdy v době letních prázdnin u zaměstnanců pečujících o dítě do 10 let,“ dodává Ida Ročňáková, personální ředitelka společnosti Schneider Electric.

E.ON dotuje rodičům mateřské školky Také energetická společnost
E.ON Česká republika vytváří matkám na mateřské a rodičovské dovolené co nejlepší podmínky, které jim umožní zůstat profesně aktivní a skloubit mateřství i práci. „Udržujeme s nimi kontakt a během mateřské i rodičovské dovolené je podporujeme například sociálním účtem, který jim zůstává k dispozici. Tam, kde to umožňují provozní podmínky, nabízíme maminkám pečujícím o mladší děti home-office nebo zkrácené úvazky a pružnou pracovní dobu. Současně máme nasmlouvané partnerské mateřské školy v Brně a Českých Budějovicích, jejichž školné významně dotujeme,“ říká Simona Justinová, vedoucí zaměstnaneckého oddělení E.ON Česká republika.

Globus nabízí flexibilní pracovní dobu podle potřeb matek
I v hypermarketech se snaží vyjít rodičům vstříc. „Potřeby maminek na mateřské dovolené vnímáme velmi senzitivně, a protože se většinou liší případ od případu, jsme otevřeni flexibilnímu nastavení podle zájmu a potřeb rodin. Pokud maminky pracují přímo v hypermarketech a nechtějí zůstat na mateřské dovolené dlouho, snažíme se jejich pracovní směny nastavit podle režimu péče o dítě. Maminky na Koordinaci zase oceňují zkrácené pracovní úvazky tak, aby mohly pokračovat ve své práci střídavě doma a v zaměstnání a přitom zvládly i péči o miminko,“ říká Rita Gabrielová, mluvčí hypermarketů Globus.

Odhady na výchovu a výživu dítěte: 1,5 milionu korun Odhady na výchovu a výživu dítěte v Česku se podle ministerstva práce pohybují kolem 1,5 milionu korun. Na rodičovské dovolené zůstává dva až čtyři roky kolem 300 tisíc žen. Jak ukazuje psychologický průzkum mateřství Masarykovy univerzity, zásadním stimulem pro matky na rodičovské dovolené pro návrat do zaměstnání nejsou jen kariérní důvody, ale snaha ženy o zlepšení finanční situace, odpočinek a touha po vlastní seberealizaci.

01/07/2019 | iprima.cz

Polovina firem nabízí placené zdravotní volno. Maláčová si přesto zrušení karenční doby pochvaluje

Více
Méně

Po deseti letech je zrušena karenční doba - zaměstnavatelé budou lidem vyplácet 60 procent základu příjmu. Průzkum společnosti Edenred ale ukázal, že už nyní více než 40 procent tuzemských zaměstnavatelů poskytuje svým zaměstnancům placené zdravotní volno. Odboráři si kroky vlády přesto pochvalují, podle Hospodářské komory ČR ovšem může zákon firmám uškodit.

Kolem 43 procent zaměstnavatelů v ČR poskytuje zaměstnancům benefity ve formě tzv. sick days, 52 procent z nich proplácí zaměstnancům celé tři dny volna ročně. Patnáct procent zaměstnavatelů potom dokonce proplácí čtyři a více dní zdravotního volna. „Pro firmu je výhodnější a „levnější“, když zaměstnanec zůstane s krátkodobou nemocí doma a vezme si volno, než když jde navštívit lékaře a nastoupí na nemocenskou, na které často zůstane více dní nebo celý týden,“ vysvětluje personální ředitelka Edenredu Martina Chloupková.

Nejen že zákonné hrazení prvních třech dnů nemocenské zbytečně zasahuje do již exitujících benefitů, ale také se může opakovat - na rozdíl od současných benefitů - až několikrát za rok. „My už podle průzkumů a propočtů předpokládáme, že firmy toto státní opatření bude stát 3,3 až 3,6 procenta navíc v plánování výroby a nákladů,“ uvedla pro online redakci TV Prima viceprezidentka HK ČR Irena Bartoňová-Pálková. Během jednoho roku by se náklady za toto nařízení mohly vyšplhat až k 5 miliardám korun.

Náklady spojené se zrušením karenční doby souvisejí i se zneužíváním systému díky nezavedení souběžného systému elektronických neschopenek. „Mnoho zaměstnanců vůbec nemocných není, zavolá pouze lékaři a řekne, že je bolí břicho, nebo že mají teplotu, protože ale lze vyplnit neschopenku až tři dny nazpátek, tak se velmi často v minulosti stávalo, že zaměstnanci přišli až třetí den a nechali si vyplnit na další dva dny neschopenku, “ přiblížila praxi BartoňováPálková. Elektronická neschopenka by tudíž měla být online a měla by být vystavena pouze ihned a nikoliv zpětně.

„Zrušení karenční doby je velmi dobrá zpráva a je to dobrá zpráva nejen pro peněženky zaměstnanců, ale především pro jejich zdraví, uvedla redakci TV Prima tisková mluvčí ČMKOS Jana Kašparová. Ta poukázala i na to, že pro nízkopříjmové zaměstnance je finanční výpadek v prvních těch dnech citelnou ztrátou, která se mimo jiné muže podepsat i na splácení hypoték. Podle Kašparové nelze zároveň z pár jedinců, kteří zneužívají systém, vyvodit všeobecný závěr, že se to tak bude dít u všech. „Až budeme mít ve všech kolektivních smlouvách benefity související s proplácením prvních dnů nemoci, tak budeme moci říci, že se jedna o přežitek,“ odmítla kritiku Hospodářské komory ČR.

29/06/2019 | aktualne.cz

Češi mají práci v hlavě i o dovolené. Trpí tím čtyři lidé z deseti, tvrdí průzkum

Více
Méně
Více než každý čtvrtý Čech z deseti není schopen o dovolené zapomenout na práci. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR. Čeští zaměstnanci si berou v létě Čtvrtina lidí se podle průzkumu strachuje, co se v práci během dovolené stane a kolik se jim nakupí práce, někteří dokonce během volna dohánějí nedokončené věci.

Jedním z dopadů rekordní zaměstnanosti by měla být eliminace strachu o práci u českých zaměstnanců, kteří se na dovolené bez problému oddají odpočinku, ale pravdou je spíše opak. Většině zaměstnanců totiž přibylo množství práce, pracují přesčasy nebo dělají práci za své kolegy, navíc na pracovišti často panuje napjatá atmosféra. Ukazuje se tak, že dovolená kvůli rekordní zaměstnanosti spíše nefunguje, protože 42 procent lidí na práci během volna nedokáže zapomenout.

Zaměstnavatelé se snaží na přetížení zaměstnanců reagovat především nabídkou dovolené navíc. Téměř dvě třetiny zaměstnanců tak odjíždějí na letní prázdniny nejméně na dva souvislé týdny. Podle průzkumu ale samotné navyšování délky dovolené problém neřeší. Kvůli příliš krátkému volnu se totiž nedokáže od své práce oprostit jen 12 procent dotazovaných. Hlavním problémem je spíše kvalita odpočinku. "Zaměstnavatelé se v posledních letech předhánějí v počtu dní dovolené, které nabízejí, v praxi pak ale často nedokážou lidem zajistit stoprocentní volno a klid. Aby si dovolená zachovala svůj smysl jako nástroj k regeneraci, je nutné umět zaměstnancům zajistit prostor na opravdu plnohodnotný odpočinek," upozornila ředitelka prodeje společnosti Up ČR Petra Prchlíková.

Právě kvalita odpočinku od práce je problém pro téměř čtvrtinu zaměstnanců. Většina z nich se totiž v průběhu dovolené obává, že během jejich absence dojde na pracovišti k problémům, které budou muset řešit ještě v průběhu dovolené, případně ihned po návratu do práce. Ostatním se nedaří vyčistit si na dovolené hlavu a zapomenout na práci proto, že ani během volna nepřestávají pracovat. Buď vyřizují pracovní e-maily a hovory nebo dohánějí, co nestihli.

Některým zaměstnancům se pak o práci během dovolené dokonce zdá. Tyto stavy přitom mohou zaměstnavatelé zásadně ovlivnit samotným plánováním dovolených. "V rámci příprav na období dovolených je vhodné najít takové cesty, které umožní zaměstnancům volnější pracovní režim. Patří mezi ně eliminace nových zakázek, zapojení externí pracovní síly nebo využití flexibilních pracovních úvazků jako je práce z domova nebo prodloužené víkendy," vysvětlila Prchlíková. "Zaměstnavatelům se dovolená vyplácí i jinak. Unavení pracovníci více chybují a tím pádem se mohou zranit. V práci pak chybí, pojišťovna musí řešit odškodnění," připomněl Tomáš Beck ze společnosti Vindicia.

K únavě organismu podle něj přispívají i současná vedra. Tradiční zaměstnanecké stresy během dovolené odpadají, když zaměstnanci nemají pevnou pracovní dobu, nemusí sedět v kanceláři a mohou pracovat odkudkoli, uzavřel obchodní ředitel společnosti Step Finance Tomáš Braný.
26/06/2019 | hrmag.cz

Christopher Wanjek: Stravování zaměstnanců ovlivňuje jejich zdraví, produktivitu i bezpečnost

Více
Méně

Christopher Wanjek je americký expert na výživu. Jeho záběr je velmi široký, od toho, jaký pozitivní či negativní vliv má (ne)dostatek jídla a stravovacích návyků na zaměstnance a jejich zdravotní stav, produktivitu a bezpečnost až po vesmírné cesty a pěstování plodin na Měsíci a Marsu. Měli jsme jedinečnou příležitost s ním diskutovat o mnoha zajímavých tématech včetně toho, co může firma udělat pro lepší stravování svých zaměstnanců, což následně ovlivňuje jejich zdraví, produktivitu i bezpečnost.


Jaký jídelníček byste doporučil bílým a jaký modrým límečkům?


Jídlo musí odpovídat kalorickému výdeji pracovníka. Tvrdě manuálně pracující, například ti, co vrtají v mrazu, mohou potřebovat více než 3 500 kcal denně, zatímco pracovníci v kancelářích obvykle potřebují pouze 2000 kcal denně. Podporuji racionální stravu doporučovanou Světovou zdravotnickou organizací, která je bohatá na čerstvé potraviny a nepříliš průmyslově zpracované potraviny s přidanými cukry. Nefandím žádné specifické dietě, jako je nízko-tučná či nízko-sacharidová, to jsou podle mě jen trendy. Důraz by měl být kladen na čerstvost a co nejpřirozenější formu.


Co je největší chyba, jaké se zaměstnanci při svém stravování dopouštějí?


Slovo „chyba“ je podle mého názoru trochu silné. Věřím, že mnoho zaměstnanců prostě nemá příliš na výběr, takže jsou vlastně nuceni jíst špatně. Mnozí z nás jsou příliš uspěchaní, jsme příliš zaneprázdněni, na to, abychom si dali zdravou snídani, tak zhltneme něco sladkého, příliš zaneprázdněni na to jít na klidný oběd, nebo jsme dokonce svázáni na místě, kde pracujeme a není tam možnost sehnat zdravé jídlo. Na konci dne už jsme zase natolik unavení, že se nám nechce vařit, a tak snadno propadneme pokušení v podobě fast-foodu nebo rychlých instantních jídel.


Jak může firma vyhodnotit kvalitu stravování svých zaměstnanců a jak ji může zlepšit?


Ministerstva zdravotnictví většiny zemí vydává rozumné cíle v oblasti výživy. Z toho se dá dobře vycházet. Generální ředitel společnosti se může jednoduše zeptat: mají naši zaměstnanci k dispozici stravu, která odpovídá doporučením Ministerstva zdravotnictví či Světové zdravotnické organizace, nebo je pro ně náročné na takovou stravu vůbec dosáhnout? Společnost má více možností, jak plnohodnotnou zdravou stravu svým zaměstnancům zpřístupnit. 

V mé knize, „ Food At Work“, kterou naleznete zdarma ke stažení na adrese http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2005/105B09_145_engl.pdf, nabízím pět druhů řešení založených na velikosti společnosti a jejím rozpočtu: zdravější výběr ve firemních kavárnách, stravenky, vlastní kantýny, kuchyňské kouty a spolupráce s místními dodavateli potravin.


Jaký je váš názor na bezplatné neomezené jídlo a nápoje v práci, což nabízí řada bohatých firem?


Gurmánské či „all-you-can-eat“ bufety, které mají nejčastěji velké technologické společnosti, jsou extrémní, a slouží velmi specifickým zaměstnancům, určitě je nepovažuji za použitelné pro 99 % společností. Z hlediska řízení je to jeden způsobů, jak přilákat talenty a udržet je vysoce motivované. K tomuto trendu neexistují dlouhodobé zdravotní studie, nicméně si myslím, že mohou vést k přibývání na váze. Zaměstnanec, který má dobrý přehled a zajímá se o své stravování, může být schopen upřednostnit zdravé potraviny a omezovat příjem kalorií, ale většina z nás podlehne pokušení se přejídat. Tomuto typu stravovacího opatření nejsem příliš nakloněn i proto, že dává menším firmám pocit, že pro své zaměstnance nemohou udělat nic tak velkého. Dobrou zprávou však je, že nemusíte být IT gigantem a stále máte možnost udělat toho dost.


Jaké vidíte podobnosti a rozdíly ve stravování zaměstnanců v USA a v EU?


Bohužel se navzájem stále více podobají v tom špatném. Rozdíl byl dříve v kvalitě potravin, kde v USA dominovala konzumace fast-food potravin, kdežto v EU vedla konzumace těch pomalu a přímo připravených. Také myslím, že americké restaurace stále nabízejí větší porce, a to je problém.  Ve Spojených státech však dochází k oživení zdravého rychlého stravování a obchody nabízejí i lehké sendviče, wrapy a saláty, které se více podobají těm evropským.


Doma si pěstujete zeleninu, jak doporučujete začít, jaké jsou vaše tipy a triky?


Prozradili jste mě ! Bydlím v domě s malým dvorem, kde si pěstuji některé plodiny. Prostor je asi 10 metrů dlouhý a široký, ale jen necelou polovinu z něj lze využít k pěstování. Mohu doporučit listovou zeleninu. Existují druhy, které mohou růst v chladnějším počasí (špenát, kapusta, zelí) a ty, které mají raději to teplejší (brukev zelná). Pěstuji je všechny v květináčích, a tak mohu denně snadno otrhat několik listů z každé rostliny, abych získal asi 400 gramů zeleniny po většinu roku. Z toho si připravuji snídani (listy mixované s fazolemi na jemný hummus, natřený na chléb) i oběd (v polévce, kterou vařím každý víkendu a zamrazím ji do porcí). Z listové zeleniny vytěžíte nejvíce živin na nejmenším prostoru. Navíc ušetříte, protože nejkvalitnější bio zelenina bývá v obchodech velmi drahá.

Dnes si v supermarketech koupíte čerstvé ovoce a zeleninu prakticky celoročně, má tedy ještě cenu řídit se přirozenou sezónností a sklizní? (Protože mimo sezónu spousta výpěstků chutná a někdy i voní jak umělá hmota…)


Mám radost ze sezónních potravin, ale jejich konzumace mimosezónně (meloun v zimě?) mi tuto radost kazí. Těším se na rajčata v létě, na dýně na podzim…. Jsem zastáncem sezónní konzumace, protože nákupem mimosezónních a cizích potravin platíme jejich dovoz z celého světa, kromě toho to znamená také velké environmentální náklady. A ano, chuť nebývá skvělá. Minulý týden jsem navštívil Centrum pro kontrolu životního prostředí na Arizonské univerzitě a myslím, že představila budoucnost lokální produkce potravin. Na univerzitě jsou schopni pěstovat velké množství plodin v malých uzavřených sklenících, které by mohly být umístěny ve městech v blízkosti trhu. Umí pěstovat dokonce i rajčata po celý rok, když přidají světelné a tepelné zdroje. A chutnají skvěle! V možnosti pěstovat a dodávat čerstvou zeleninu do městských center vidím velký potenciál.


Je podle vás lepší dát zaměstnancům k dispozici stravenky nebo jim zajistit vhodné stravování ve firmě? Jaká jsou pro a proti?


Pro to neexistuje jedno „nejlepší“ řešení. Je jich více optimálních na základě velikosti, umístění a rozpočtu firmy. Velké výrobní společnosti s dostatečným prostorem, by měly nabídnout zaměstnancům jídelny s dostatkem zdravých potravin za rozumnou cenu a s výběrem jídel, který se denně obměňuje. Mnoho společností, které sídlí ve městech, nemá prostor na vlastní jídelnu či kantýnu, a právě pro ně jsou stravenky skvělým řešením. Někde mezi stojí koncept cateringu, kdy se stane kantýnou prázdná víceúčelová místnost, kam dodavatel přiváží jídlo. Příklad v mé knize, viz „Husky“ na straně 77. Tato společnost má dostatečný prostor a rozpočet pro kantýnu, proto by bylo nelogické posílat pracovníky do města se stravenkami. Společnost American Apparel (str. 223) neměla možnost stravenek, protože ve Spojených státech bohužel neexistuje, ale pro všechny tyto menší firmy v centrech (jako je třeba i centrum Prahy) by bylo skvělé, kdyby mohly nabídnout stravenky zaměstnancům, aby si mohli odpočinout venku a vychutnat si zdravé jídlo v blízkém okolí. Nevýhodou každého z možných systémů může být vždy jeho nákladnost (provoz kantýn je nákladný) nebo sama kvalita potravin (restaurace, zejména ve Spojených státech, mají v menu stále dost nezdravých variant).


Ve většině evropských zemí je použití stravenek regulováno. To znamená, že na jeden nákup existuje určitý limit a můžete si zakoupit pouze speciální produkty, jako je oběd v restauracích nebo jídlo připravené k přímé spotřebě. Co si myslíte o takovém nařízení?


Regulace je velmi důležitá. Nejlepší stravenkové systémy spojují zaměstnavatele s odbory, vládami a sektorem restaurací do dobře spravovaného ekosystém, ve kterém mají všichni tito klíčoví hráči hlas. Z mého pohledu by mělo být cílem každého jídelníčku zlepšit zdraví, produktivitu a bezpečnost. Společnost s vlastní kantýnou, která servíruje tučná, mastná a další nevyvážená jídla v tomto cíli selhává. Škoda takové investice! Podobně to vidím i u stravenek, pokud je použiji na nákup cigaret nebo alkoholu, účel určitě nebude splněn. A kdyby byly stravenky používané k obchodování na černém trhu, protože neexistují regulace nebo jsou špatné, cíl bude také minut. A když je poukaz používán na nákup nepotravinářských výrobků pro domácnost, není opravdovou stravenkou, že? Je to něčím jiným, neříkám, zda špatným či dobrým, ale není to zkrátka poukaz na jídlo. Zní to jasně, ale stravenka by měla být použita na nákup jídla. Ale jakého? Podobně jako zmíněná vlastní nezdravá kantýna, neměla by společnost investovat do zaměstnanců tak, aby si koupili nezdravé jídlo v restauraci. Nicméně, jídla přímo připravená v restauracích bývají ta nejzdravější, ale už i hotová jídla určená pro přímou spotřebu, jako jsou sendviče a saláty, jsou dobrým využitím stravenek. Určitě jsem pro, aby zaměstnanci měli možnost zvolit si zdravou stravovací variantu prostřednictvím pobídky formou stravenek, které jim pomohou pokrýt část nákladů. V opačném případě, nic pracovníkovi nebrání, aby zvolil levnější nezdravější jídlo.


Které denní jídlo by mělo být podle vás nejdůležitější a proč?


To není jednoznačné. Na toto téma proběhlo mnoho výzkumů s konfliktními výsledky. Myslím, že je to částečně osobní a částečně kulturní záležitostí. V ideálním případě chcete snížit potřebu dojídání se či mlsání, protože svačinky typu oplatek nebo třeba chipsů nebývají zdravé. Když si dáte plnohodnotnou snídani, nepoběžíte v půl jedenácté dopoledne do prodejního automatu, abyste ukojily pocit hladu. Stejně jako zdravý oběd, který vás nasytí až do večeře. Všechna jídla jsou tedy důležitá. Znám studie, které říkají, že máte jíst to či ono, ale můj přístup je následující, splňte své cíle. Mezi ně by mělo patřit to, že za den sníte alespoň pět porcí ovoce nebo zeleniny a dodržíte příjem kalorií na přibližně 2000 až 2500 kcal. Lze toho dosáhnout tak, že vynecháte jídlo a budete si ho kompenzovat mlsáním? Nevím. Udělejte jen to, co potřebujete, abyste tyto cíle splnili. To je důvod, proč jsou programy stravování na pracovišti důležité. Většina z nás tráví téměř půl dne prací nebo cestou do ní. Proto by práce měla být schopna poskytnout zaměstnancům možnosti, jak tyto nutriční cíle splnit. A když nechcete jíst ovoce a zeleninu ke snídani nebo obědu, povede se vám opravdu sníst všech pět porcí k večeři?


Jak se stavíte ke konzumaci masa, v jakém množství a v jakém věku je pro lidský organismus důležité? Nebo čím maso v jídelníčku nahradit?


Přiznávám se, miluji maso! Myslím, že aspoň nějaké maso může být v jídelníčku prospěšné, zejména z hlediska příjmu minerálů, jako je železo a zinek. Většinou ale maso dominuje v každém jídle, a raději bych jej viděl jako přílohu k celozrnným potravinám a zelenině. Další věc je, že jídelníčky s vysokým podílem masa, nejsou dobré pro životní prostředí z hlediska využívání půdy a zdrojů. I to je pro mě jeden z důvodů, proč maso částečně omezit. Pokud jde o zdraví, tak víme, že se přílišná konzumace masa pojí s rakovinou tlustého střeva a srdečními chorobami. To však neznamená, že člověk musí maso ze stravy zcela vyloučit, postačí jen jeho příjem snížit. Já sám nejím až do večeře žádné maso. V amerických restauracích vidím pozitivní trend, kdy se maso zmiňuje jako jeden z mnoha zdrojů bílkovin. Osobně jím v poslední době více fazolí a hub. Sním přes 100 gramů fazolí denně (asi dvě plechovky týdně). A také tofu, které jím téměř každý den k večeři, když ji připravuje má žena, pochází totiž z Japonska, kde je tofu velmi oblíbeným a častým zdrojem bílkovin.

Maso je zdravé během dospívání, protože tělo roste. Maso dodává nejen bílkoviny, ale také cenné mikroživiny, jako je vitamín B12, a děti, kterým takové živiny chybí, často neprospívají nejlépe. Přirozeně veganská strava zcela postrádá B12, protože tento vitamín se nachází pouze ve zvířecích produktech. Navíc ženy, které maso vůbec nejedí, mají vysoké riziko anémie. Všechny živiny lze však dodat prostřednictvím vegetariánské stravy, která zahrnuje mléko a vejce. Pokud jde o dlouhověkost, velmi rozsáhlá americká studie zjistila, že nejdéle žijícími jsou pesco-vegetariáni (ryby a zelenina), následováni masožravci, vegetariány (stejná míra úmrtnosti) a vegany (právě ti často trpí nedostatkem vitamínu B12, železa, zinku atd.).


Češi patří mezi největší konzumenty alkoholu na světě. Co si o tom myslíte a jak případně pití alkoholu postupně omezovat a snižovat jeho popularitu ve společnosti?


Na to nejsem odborník, ale nadměrná konzumace alkoholu je celosvětovým problémem. Myslím, že to nelze ani považovat za kulturní zvyk, protože to vidíme v celé Evropě, Americe, Asii i Africe. Klíčovou otázkou zřejmě je: Co způsobuje, že člověk nadměrně pije, a chce tak uniknout realitě? Kdybychom znali opověď, možná by se objevilo řešení. Můžu vtipkovat a říci, že české pivo je prostě příliš chutné na to, aby se mu dalo odolat. Tím se dá ale pochopit konzumace jednoho nebo dvou piv denně, nikoliv šesti a víc.


Jaká by obecně měla být frekvence, velikost porcí a skladba jídla? A liší se nějak mladý zaměstnanec 20-35, střední věk 35-50 a 50+?


To je velmi komplexní otázka, na kterou se snaží odpovědět spousta výzkumů. Japonci například říkají, že jedí každé jídlo jen do 80 % sytosti. Vědci to potvrzují a doporučují snížit velikost porcí, protože to následně pozitivně ovlivní mozek, který si na to zvykne a vy se budete cítit sytí dříve, respektive s menší porcí. Jak už jsem ale zmínil, neexistuje univerzální odpověď na to, kolik jídel a jak velkých je ideální konzumovat. Obecně řečeno, platí, že čím jsme starší, tím menší máme kalorickou potřebu. Je to dáno částečně tím, že ve stáří už nejsme tolik fyzicky aktivní ani tolik rychlí, a pak je tu tajemství metabolismu, který řídí to, kolik kalorií spálíme a kolik uložíme do tukových zásob. Zatím neznáme přesné příčiny, proč mají někteří lidé rychlejší či pomalejší metabolismus, a tím větší či menší tendenci přibývat na váze. Jediné, co můžeme udělat, je zaměřit se na nutričně bohaté potraviny. Ty rychlé, instantní a průmyslově zpracované potraviny, mívají často vysoký obsah cukrů, solí i kalorií. Je v nich jen velmi málo toho nutričně „dobrého“. Starší lidé, kteří sice jedí méně, ale za to jen tyto zpracované potraviny, riskují, že absorbují jen velmi málo živin potřebných pro zdraví, což zvyšuje riziko rakoviny a demence. A mladí lidé? Říká se, že ti mohou sníst téměř cokoliv, ale nezdravé stravování zakládá zvyk pro další život, a jakmile budou ve středních letech, a nebudou mít pozitivní návyk, bude pro ně těžší zjistit, jak zdravě vařit a jíst.


Vaši studii Food at Work je možné v angličtině získat bezplatně online. Čemu se v ní věnujete a čím se zabývají vaše další knihy? Plánujete některou vydat v češtině? A na co se soustředíte v další tvorbě?


Ano, celá studie je bezplatně ke stažení díky Mezinárodní organizaci práce (ILO).  Mám z toho radost, protože by z ní mohly profitovat zejména rozvojové země v Asii a Africe. Fyzicky je to 450stránková vázaná kniha v hodnotě 60 švýcarských franků (necelých 1.400Kč).

Bohužel neplánuji žádnou knihu v češtině. Chystám ale další knihu, která vyjde na jaře 2020 ve vydavatelství Harvard University Press a bude se věnovat výzvám života ve vesmíru. Titul s názvem „Vesmírní osadníci: Jak se lidé usadí na Měsíci, Marsu a dál v kosmu.“ Věnuji se v ní problematice pěstování plodin právě na Měsíci a Marsu. Má nedávná cesta do Centra pro kontrolu životního prostředí v Arizoně, jak jsem se o ní zmiňoval výše, s tím souvisí. Výzkumníci tam staví skleníky, aby vytvořili zdravé kalorie a zároveň kyslík pro první průzkumníky na Marsu.

24/06/2019 | Benešovský deník

Výdaje na zaměstnance: Česko roste rychleji než EU

Více
Méně
Náklady českých firem na mzdy a benefity zaměstnanců jsou ve srovnání s evropským průměrem stále poloviční. Tlak odborů a zaměstnaneckých skupin na zvyšování mezd se odráží i v nákladech firem na zaměstnance. Podle aktuálních dat evropského statistického úřadu Eurostatu loni dosáhly 323,10 koruny na hodinu, což je o 25,60 více než rok předtím. Měsíčně tak zaměstnavatelé museli u jednoho pracovníka vynaložit na mzdy, pojištění, benefity či sociální pojištění průměrně 47 399 korun.

KULHÁME ZA EVROPOU

To je sice necelá polovina evropského průměru (viz Výdaje ve vybraných zemích), ale na druhou stranu loni v této oblasti firemní výdaje rostly dvakrát více, než je tento průměr. „Tempo růstu u nás bylo dokonce druhé nejvyšší v Evropské unii,“ upozorňuje předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Vnímá to pozitivně, protože to prý znamená, že Česko přestává být „levnou“ ekonomikou a že se mzdy v Česku vyrovnávají s těmi v západních zemích. „Může to růst i nadále,“ dodává s tím, že kdyby to firmám působilo starosti, tak už by se to projevilo na jejich kondici i stavu hospodářství.

KLESAJÍCÍ MARŽE

Odlišný názor mají zaměstnavatelé. „Kvůli rychlému růstu mezd v minulém roce a na začátku tohoto a zdražování dalších nákladů se firmám postupně snížily marže na minimum. Nemůžou si totiž dovolit skokově zdražovat své produkty, aby to odpovídalo zvyšování nákladů,“ říká Eva Veličková, mluvčí Svazu průmyslu a dopravy. Některé firmy tak prý již nemají rezervu, která by jim umožnila výrazně přidávat i letos. Výhodu mají firmy, jež investovaly do inovací. Podnikům podle Svazu rostou nejen mzdové náklady, ale i ceny energií, surovin a materiálů, což může brzdit růst ekonomiky.
24/06/2019 | kariera.ihned.cz

Stres výrazně snižuje produktivitu a spokojenost zaměstnanců

Více
Méně
Z analýzy pracovního trhu agentury Grafton Recruitment vyplývá, že až 60 % Čechů si stěžuje na velké množství práce a téměř dvě třetiny cítí stres a vyčerpání. Spolu s nízkou mzdou je stres dokonce častým důvodem k odchodu ze stávajícího zaměstnání. Vysoká míra pracovního stresu má také vliv na fyzické i psychické zdraví zaměstnanců a efektivitu jejich práce. Řešením může být firemní psycholog nebo mindfulness programy. „Až 60 % Čechů si dnes stěžuje na velké množství práce, nejčastěji jsou to ženy a lidé se základním vzděláním. Právě tato skupina pak obvykle cítí i stres a vyčerpání.

Z naší analýzy vyplývá, že pouze 14 % lidí v práci stres nepociťuje,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment, a dodává: „Vysoká míra pracovního stresu výrazně ovlivňuje produktivitu a spokojenost zaměstnanců a způsobuje vysokou fluktuaci. V době nedostatku lidských zdrojů napříč všemi obory a regiony České republiky je to velmi nežádoucí jev.“ Z analýzy vyplynulo, že často je ve stresu téměř pětina Čechů (18 %), polovina (51 %) pak stres pociťuje jen občas, ovšem pravidelně. Existuje i tzv. pozitivní stres, který funguje na bázi adrenalinu a je krátkodobou a víceméně pozitivně nahlíženou záležitostí.

Tento motivující typ stresu někdy zažívá 17 % respondentů. Stres vede zaměstnance k hledání nové práce Stres a vyčerpání patří spolu s nízkou mzdou mezi hlavní důvody, které vedou zaměstnance k odchodu ze zaměstnání. „Odolnost vůči stresu je velmi individuální. Obecně však platí, že pokud si zaměstnavatelé chtějí své pracovníky udržet, měli by se snažit nastavit zdravé a příjemné firemní prostředí a kulturu. Pouze zdraví a spokojení zaměstnanci přinesou firmě dlouhodobou prosperitu,“ popisuje Jitka Součková. Zaměstnavatelé tak mohou např. podporovat zdravý životní styl svých zaměstnanců pomocí nejrůznějších benefitů, jako jsou příspěvky na cvičení nebo delší pauzy na oběd. Na pracovišti pak mohou vytvořit relaxační a odpočinkové zóny. Využít lze také nejrůznější kurzů či školení zaměřených na stress management, work-life balance, relaxaci nebo zdravý životní styl.

Firemní psycholog a mindfulness programy

Zejména větší organizace začínají také zavádět firemní psychology anebo tzv. mindfulness programy, zatím jde však jen o ojedinělé případy. Podle průzkumu Evropské agentury pro bezpečnost práce z roku 2016 pouze 16 % podniků v zemích Evropské unie uvádí, že využívají služeb psychologa. Na prvním místě se nachází Švédsko a Finsko, kde interního či externího psychologa využívá až 60 % podniků. Česká republika je pod evropským průměrem, firemní psycholog je k dispozici pouze v 7 % případů. Mindfulness je vědecká metoda, díky které je možné naučit se pracovat se svými myšlenkami a využívat je efektivně pro svoji kreativitu. Hlavními přínosy programu z pohledu zaměstnavatele jsou spokojenější a výkonnější zaměstnanci, kteří lépe spolupracují se svým okolím, jsou méně ve stresu, lépe se soustředí a jejich práce je efektivnější.
19/06/2019 | Deník Právo

Češi hodnotí své stravování v práci trojkou

Více
Méně
Pokud by Češi měli ohodnotit své stravování v rámci pracovní doby známkou jako ve škole, polovina (54 %) z nich by zvolila trojku a horší známku. Za jedna by se ohodnotilo jen 17 % dotázaných. Nejčastější překážkou lepšího stravování nejsou překvapivě peníze, ale nedostatek času na jídlo. Zmiňuje ho 38 % dotázaných. Úzce s ním souvisí také klid, ve kterém si Češi mohou oběd vychutnat. Ten chybí pětině zaměstnanců, kteří v průběhu oběda vyřizují služební e-maily nebo pracovní hovory.

Zaměstnavatelé mají rezervy

Dalšími příčinami jsou omezené možnosti kvalitního stravování v okolí pracoviště a nedostatečná podpora ze strany zaměstnavatele. Ta může spočívat například ve špatném zázemí pro stravování v rámci pracoviště, ale také třeba v nízké nominální hodnotě stravenek nabízených zaměstnancům. Patnáct procent dotázaných dokonce postrádá podle průzkumu společnosti Up Česká republika jakoukoliv formu podpory stravování od zaměstnavatele. „Ačkoliv je podpora stravování považována za benefi t, ze strany firem by se mělo jednat spíš o základní péči o zaměstnance. Kvalitní a pravidelné stravování má vliv na výkon a spokojenost zaměstnanců, a tím i na chod celé firmy. S benefi ty k tomu určenými je však nutné neustále pracovat, aby plnily svou funkci. To může spočívat v navyšování nominální hodnoty stravenek, přechodu na elektronické stravenky a karty nebo třeba v modernizaci firemní kantýny,“ zdůrazňuje Petra Prchlíková, ředitelka prodeje společnosti Up Česká republika.

Nejčastější chybou je podle výživové poradkyně Lindy Nejezchlebové obědvání přímo na pracovním stole před počítačem. „Vyrazit na oběd alespoň občas mimo pracoviště má pozitivní účinek i na vyčištění mysli. Zaměstnavatelé by proto měli vycházet zaměstnancům vstříc a dopřát jim tuto možnost například prodloužením obědové pauzy,“ připomíná Nejezchlebová.
16/06/2019 | helpnet.cz

Šeky pro organizace Rosa, Dejme dětem šanci a Cesta domů

Více
Méně

Téměř 400 tisíc korun od společnosti Up Česká republika a Nadace skupiny Up pomůže obětem domácího násilí, dětem z dětských domovů a nevyléčitelně nemocným.


Šeky v hodnotě 15 tisíc euro za přítomnosti francouzského velvyslance předal zástupkyním organizací generální ředitel společnosti Up Česká republika Stéphane Nicoletti.

S organizacemi Rosa a Dejme dětem šanci spolupracuje společnost Up Česká republika a Nadace skupiny Up již čtvrtým rokem. V loňském roce začala Up Česká republika finančně podporovat další subjekt Cesta Domů, který vybrali samotní zaměstnanci firmy.

„Cílem našich aktivit v rámci firemní filantropie je umožnit osobám, které se nějakým způsobem ocitly na okraji společnosti, žít kvalitním a plnohodnotným životem,“ říká Veronika Šatánková, CSR manažerka společnosti Up Česká republika.

Organizace Cesta domů se dlouhodobě věnuje zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi. Prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým i v době zármutku. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní.

Spolek ROSA dlouhodobě pomáhá ženám, které se staly obětí domácího násilí a jejím dětem. Rovněž se zaměřuje na osvětu týkající se prevence.

„V loňském roce jsme získané finance využili zejména na projekty a aktivity spočívající v posilování vztahu matka-dítě, které bývají často po prožitém násilí narušené,“ vysvětluje Marie Vavroňová, ředitelka spolku Rosa.


Cílem organizace Dejme dětem šanci je ulehčení cesty dětí z dětských domovů do samostatného života. Od svého založení v roce 2011 pomohla na cestě k osamostatnění již 3 tisícům dětí například spořením pro děti na dobu, kdy opustí dětský domov, komplexní podporou při studiu nebo projekty na splněné přání spojené se studiem či smysluplným trávením volného času.

Podporou společnosti Up Česká republika děti získávají například možnost vzdělávání v oboru, který si studenti přejí, nebo si mohou prodloužit dobu studia.

Kromě podpory těchto organizací se společnost Up ČR se značnou spoluúčastí svých zaměstnanců pravidelně zapojuje do dalších charitativních projektů, jako jsou například materiální sbírky na pomoc onkologicky nemocných pacientů, podpora autismu v rámci celosvětové kampaně Light it blue, účast na charitativním Nočním běhu pro Světlušku a dalších.

V květnu tohoto roku se společnost na půdě Poslanecké sněmovny také připojila k signatářům tzv. Charty diverzity, a potvrdila tak svou vůli nadále rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či zdravotní stav.

 

14/06/2019 | hrmag.cz

Firmám s nadstandardními benefity prý neodcházejí zaměstnanci

Více
Méně

Firmám, které nabízejí nadstandardní benefity, se daří mnohem snáze udržet si své zaměstnance. Průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Edenred v pěti stech tuzemských firmách odhalil přímý vliv hodnoty nejrozšířenějšího benefitu – stravenek – na fluktuaci pracovníků. Firem, které nabízejí stravenky v nadprůměrné hodnotě, se vysoká fluktuace zaměstnanců podle průzkumu vůbec nedotýká. Coby nejčastější benefit jsou stravenky a jejich cena vhodným indikátorem celkové péče firem o pracovníky.


Pokud firmám odejde za rok více než pětina jejich zaměstnanců, má to již významný vliv na jejich fungování a další rozvoj. Podle průzkumu STEM/MARK se takto vysoká fluktuace zcela vyhýbá firmám, které pracovníkům nabízejí stravenky v hodnotě nad 100 korun. Naopak, téměř čtyři pětiny těchto štědrých zaměstnavatelů (78 %) hlásí roční fluktuaci pod hranicí pěti procent.


Podle produktového manažera Zbyňka Vystrčila ze společnosti Edenred data týkající se stravenek ukazují, že firmy, které si hledí svých zaměstnanců, mohou spoléhat na jejich vyšší loajalitu. „Naprostá většina společností, které mají vysoké hodnoty stravenek, se stará o své zaměstnance špičkově i v jiných oblastech – mají pestrou nabídku volnočasových benefitů, vycházejí zaměstnancům vstříc při skloubení jejich práce a osobního života, umožňují jim kariérní růst. Hodnota stravenky je tak dobrým indikátorem celkové péče firmy o zaměstnance. Data jasně ukazují, že výše benefitů je důležitým faktorem pro spokojenost lidí v práci,“ uvedl Zbyněk Vystrčil.


Na opačném pólu jsou firmy, které nabízejí stravenky v podprůměrných hodnotách. Celkem sedm procent společností, které nabízejí stravenky s nižší nominální hodnotou než 70 korun, čelí masivnímu odlivu více než pětiny zaměstnanců za rok, dalších osm procent firem pak má velmi vysokou fluktuaci v rozmezí od 11 do 20 procent.


Stokorunová stravenka přitom není žádný velký luxus – od loňského roku je dokonce nejfrekventovanější stravenkou vůbec. Vyšší než stokorunovou hodnotu má v současnosti 27 procent firem. Hodnotu stravenek nižší než 70 Kč pak mají zaměstnanci ve čtvrtině českých firem.


Podstatnou roli stravenek potvrzuje i Jan Burianec ze společnosti STEM/MARK: „Z našich dlouhodobých průzkumů mapujících postoj českých zaměstnanců k nepeněžním benefitům se ukazuje, že stravenky nejsou jen nejčastěji užívaným benefitem, ale stále jsou i na špici mezi těmi nejdůležitějšími. Podstatný je také možný důsledek nízké úrovně péče ze strany zaměstnavatele. V posledních pěti letech odešla ze zaměstnání (z důvodu nízké péče) téměř třetina českých zaměstnanců. Jedná se především o mladší do 30 let a lidi z větších měst.“

11/06/2019 | retailnews.cz

Tesco nově přijímá stravenky na všech prodejnách

Více
Méně
Stravenky jsou v České republice velmi oblíbeným a rozšířeným zaměstnaneckým benefitem. Od června 2019 mohou nově zákazníci obchodů Tesco využít stravenky společností Sodexo, Endered, Gusto, Benefit Plus, Up ve všech obchodech Tesco. Na jeden nákup mohou uplatnit až pět kusů papírových stravenek o maximální hodnotě 500 korun. Elektronické stravenky mohou také využít na všech samoobslužných pokladnách, čímž výrazně urychlí svůj nákup.

Ještě před několika lety dostávali zaměstnanci stravenky pouze ve formě trhací knížky, z níž si u pokladny vytrhli potřebný počet stravenek. Digitalizace se ale neustále rozvíjí a stravenky nezůstaly pozadu. V dnešní době je již zcela běžné, že stravenky zaměstnanci obdrží na elektronickou kartu podobné té, kterou získali v bance.


„Jsme rádi, že naši zákazníci mohou využít široké palety stravenek a využít tento benefit pro nákup v
 našich obchodech,“říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.


Mezi nesporné výhody elektronické stravenky patří, že již nemusíte odpočítávat, kolik stravenek u poklady použijete. Na papírové stravenky totiž prodejce nemusí vracet hotovost a některé zboží s nimi zaplatit nemůžete (například alkohol), což nakupování ještě komplikuje. Jediným omezením obvykle bývá denní limit, který má většina společností nastavený na 500 korun denně. Karta také může požadovat zadání PIN kódu.


Elektronické stravenky mají řadu dalších benefitů. „V případě, že zákazníci budou mít ve svém nákupu v obchodech Tesco kromě potravin také jiné zboží, například kancelářské potřeby, drogérii či již zmiňovaný alkohol, nemusí si svůj nákup dělit u poklady na dvě části. Pokladny sami rozeznají, na které položky lze stravenky uplatnit a zbytek můžete jednoduše doplatit hotově či kartou,“ dodává Patrik Dojčinovič.

10/06/2019 | iRozhlas.cz

Průměrná roční mzda muže odpovídá příjmům ženy za 15 měsíců. Nerovnost v Česku vzniká po třicítce

Více
Méně

Praxe, že jeden z páru vydělává a druhý se stará o děti, ženy často staví do nevýhodné pozice hlavně na trhu práce. Pouze necelé jedno procento mužů totiž odchází na rodičovskou dovolenou. Stejné úkoly, stejná pracovní doba, ale výplatní pásky vypadají jinak. Proč je u nás druhá nejvyšší platová nerovnost mužů a žen v Evropě? Částka, kterou průměrně vydělá muž za rok, odpovídá mzdě ženy za 15 měsíců. Velká propast v příjmech vzniká podle údajů Českého statistického úřadu v době, kdy se matky vrací do práce, většinou po rodičovské dovolené.

„Marušce byly tři roky letos v březnu. Z práce mi napsali, že počítají s mým návratem, já jsem se s nimi domluvila na rozvázání pracovního poměru a dala jsem tam výpověď,“ říká osmatřicetiletá Petra Kašparová, která před odchodem na mateřskou pracovala pro zahraniční firmu. I ve srovnání s pražskými příjmy vydělávala nadprůměrně. Jenže po narození dcery se jí priority obrátily.

„Já jsem do budoucna rozhodnuta nepracovat pro peníze, ale pracovat proto, abych přinesla něco do rodinného rozpočtu a v první řadě proto, abych se mohla dceři věnovat tak, aby na úkor zaměstnání nebyla až na druhém, třetím, čtvrtém, pátém místě,“ vysvětluje. Praxe, že jeden z páru vydělává a druhý se stará o děti, ženy často staví do nevýhodné pozice hlavně na trhu práce. Pouze necelé jedno procento mužů totiž odchází na rodičovskou dovolenou.

„Ženy přerušují svoji kariéru a věnují se dětem, a potom vlastně když se vrací do zaměstnání, tak buď se nemohou vrátit ani do stejných subjektů a začínají někde znova, a nebo se vrací, ale nevrací se třeba na plné úvazky,“ vysvětluje Jitka Erhertová z Českého statistického úřadu.

Vrchol kolem třiceti let
To se projeví i na příjmech. Od začátku kariéry průměrná mzda roste oběma pohlavím. Jenže u žen dosáhne vrcholu už mezi 30. a 34. rokem, zatímco mužům dál roste. A tak žena po čtyřicítce průměrně vydělává 30 tisíc hrubého, zatímco muž 41 a půl tisíce, jak říká Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu. „U těch nejnižších věkových kategorií, kde vlastně zaměstnanci ještě nemají děti, tak tam rozdíl mezi platy mužů a žen je vcelku malý. Ohromně se nám zvětšuje okolo třicítky, i čtyřicátníci ještě mají velký rozdíl, až pak se zase snižují platové rozdíly mužů a žen vlastně před důchodem,“ říká.

Cena práce na rodičovské dovolené? Odborníci ji spočítali na 50 tisíc měsíčně Číst článek „Tady v těch letech se třeba ani nebojí změnit zaměstnání, že jdou tedy i za lepšími platovými podmínkami. Dostávají se do vedoucích pozic a samozřejmě muži ve vedoucích pozicích mají vyšší peníze, než mají ženy ve vedoucích pozicích,“ vysvětluje důvody prudkého nárůstu mezi u mužů mezi 30. a 40. rokem života statistička Jitka Erhertová. Za nižšími výdělky žen stojí i to, že svou pracovní dobu nebo úvazek mnohem častěji než muži přizpůsobují dětem. „Narůstá počet zkrácených pracovních dob a samozřejmě je to mnohem víc u žen. Čtyřikrát, pětkrát víc mají ženy kratší pracovní dobu než muži,“ dodává Holý. Podle mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kristýny Křupkové s sebou platová nerovnost nese ještě další aspekt. „Faktor péče žen o malé děti se promítne nejenom v odměňování, ale rovněž také do důchodů,“ říká.

Benefity jako lákadla
Kromě výše mzdy tak podle Martiny Chloupkové, personální ředitelky ze společnosti Edenred, ženy mnohem častěji než muže zajímají pracovní benefity, které zaměstnavatel nabízí. „Vedle výše mzdy je pro ně stejně důležitá flexibilita nebo možnost zkráceného úvazku. Proto se k důležitým benefitům řadí vedle flexibilní doby i home-office nebo sick day. Samozřejmě platí, že čím nižší je mzda, tím více můžou být benefity dalším finančním zdrojem a tedy důležitou součástí příjmu pro rodinu,“ upřesňuje.

Větší propast mezi příjmy mužů a žen už je kromě Česka jen v Estonsku. Právě tam stát nabízí jeden z nejštědřejších rodičovských příspěvků. Do tří let dítěte dostávají rodiče stejnou částku, jakou pobírali před příchodem potomka na svět. Naopak třeba v Lucemburku nebo Belgii pomáhá stát rodičům jen v prvních měsících. Právě v těchto zemích jsou ale mzdy obou pohlaví téměř vyrovnané.

07/06/2019 | chip.cz

ActivePass umožní bezkaretní vstup za zábavou i sportem

Více
Méně

Poskytovatel zaměstnaneckých benefitů Sodexo představil novou aplikaci, která uživatelům ActivePass umožní vyhledávat v blízkém okolí sportovní a zábavné aktivity.

 
Ke vstupu do těchto zařízení pak už nebude nutné mít u sebe kartu, postačí jednoduchý check-in v aplikaci. Ta je dostupná zdarma pro Android i iOS. „Aplikace ActivePass jako první na trhu zaměstnaneckých volnočasových benefitů umožňuje vstup bez elektronické karty. Vycházíme vstříc současným trendům, kdy jsou lidé prostřednictvím mobilních telefonů neustále on-line,“ říká Štěpán Tůma, marketingový ředitel Sodexo.

Aplikace je určená zaměstnancům, kterým zaměstnavatel poskytuje benefit ActivePass. Ti mohou stále využívat svoji elektronickou kartu, ale nově jim stačí i mobilní telefon s aplikací. Jakmile se uživatel do aplikace přihlásí, může si na mapě vybrat nejbližší provozovnu, například sportovní centrum. Na jeho profilu si vybere aktivitu, třeba squash, a registruje si vstup, který obsluha potvrdí. Vyhledávání aktivit a check-in zajistí aplikace ActivePass, odreagovat se od práce už ale musí každý sám.

Společnost Sodexo podporuje aktivní způsob života ve všech směrech. ActivePass je vstupenkou do sportovních center, ale také na relax a zábavu. Uživatel má možnost využít permanentku každý den na jeden vstup do jakékoliv smluvní provozovny. V nabídce ActivePassu je v současnosti 279 druhů aktivit na 1 221 místech po celé České republice. Kromě tradičních sportovních aktivit je možné předplatné uplatnit například při návštěvě dětského koutku, tanečních lekcí nebo uměleckých kurzů.

Každoročně je na výběr z nepřeberného množství sezónních aktivit. V létě si zaměstnanci mohou díky ActivePassu zapůjčit šlapadla nebo se vydat na rafty, v zimě se vyplatí vyjet na lyže nebo si zajít s rodinou zabruslit. A co třeba vydat se s dětmi na výlet do zoo, užít si zábavu v IQ parku nebo zažít adrenalin na bobové dráze? Také v těchto případech se vyplatí mít u sebe ActivePass na kartě nebo v mobilním telefonu.
31/05/2019 | blesk.cz

Jezte v práci, ale správně

Více
Méně

Spěcháte ráno do práce a nestíháte snídani, u počítače si dáte první jídlo, oběd odkládáte nebo jej nahrazujete nezdravou rychlovkou v kanceláři či cestou na schůzku a večer vybílíte lednici? Máte zaděláno na obezitu, žaludeční a trávicí problémy, kolísání hladiny cukru v krvi, dlouhodobou únavu, riziko konfliktů a úrazů v práci, ale i depresi. 

Kvalitní jídlo bývá tím nejlepším lékem a prevencí, potvrzují to globální studie. Expert na výživu s českými kořeny a autor knihy „Jídlo v práci“, Christopher Wanjek, se dlouhodobě zabývá tím, jak lidé jedí v pracovní době a spojenými zdravotními a výkonnostními důsledky těchto stravovacích návyků. „Nápad zkoumat tyhle souvislosti nebyl můj. V roce 2005 mě o to požádala Mezinárodní organizaci práce sídlící v Ženevě. Výsledky hovoří jasně, jídlo v podobě firemní kantýny či stravenek je motivačním nástrojem a drtivá většina zaměstnanců s těmito benefity si dopřeje kvalitnější jídlo. Efekt se pak ukazuje na zdraví, psychické pohodě i ve vztazích na pracovišti. Odejít na oběd mimo pracovní prostředí znamená vrátit se s lepší náladou a energií,“ shrnuje Wanjek, který letos v dubnu přednášel výsledky studie na konferenci Asociace provozovatelů poukázkových systémů v Praze.


Kdy, jak a co obědvat

Důležité je mít zažitý rituál, chodit na oběd pravidelně a ve stejný čas. Jídlo vás nemá zaplnit, ale naplnit zdravou energií, ze které budete těžit až do pozdního odpoledne. Jisté je, že byste u jídla neměli pracovat, a to ani v myšlenkách, pokus toužíte po klidu, jděte sami, ale nevěnujte se ničemu jinému než sobě a dobrému jídlu. V případě, že jdete s kolegy, povídejte si a bavte se o mimopracovních záležitostech, poznáte se z jiné stránky, lépe si porozumíte a odfiltrujete stres.


Nejčastější chyby ve stravování v pracovní době:

*Jíte přímo na pracovišti/ u počítače

*Nesoustředíte se na jídlo 

*Jíte rychle nebo za běhu

*Volíte nutričně nevyvážené pokrmy

*Saháte po cukru pro rychlé doplnění energie

*Přijímáte málo tekutin

*Jíte stravu bez vlákniny

*Šetříte na jídle/ odbýváte se


Kvalitní plnohodnotný oběd vás udrží déle nasycené a výkonné, nebudete pak sahat po sladkostech a nepřijde ani únava. Častý je zaměstnanecký benefit ve formě dotovaných stravenek, takže na kvalitní stravě můžete ušetřit. Systém podpory zaměstnaneckého stravování dnes v České republice využívá zhruba 75 % všech zaměstnanců. Velké firmy pak provozují kantýny pro zaměstnance a je velkým trendem, že i v nich se najíte z pestré a zdravé palety jídel. Sám Wanjek si potrpí na polévky plné zeleniny nebo libové maso na hromadě zeleniny. Polévka je grunt, doplníte jí tekutiny i vlákninu, a pokud si dáte vývar s masem nebo stále oblíbenější asijské pho či ramen, dostanete v podstatě hlavní jídlo s dostatečným množstvím bílkovin.


Oběd jako psychohygiena a prevence nemocí

Nezanedbatelnou výhodou oběda mimo pracoviště je to, že si vyčistíte hlavu, uděláte pár kroků navíc a vystřídáte prostředí. Cestou zpátky si můžete vzít kávu na cestu a v létě třeba zmrzlinu, obojí vás potěší. Když obědváte s kolegy, nebavte se o práci, společné jídlo bylo, je a bude společenskou událostí, která spojuje lidi. Když se navíc vrátíte do kanceláře po dobrém jídle a se zbytkem zmrzliny v ruce, den je hned příjemnější. Zaměstnavatelé sami vědí, že je to výhodné i pro ně, hrozí méně nesvárů a pracovních úrazů. Dobře zvolená strava pak působí jako prevence mnoha onemocnění, podporuje imunitu a doplňuje důležité antioxidanty do těla. Zapomínat by se nemělo na dostatečný příjem tekutin, ideální je voda a ovocné čaje. 

29/05/2019 | ekonomickymagazin.cz

Jaké benefity dnes vlastně nabízejí firmy rodičům s dětmi?

Více
Méně

Děti přináší svým rodičům spoustu radosti, ale v případě domácího rozpočtu mohou být i velkou starostí. Mimo běžných každodenních výdajů jsou to především kroužky, výlety, tábory a technické hračky, které dokáží s rodinnými penězi zahýbat. Kromě samotných rodičů si to uvědomují i firmy, které se snaží nabízet svým zaměstnancům benefity, jež jim finanční situaci ulehčí, byť obvykle spíše nepřímou cestou.


Příspěvek na stravování a volnočasové aktivity jsou u zaměstnavatelů stále nejoblíbenějšími benefity. Mezi méně tradiční pak patří například stipendium pro děti, úklid domácnosti, příspěvek na dovolenou nebo celosvětově velmi diskutované zmrazení vajíček za účelem odložení těhotenství či placená rodičovská dovolená pro otce. Dlouhodobě se mluví také o firemních školkách, které především v době nedostatku míst ve státem zřizovaných mateřinkách mohou mnoha rodičům usnadnit nástup do práce po rodičovské dovolené ať už na plný nebo zkrácený úvazek.


U kancelářských pozic jsou také stále oblíbenější tzv. sick days a možnost práce z domova, respektive odkudkoli. Právě alespoň částečnou práci z domova lze využít například v zaměstnání, kdy je dojíždění na pracoviště časově náročné nebo je zaměstnanec rodič pečující o dítě. Téměř standardem se pak pozvolna stává pátý týden dovolené.

 

Flexibilní úvazek místo poukázek


Přestože se dnes firmy předhánějí, kdo přijde s pestřejší nabídkou benefitů, některé obory jsou už ze své podstaty výhodnější, ať už se jedná o flexibilitu nebo finanční ohodnocení. „Informační technologie stále patří nejen u nás ale i ve světě k velmi flexibilním a zároveň finančně zajímavě ohodnoceným oborům, a to i na juniorských pozicích,“ vysvětluje Jan Silber, spoluzakladatel jobportálu Jobstack.it, který si klade za cíl vytvořit jednotné místo pro střetávání nabídek a poptávek práce v oblasti IT.

Například díky české vzdělávací organizaci Czechitas se do IT dostávají maminky po rodičovské dovolené, které ocení i další nepřímé benefity, které s prací v IT souvisejí. „Nespornou výhodou IT je flexibilita, kterou tento obor nabízí,“ popisuje Jan Silber. „Ať už mluvíme o zkrácených úvazcích, flexibilní pracovní době nebo možnosti pracovat prakticky odkudkoli. Možnost odskočit si s dítětem k lékaři, naplánovat si dovolenou mimo sezónu nebo pracovat z domu, když je vaše ratolest nemocná, není ve všech oborech možné, natož aby se jednalo o samozřejmost,“ dodává.

Myslete na budoucnost svých dětí


Za zmínku rozhodně stojí i fakt, že IT patří mezi obory budoucnosti. „Pokud můžete, rozhodně své potomky veďte tímto směrem. Dětské kurzy programování, letní tábory i mimoškolní aktivity jsou pro kluky i holky. Berte to jako investici do jejich budoucnosti,“ říká Jan Silber. Cena se může pohybovat od několika set korun za jednodenní kurz po několik tisíc za týdenní kroužek, přičemž některé organizace umožňují i platbu volnočasovými poukázkami. Jan Silber z Jobstack.it který nabízí inzerování pracovních nabídek zdarma, dodává, že mnoho online programovacích kurzů pro děti jak v češtině, tak angličtině je zdarma a dítěti stačí buď počítač nebo tablet.

Výhody pro děti


Pokud váš zaměstnavatel podobné benefity nenabízí, ani vaše děti nepřijdou zkrátka. Na mnoho slev dosáhnou díky mezinárodní slevové kartě ISIC Školák pro žáky základních škol a ISIC, která je určena studentům prezenčního studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách. Mezi partnery patří například mobilní operátoři, internetové obchody s elektronikou, knihkupectví, banky, sportoviště či hudební festivaly. Obě karty jsou navíc platné i v zahraničí a slouží i k získání studentské slevy na dopravu či vstupné.

21/05/2019 | Právo

Christopher Wanjek: Na stravenkách vydělají všichni: obchodníci, restauratéři i stát

Více
Méně

Jste v zaměstnání ospalí? Nevýkonní? Tloustnete? „Asi máte málo vitamínů, železa. Špatně v práci jíte. Vaše tělo na to reaguje,“ tvrdí Christopher Wanjek (52), americký expert na výživu s českými kořeny. Štíhlý, vysoký muž téměř patnáct let sleduje, jak lidé v práci jedí a jaký to má vliv na jejich výkonnost. Svá zjištění sepsal do knihy Jídlo v práci. „Nápad zkoumat tyhle souvislosti nebyl můj. V roce 2005 mě o to požádala Mezinárodní organizaci práce sídlící v Ženevě. Budete se asi divit, moc studií na tohle téma nebylo,“ podotýká.

Pět porcí polévky

K tomu, aby byli pracující zdravější i výkonnější, podle něj vede jednoduchá cesta: zajistit jim levné, kvalitní, vyhovující stravování, nachystat místa, kde si ohřejí doma uvařené pokrmy: „Změny prokazatelně sníží nemocnost, zvýší ochotu lidí něco dělat.“ Vedle poznatků z tvrdých dat dodá ještě ta „měkká“, založená na zkušenosti: „Oženil jsem se s Japonkou, jež zcela změnila moje stravování. O víkendech si vařím polévku plnou zeleniny. Rozdělím ji do pěti porcí, zamrazím, v práci si je ohřívám k obědu. Mé tělo z nich dostává vše, co potřebuje. Jakmile osvědčené rituály změním a jím něco jiného, jsem unavený.“

Ve státech, jimž se ekonomicky daří, k nimž řadí i Česko, považuje za jeden z největších problémů výkonnosti zaměstnanců právě to, co konzumují. Všem doporučuje co nejdřív zapomenout na okamžité varianty nasycení: na podniky nabízející rychlá jídla (tučná a smažená) i jiné rychlovky: sušenky, instantní pokrmy… „Nedají vám nic, jen ztloustnete.“

Příliš tučné, příliš drahé

„Ač můj prapředek Karel a jeho rodina pocházejí ze střední Evropy, nevybavuji si, že bych kdy české jídlo byť jen ochutnal. Je moc tučné. Složené hlavně z mouky a masa. Zeleniny v něm moc není, spíš na vás koukají brambory. Přijde mi velmi nezdravé,“ hodnotí, ovšem smířlivěji dodá, že obdobný model je typický v řadě států. Je si rovněž vědom, že naši předci nejedli o moc zdravěji. V něčem však po starých časech přesto volá: „Pěstujte si jídlo. Já bydlím v Baltimoru, v bytě, přesto velká část zeleniny, zelených produktů, co jím, jsou mé. Dobré jídlo může být tou nejlepší medicínou.“

Obecně tak politikům, ptají-li se, doporučuje zeleninu proti jiným potravinám výrazně dotovat, popularizovat. Další jeho rada zní: prodlužte zákonem danou polední přestávku. Za obvyklých třicet minut se lidé nenajedí, a už vůbec si neodpočinou. I proto odpoledne bezmyšlenkovitě sahají po rychlých cukrech, třeba čokoládě, večer plení doma lednice. A tloustnou…

Chvála stravenek

Co v českém, evropském systému stravování ve srovnání s USA a světem naopak oceňuje, je systém stravenek. „Na stravenkách vydělají všichni: obchodníci, restauratéři i stát, jemuž se daňové zvýhodnění vrací. Jen bych uplatnění poukázek omezil na zdravá jídla,“ zauvažuje nahlas. Pro provozy s pevnou pracovní dobou, směnným provozem pak doporučuje nějakou formu kolektivního stravování: v jídelnách, v bufetech. „Dostanete tam za slušné peníze poměrně chutné jídlo. Většinou si ho můžete vybrat, nabízejí polévky, saláty. Sedíte u čistého stolu,“ vypočítává výhody.

Obdobná péče o lidi, jak tvrdí, dost vypovídá o tom, jak firmy fungují, jak si zaměstnanců váží. Ti se při obědě nejenže neodbydou, navíc si popovídají s kolegy, jež by přes den ani nepotkali, což průkazně vede k utužení vztahů. Není výjimkou, že se nad talířem dořeší různé pracovní obtíže, zádrhele. „U jídla jsme obvykle v pohodě. Lépe přístupní argumentům,“ zmiňuje další výhodu modelu. Důležitá je i tady střídmost. Smažák a hranolky vám možná zajistí na chvíli dobrou náladu, ovšem spolehlivě vás na dalších pár hodin, kdy máte ještě pracovat, utlumí. 

Co jíst, abyste v práci nebyli unavení:

 • Myslete na sebe již u snídaně. Zkuste si na talíř k tradiční skladbě přidat nějaký ten kus ovoce, případně zeleniny.
 • U oběda si nandejte další porce vitamínů. Ovoce a zelenina by měly tvořit polovinu vašeho talíře. Celkově bystě měli takto denně sníst až pět porcí. Jedna má vážit asi 120 gramů. Laicky poměřeno je to množství, které vložíte do dlaně.
 • K večeři si dejte něco lehkého. Pan Wanjek považuje za ideální chod kus libového masa na hromadě zeleniny. „V Česku jsem jedl výborný salát s kachními prsy, samozřejmě bez kůže,“ uvádí příklad.
 • Máte zahrádku? Velký balkón? Je jaro, zkuste si něco sami vypěstovat. Návrat k sezónnosti potravy, dovednostem našich předků, k domácím zdrojům vaše tělo jistě přivítá.
 • Pijte. Nejlépe vodu, zelený čaj.
Článek vyšel dne 21.5.2019 v deníku Právo
17/05/2019 | faei.cz

Veřejnost může už posedmé pomoci splnit přání seniorům

Více
Méně

Sedmý ročník projektu Plníme přání seniorům iniciovaný společností Sodexo je zase o krok blíže naplnění. Celkem 15 vybraných projektů v celkové hodnotě 730 300 korun nyní napjatě očekává, zda se podaří vybrat požadovanou částku pro splnění všech přání. Senioři si přejí nové pohybové pomůcky, kreativní workshopy, ale i zážitky. Všechny projekty mají společné jedno – touhu po aktivním životě a radost z něj.Ze všech nominací, které byly do sedmého ročníku zaslány, bylo vybráno 15 finálních projektů různého charakteru.


Plníme přání seniorům je iniciativa společnosti Sodexo, která se ve spolupráci se svými partnery, Diakonií ČCE a Asociací poskytovatelů sociálních služeb a projektu SenSen (Senzační senioři) nadace Nadaci Charty 77/Konta Bariéry snaží podporovat aktivní stáří a naplňuje tužby a sny seniorů.


Projekty se v mnohém podobají a v něčem liší. Tak například členové Klubu seniorů Asociace kuchařů a cukrářů ČR – Stará Garda by rádi navštívili Muzeum gastronomie a služeb v Bratislavě a při této příležitosti potkali slovenské seniory, se kterými je spojuje stejná vášeň k vaření. Ne všichni senioři ale mají možnost cestovat, proto si klienti Městského ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří přejí systém videoprocházek Spotee VideoRehab, který by jim umožnil vzdálená místa zažít alespoň virtuálně. Zajímavé ale mohou být i procházky v areálu, v Domově pro seniory Kaplice proto například zřizují Cestu smyslů a pro doplnění čichových a chuťových vjemů do ní potřebují vysadit bylinky a ovocné stromy. 


Techničtí nadšenci z Mlékovic zase shánějí finance na vybavení počítačového klubu, který by jim umožnil udržovat kontakt se svou rodinou a přáteli. Do fotografické soutěže by se rádi zapojili senioři z Klubu Aktiv, pro úpravu snímků a celkovou postprodukci ale potřebují rady zkušeného lektora. Domov pro seniory v Dačicích by rád nakoupil techniku pro poslech audioknih, naopak tištěné knihy, zejména ty pohádkové, si přeje Klub pohádkových čtecích babiček a dědečků, jehož členové čtou dětem v mateřských školkách.


Žonglování patří mezi akviziční techniky prodlužující aktivní život seniorů. Workshop s prvky žonglování, který přispívá k posílení koncentrace, motoriky, koordinace očí a rukou a rozvíjení kreativity, by rádi uspořádali v Domově Naděje v Brně. Speciální přání mají klienti Domova pro seniory, Lidická. Rádi by totiž pořídili nové vybavení pro svého maskota, kterým je želva. Seniorům přináší radost a zároveň je jejich tichou přítelkyní, proto by si přáli, aby se u nich měla ještě o něco lépe.


K realizaci všech vybraných projektů nyní probíhá veřejná sbírka, jejímž cílem je vybrat dostatečný finanční obnos, aby se realizace přání seniorů mohla uskutečnit. Přispět na projekty a podílet se tak na radosti seniorů může do 15. července úplně každý na webové stránce www.plnime-prani-seniorum.cz. Částku vybranou ve veřejné sbírce společnost Sodexo ještě zdvojnásobí.


Přehled projektů pro rok 2019:
Jídlo a společnost Klub seniorů Asociace kuchařů a cukrářů ČR -Stará Garda – Výlet za gastronomií do Bratislavy
Domov pro seniory Krnov – Uspořádání setkání s přáteli, rodinami, hudbou a grilováním
Domov pokojného stáří Valašská Bystřice – Uspořádání tradiční zabíjačky
Senior Centrum SeneCura – Vybudování Retro kavárny Pohyb
Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory (Neratovice) – Léčebný pohybový přístroj s barevným displejem
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří – Domov pro seniory – Videoprocházky
Domov pro seniory Kaplice – Ovocné stromy a bylinky pro dobudování Cesty smyslů
Brněnské středisko Diakonie ČCE – Výtvarné potřeby pro relaxační malování a rozvoj motoriky
Domov Naděje v Brně – Workshop žonglování jako aktivizační techniky prodlužující aktivní život
Poznání Mezigenerační klub při Střední škole cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. (Blansko) – Pomůcky, které pomohou vidět, slyšet, a tedy i poznávat
Domov pro seniory v Dačicích – Vybavení pro poslech audioknih
Klub pohádkových čtecích babiček a dědečků – Knihy pohádek
Domov pro seniory Clementas Mlékovice – Vybavení počítačového klubu Klub Aktiv (České Budějovice) – Lekce úprav fotografií Ostatní
Domov pro seniory Lidická (Strakonice) – Domek pro želvu

13/05/2019 | finparada.cz

Negativní dopady rekordní zaměstnanosti zesilují, změnu kvůli přesčasům zvažuje přes 40% zaměstnanců

Více
Méně

Téměř dvě třetiny zaměstnaných Čechů v rámci svého zaměstnání pociťují, že se pracovní trh v České republice potýká s nedostatkem pracovních sil. Většina vnímá hlavně negativní dopady tohoto stavu, jako jsou přesčasy nebo napětí na pracovišti. Oproti loňsku poměr negativních aspektů nad těmi pozitivními dokonce ještě zesílil. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up Česká republika mezi 525 respondenty. Stále více zaměstnanců proto zvažuje změnu pracovního místa, v současné době to je 43% lidí.


Krátkodobý výkyv nezaměstnanosti nad 3 % se v březnu opět vrátil na tuto hranici. Jedná se dokonce o nižší nezaměstnanost, než tomu bylo před rokem ve stejnou dobu. Na jedné straně tato situace ukazuje na stále dobrou kondici české ekonomiky, na straně druhé se neustále prohlubuje problém nedostatku pracovních sil, který dlouhodobě pociťují jak zaměstnavatelé, tak i samotní zaměstnanci.


Negativní aspekty posilují Ze všech projevů nedostatku pracovních sil, které stávající zaměstnanci pociťují, jsou více než 2/3 negativní. Nejčastěji se jedná o navýšení množství práce, která od loňska přibyla téměř čtvrtině lidí, 16 % lidí musí dokonce dělat práci za ostatní. Shodné množství zaměstnanců pociťuje napětí ze strany nadřízených a 11 % ze strany kolegů. Stejně jako v minulém roce vnímají negativní důsledky rekordní zaměstnanosti zaměstnanci nejčastěji v Praze.


Peníze nezabrání častějším myšlenkám na odchod z práce S negativními projevy se zaměstnavatelé podobně jako loni snaží bojovat hlavně vyšší finanční odměnou (21 %), méně často pak navyšují nebo přidávají benefity, případně zkracují pracovní dobu. V celkovém měřítku poměr negativních aspektů vůči těm pozitivním vzrostl. Na každý pozitivní projev rekordní zaměstnanosti připadají v průměru více než dva negativní. Lidé jsou unavení a dochází jim trpělivost. Není divu, že se oproti loňským výsledkům zvýšil počet zaměstnanců, kteří zvažují své místo opustit, z 37 % na 43 %.


„Nejenže se zaměstnavatelé už delší dobu finančně pohybují na hranicích svých možností, ale navíc se potvrzuje, že jen peníze jako nástroj dlouhodobé motivace a loajality samy o sobě nestačí,“ říká Petra Gubíková, ředitelka prodeje společnosti Up Česká republika a dodává: „K získání a především udržení zaměstnanců musí proto zaměstnavatelé vedle adekvátní mzdy hledat a využívat i jiné nástroje, ať už se jedná o CSR aktivity nebo o efektivní práci s nefinančními zaměstnaneckými benefity.“


Do nové práce (nejen) za benefity Právě práce s benefity může být správným směrem. Průzkum totiž ukázal, že lidé, kteří za poslední rok změnili pracovní místo, neodešli vždy primárně za vyšší mzdou, když si finančně polepšilo jen 16 % z nich. Naproti tomu si však tito zaměstnanci nejvýrazněji ze všech dotázaných přilepšili v množství a skladbě benefitů. Celkově také tito lidé pociťují nejméně negativních aspektů. A pokud se nějaké objeví, nemají žádný problém jít pracovat zase jinam.


Dopady nedostatku pracovních sil na zaměstnance... v %
(+) Dostal/a jsem přidáno... 21,3 
(+) Byly mi navýšeny současné benefity... 6,7 
(+) Přibyly mi nové benefity... 6,4 
(+) Mám zkrácenou pracovní dobu... 3,9 
(+) Zaměstnavatel se mě snaží nepřetěžovat... 3,7 
(-) Já osobně mám více práce... 24,3 
(-) Cítím napětí ze strany nadřízených... 16,3 
(-) Musím dělat i práci za ostatní... 16,1 
(-) Mám hodně přesčasů... 12,6 
(-) Cítím napětí ze strany kolegů... 11,0 
(-) Musím pracovat i o víkendu... 10,8 

09/05/2019 | finparada.cz

Na chalupu nebo k moři? Pětina Čechů letos zvládne obojí

Více
Méně

Dovolenou v zahraničí letos plánuje asi 60% Čechů. Nejméně třetina na ni vyrazí s cestovkou. Mimo jiné také proto, že cestu a pobyt může částečně hradit zaměstnaneckými benefity. Podle údajů společnosti Sodexo si Češi takto snižují výdaje na dovolenou v průměru o 9 000 Kč.


Většina Čechů má o letošní dovolené jasno. Tábory těch, kteří vyrazí do zahraničí, nebo naopak zůstanou v České republice, jsou vyrovnané, nicméně asi pětina lidí plánuje zvládnout obojí. V každém případě Češi preferují tradiční formy ubytování v hotelích a penzionech. Kempování (ať už ve stanu, nebo v karavanu) holduje asi 13 % dovolenkářů, trávit volno na chatě či chalupě považuje za dovolenou necelých 10 % respondentů průzkumu, který si nechala zpracovat společnost Sodexo Benefity.


Jak vypadá ideální dovolená? Jakkoliv, hlavně „vypnout“ Trojici nejoblíbenějších forem dovolených tvoří dovolená u moře (47 %), výlety v přírodě (43 %) a „jakákoliv dovolená, kde se dá tzv. vypnout“ (40 %). Obliba poslední ze zmiňovaných variant roste spolu s věkem a průzkum také ukázal, že například takový relax u moře vůbec není snem lidi před důchodem. Největší zájem o něj mají nejmladší věkové skupiny a s rostoucím věkem tato preference klesá. Podobné je to s cestováním a sportem v přírodě, vyhovuje spíše mladším ročníkům. Obecně lze říci, že mladí lidé jsou více nadšení pro všechny formy dovolené a výrazně více než jiné věkové skupiny se zajímají o cestování do exotických zemí (39 % vs. průměr 19 %) nebo poznávání nových lidí (21 % vs. 11 % průměr). Chtějí být zkrátka aktivní.


Více peněz, delší volno Mladí lidé si na dovolenou také nejčastěji musí naspořit, zatímco nejvíce lidí, kteří ji zvládnou bez problémů pokrýt ze svých pravidelných příjmů, je mezi věkovou skupinou 55 až 65 let. I tak ale platí, že si na dovolenou šetří téměř tři čtvrtiny lidí.


Příjemný způsob, jak snížit náklady na dovolenou, představují zaměstnanecké benefity. „Legislativní limit na cestování je stanoven na 20 000 Kč u jednoho zaměstnavatele za rok,“ vysvětluje Tereza Knířová ze Sodexo Benefity. Poskytovatel zaměstnaneckých benefitů nabízí kartu nebo poukázky Flexi Pass, za které se dá koupit zájezd, ubytování, ale také sportovní či kulturní zážitky. „Z benefitů na volný čas naši uživatelé utratí 10 % na cestování a dovolenou. Flexi Pass v souvislosti s dovolenou lidé využívají nejvíce na nákup v cestovních kancelářích FISCHER, Blue Style a EXIM tours. Průměrná útrata za dovolenou z benefitů je 9 000 Kč,“ prozrazuje Tereza Knířová.


Průzkum také zjišťoval, co by lidé dělali, kdyby měli na dovolenou o 10 000 Kč více, a ukázalo se, že 28% respondentů by zvolilo delší dovolenou a 27% respondentů by vyrazilo ještě na jednu dovolenou. Více než pětina respondentů by si také nechala líbit větší luxus, jako třeba all inclusive. Skoro čtvrtina Čechů totiž musí na dovolené držet svou peněženku zkrátka a téměř další polovina se do podobné situace dostává v destinacích, kde je draho.

09/05/2019 | spolecenskaodpovednostfirem.cz

Sbírka stravenek Ticket Restaurant vynesla skoro půl milionu korun

Více
Méně

Částku přes 442 tisíc korun vynesla speciální sbírka stravenek a volnočasových poukázek, kterou od loňského prosince do konce února organizovala společnost Edenred.


Ta nyní výnos ze sbírky předá Potravinové bance, která za ně nakoupí jídlo pro lidi v nouzi a děti v dětských domovech. „Celkem na naši sbírku přispělo stravenkami Ticket Restaurant nebo poukázkami Edenred Benefits téměř 1 500 dárců z celé České republiky. Chtěl bych jim za jejich účast poděkovat. Prostředky ze sbírky již má na účtu Potravinová banka. Ta za ně nakoupí potraviny pro Charitu, Armádu spásy, Naději, Klokánky, Koaly, Domovy na půl cesty, azylové domy nebo dětské domovy,“ uvedla Daniela Pedret, manažerka pro komunikaci ve společnosti Edenred.


Potravinová banka od výrobců a obchodníků odebírá neprodané či neprodejné potraviny, tedy takové, které mají poškozený obal, špatné označení nebo blížící se termín konce minimální trvanlivosti. Ty pak rozdává potřebným. „ Výtěžek ze sbírky společnosti Edenred doplní její sortiment – peníze půjdou na nákup takových potravin, které se běžně Potravinové bance nedostávají, například na nákup sýrů, másla, masných a uzenářských výrobků, trvanlivých potravin nebo dětských přesnídávek,“ doplňuje Daniela Pedret ze společnosti Edenred.


Edenred je největší světovou firmou na poli firemních benefitů, v tuzemsku je známý zejména díky stravenkám Ticket Restaurant. Firma také dlouhodobě rozvíjí projekty v oblasti vyváženého stravování. „Jako vydavatelé stravenek se snažíme co nejvíce přispět k zdravému a vyváženému stravování zaměstnanců a prospěšný projekt s Potravinovou bankou na tuto naši činnost plynule navazuje,“ sdělila Daniela Pedret.


Spoluprací s Potravinovou bankou navazuje Edenred na společensky odpovědnou aktivitu z minulých let, kdy poskytoval prostředky ze sbírky stravenek projektu Pomozte dětem. Potravinovou banku nyní zvolil proto, že vybrané prostředky půjdou cíleně do oblasti stravování, ve které Edenred působí. „Společnosti Edenred velice děkujeme. Vážíme si jejího odpovědného přístupu a podpory v oblasti boje proti plýtvání potravinami a těší nás, že si vybrali právě nás za partnerskou organizaci v tomto projektu. Jsme rádi, že jsme mohli finanční dar použít na nákup potravin potřebným lidem,“ říká Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky Praha a Středočeský kraj.


Díky činnosti Potravinové banky je měsíčně rozdáno 210 tun potravin do 156 organizací. „Distribucí vyřazených potravin pravidelně pomáháme zajistit stravu pro 30 tisíc lidí v Česku,“ uvádí Věra Doušová. 

06/05/2019 | Revue Sondy

Podpora kvalitního stravování zaměstnanců je investice, která se vyplatí

Více
Méně

říká Christopher Wanjek, mezinárodní expert na problematiku výživy a zdraví exkluzivně pro Sondy

Expertní kulatý stůl nazvaný Daňová podpora zaměstnaneckého stravování se za účasti představitelů zaměstnavatelů, odborů, státní správy a Asociace provozovatelů poukázkových systémů uskutečnil začátkem dubna v Praze. Jeho účastníci se shodli, že systém stravování zaměstnanců s podporou stravenek má pozitivní vliv na zdraví zaměstnanců, státní rozpočet i na výdělky českých restaurací.

Státní pokladna si díky stravenkovému systému ročně přijde na téměř čtvrt miliardy korun. Potvrdila to studie Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické, kterou představil ekonom Tomáš Buus. Pokud se přidají kantýny, je podle studie pozitivní dopad používání stravenek na rozpočet 1,6 miliardy korun. Restauratérům a kantýnám pak podpora stravování přinese asi 1,3 miliardy korun v zisku. Nejde však zdaleka jen o ekonomické dopady, mnohem důležitější je z pohledu odborů jednoznačně otázka vlivu na zdraví a výkon zaměstnanců. Jídlo v práci ovlivňuje náš výkon, bezpečnost práce a naše zdraví Sondy při této příležitosti vyzpovídaly amerického experta na problematiku výživy a zdraví Christophera Wanjeka, autora uznávané odborné studie Food at Work (Jídlo v práci), kterou vydala Mezinárodní organizace práce.


* Kde se nápad se stravenkami zrodil?

Začalo to v padesátých letech v Anglii. Doslova se traduje, že jistý John Hack obědval s několika přáteli a zahlédl, jak lidé vedle u stolu platí papírovými lístky. Zeptal se číšníka, o co jde, a ten mu vysvětlil, že se blízké firmy s restaurací dohodly, že takto budou hradit stravu svých pracovníků. Poválečná Británie v té době opustila přídělový systém potravin a prioritou ekonomické obnovy bylo, že pracující musí mít každý den náležité jídlo. Hack celý postup promyslel, založil vlastní firmu, která tento systém za servisní poplatek spravovala. Nové stravenky byly osvobozeny od příspěvku na sociální pojištění. Postupně stravenky vznikaly jako sociální potřeba, a to je také důvod, proč je dodnes odbory a státy podporují, byť s různou legislativní podporou.

* Dnes už smyslem není jen to, aby lidé měli jídlo, ale aby jedli i zdravě, ne?

Ano, i když v chudších zemích, jako jsou Venezuela, Indie a další, je důležité zajistit kupní sílu pro jídlo. Ale máte pravdu, dnes bojujeme proti tomu, aby stravenky nebyly poukázkou na nezdravé jídlo. Měly by být do budoucna přínosem k omezení obezity a chronických nemocí. Měly by být i „zdravotními poukázkami“. V USA experti doslova bijí na poplach, protože pravidelné stravování ve fastfoodech vede k obezitě a celkově špatnému zdravotnímu stavu. Cukrovka se začíná objevovat stále častěji u mladých lidí. Mluví se proto o stravenkách, které by směřovaly na zdravější alternativu jídel tak, aby to podnítilo restaurace se o takový jídelníček snažit a mohly být zařazeny do tohoto systému. Dnešním trendem musí být „jezte chytře“, lidé si musí postupně více uvědomovat, jak velkým klíčem ke zdraví je správný přístup k jídlu a jeho výběr. Vhodná skladba jídel je důležitá pro naši imunitu, kvalitu a délku života a tím jednoznačně i pro náš výkon v zaměstnání. Za civilizačními nemocemi jednoznačně stojí nezdravé jídlo.

* Ve své práci Food at Work představujete mnoholeté zkušenosti se zaměstnaneckým stravováním. Analyzoval jste a srovnával stravování doslova napříč kontinenty, porovnával velké i malé země, bohaté a chudé, malé i nadnárodní firmy. K čemu jste dospěl, jaké doporučení máte pro zaměstnavatele a odbory?

Začnu jednou zajímavostí. Největší podíl zaměstnanců zahrnutých do stravenkového systému má Maďarsko – je to 80 % všech pracujících. Důvod? Podporuje tento systém, aby lépe reguloval výběr daní, zlepšil zdraví svých zaměstnanců a „dohnal“ západní Evropu. Tuto formu benefitů od jejich vzniku jednoznačně podporují a preferují odbory, a právě podle úrovně jejich zájmu a tlaku je stravování zaměstnanců věnována pozornost zaměstnavatelů a státu. Ve svých vystoupeních velmi rád uvádím příklad majitele kanadské společnosti Husky, který své zaměstnance, pokud jde o stravovací benefity, doslova hýčká. Odměnou mu je vysoká produktivita práce, minimální nemocnost a nejnižší úrazovost. Stravování a gastronomie je dnes věda, která přináší prokazatelné poznatky o tom, jak důležitý má vliv na výkon zaměstnance vyrovnaný přístup ke stravování. Je to investice, která se zaměstnavateli jednoznačně několikanásobně vrátí. V Česku jsem se setkal s krásným příslovím, že láska prochází žaludkem. Já bych si ho s dovolením trochu přizpůsobil a řekl, že vyvážené jídlo v práci je předpokladem dobrého byznysu.

05/05/2019 | echo24.cz

Přesčasy, napětí... Mám změnit práci? Negativní dopady rekordní zaměstnanosti zesilují

Více
Méně

Téměř dvě třetiny zaměstnaných Čechů pociťují, že se pracovní trh v ČR potýká s nedostatkem pracovních sil. Většina vnímá hlavně negativní dopady tohoto stavu, jako jsou přesčasy nebo napětí na pracovišti. Proti loňsku poměr negativních aspektů nad těmi pozitivními zesílil. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR. Stále více zaměstnanců proto zvažuje změnu pracovního místa, nyní to je 43 procent lidí.

Krátkodobý výkyv nezaměstnanosti nad tři procenta se v březnu opět vrátil na tuto hranici. Jde o nižší nezaměstnanost, než tomu bylo před rokem ve stejnou dobu. Na jedné straně tato situace ukazuje na stále dobrou kondici české ekonomiky, na druhé straně se neustále prohlubuje problém nedostatku pracovních sil, který dlouhodobě pociťují jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci. Z projevů nedostatku pracovních sil, které zaměstnanci pociťují, jsou více než dvě třetiny negativní. Nejčastěji jde o navýšení množství práce, která od loňska přibyla téměř čtvrtině lidí, 16 procent musí dělat práci za ostatní. Shodné množství zaměstnanců pociťuje napětí ze strany nadřízených a 11 procent ze strany kolegů. Stejně jako v minulém roce vnímají negativní důsledky rekordní zaměstnanosti zaměstnanci nejčastěji v Praze.

S negativními projevy se zaměstnavatelé podobně jako loni snaží bojovat hlavně vyšší finanční odměnou (21 procent), méně často navyšují či přidávají benefity, případně zkracují pracovní dobu. V celkovém měřítku však poměr negativních aspektů vůči těm pozitivním vzrostl. Lidé jsou unavení a dochází jim trpělivost, proti loňským výsledkům se tak zvýšil počet zaměstnanců, kteří zvažují své místo opustit, ze 37 na 43 procent. "Nejenže se zaměstnavatelé už delší dobu finančně pohybují na hranicích svých možností, ale navíc se potvrzuje, že jen peníze jako nástroj dlouhodobé motivace a loajality samy o sobě nestačí," uvedla ředitelka prodeje společnosti Up ČR Petra Gubíková.

Průzkum ukázal na to, že lidé, kteří za poslední rok změnili pracovní místo, neodešli vždy primárně za vyšší mzdou. Finančně si polepšilo jen 16 procent z nich. Naproti tomu si tito zaměstnanci nejvýrazněji ze všech dotázaných přilepšili v množství a skladbě benefitů. Celkově také tito lidé pociťují nejméně negativních aspektů. A pokud se nějaké objeví, nemají problém jít pracovat zase jinam. Up ČR je filiálkou francouzské mateřské společnosti Up (dříve Le Cheque Déjeuner). Specializuje se na motivační programy pro zaměstnance v soukromém i veřejném sektoru. Průzkum provedla mezi 525 respondenty.

30/04/2019 | iDNES.cz

Za oběd i více než 120 korun. Češi si neváhají připlatit za kvalitu

Více
Méně

Ceny obědů v českých restauracích rok od roku rostou. Jsou to ale i samotní Češi, kteří si za kvalitnější jídlo z lepších surovin připlácejí. Průzkum společnosti Endered tvrdí, že za rok vzrostly obědové útraty o sedm korun.


Češi za obědy v restauracích v průměru utratí 120 korun. Za poslední rok vzrostly jejich útraty o skoro 6 procent. Není to ale jen tím, že zdražují potraviny, jejichž cena naposledy vzrostla letos v březnu. Češi a Moravané se naučili vybírat si kvalitnější jídlo a neváhají si za něj připlatit. Vyplývá to z Ticket Restaurant® Card Indexu, který je sestavený z plateb více než 150 tisíc tuzemských zaměstnanců, kteří k úhradě obědů v restauracích používají platební stravenkovou kartu Ticket Restaurant® od společnosti Edenred.


Kvalitnější oběd si přitom nedopřávají jen lidé z velkých měst, jak to bylo v minulosti. Stále častěji rostou útraty i v dalších českých městech. Ze statistiky, kterou každý měsíc tvoří téměř 1,3 milion u transakcí v tuzemských restauracích, vyplývá, že nejvíce vzrostly útraty v Ostravě, Olomouci a Jihlavě. Nezvykle ale rostou třeba i v Ústí nad Labem. Vývoj průměrné útraty za obědy v krajských městech „V absolutních částkách výdajů za oběd tato města, známá nižšími průměrnými mzdami, stále zaostávají, ale rozdíl mezi nimi a Prahou či Brnem se už nezvyšuje. Vidíme v tom dva základní důvody. Jednak ceny surovin rostou stejnou měrou v celé zemi a promítají se do nákladů všech restaurací, zároveň ale i lidem v regionech roste životní úroveň,“ říká Daniela Pedret ze společnosti Edenred. Obecně nejméně lidé chodí do restaurací obědvat po vánočních svátcích. Ani letos tomu nebylo jinak. Naopak v březnu se lidé na oběd do restaurací vrátili. Mohl za to i náhlý růst inflace, která byla nejvyšší za posledních šest let. Například brambory v březnu zdražily o 75 procent a máslo o 8,6 procenta. „Restaurace to samozřejmě promítají do cen. Na druhou stranu lidé jsou ochotni si připlatit, neboť se chtějí kvalitně najíst a nešetří,“ vysvětlila Pedret.


Od svých zaměstnavatelů lidé nejčastěji dostávají stravenku v hodnotě kolem 100 korun. Vzhledem k tomu, že si část útrat lidé platí ještě ze svého, za obědy tak připlácejí přibližně 20 korun navíc. Prostor pro zvýšení příspěvku na stravné je přitom poměrně výrazný. Hodnota ideální stravenky, při které firmy i zaměstnanci dosáhnou maximální daňové úspory, je totiž letos 123 korun.

26/04/2019 | finance.cz

Jaký je rozdíl mezi stravenkou a stravným?

Více
Méně

Stravné a stravenka rozhodně není to samé. Jaký je mezi nimi rozdíl a kdy je nárok na jedno anebo na druhé? Může vám být navíc „přiklepnuto“ oboje? Už jen základním rozdílem je, že stravné anebo také diety slouží jako kompenzace výdajů na stravování na služebních cestách zaměstnanci nebo OSVČ. Stravenka je pak pouze poukázka na jídlo do restaurace anebo na potraviny.


Kdy vzniká nárok na stravné? Stravné je druh cestovní náhrady, která je nároková. To znamená, že zaměstnavatel je povinen vám podle Zákoníků práce stravné poskytnout, pokud splníte určité podmínky. Abyste na stravné získali právo, musíte na služební cestě strávit více než 5 hodin. Výše stravného se pak odvíjí podle délky služební cesty anebo sektoru, ve kterém zaměstnanec pracuje. Každý rok se navíc jednotlivé sazby zvyšují kvůli inflaci. 


Ve státní sféře musí zaměstnavatel dodržovat rozpětí, v podnikatelské se jedná pouze o minimální sazbu, která může být navýšena, nikoliv ponížena. Zaměstnanci navíc může vzniknout nárok jak na tuzemské, tak i zahraniční stravné. Zahraniční diety náleží pracovníkovi už tehdy, pokud se ocitá v cizině déle než 1 hodinu. Kdy je nárok na stravné a na stravenku - cestovní náhrady Zdroj: Shutterstock Krácení stravného a zánik nároku na diety Sazba stravného může být pokrácena o 25 – 70 %, jestliže zaměstnanci bylo poskytnuto bezplatné jídlo. To ale musí mít formu snídaně, oběda nebo večeře, nikoliv svačiny nebo občerstvení. Diety vám mohou být „sebrány“ úplně, jestliže jste měli možnost minimálně 2 bezplatných jídel.


U delších služebních cest, které však trvají maximálně 18 hodin, stravné nedostanete, pokud vám byla poskytnuta alespoň 3 bezplatná jídla. Jak je vypláceno stravné? Stravné je zaměstnanci vyplaceno jako součást mzdy nebo platu. Je osvobozeno od zdanění a také od odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Daň a pojistné se ale odvede z částky nad stanovený limit, pokud byla zaměstnancům v soukromém sektoru nabídnuta vyšší sazba. Celá výše stravného je pak pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem. Dieta nemůže být zaměstnanci uhrazena stravenkou. Kdy vzniká nárok na stravenky? Poskytnutí stravného je povinnost zaměstnavatele, zajištění stravování na pracovišti už ale ne, což znamená, že ani stravenka není nároková. Je pouze zaměstnaneckým benefitem a závisí jen na zaměstnavateli, zdali vám v práci poskytne stravenku, možnost závodního stravování anebo ani jedno.


Vždy vám však musí poskytnout přestávku na jídlo. Toto nepovinné plnění ze strany zaměstnavatele je velmi oblíbené, lze jím hradit oběd, ale i potraviny, pokud si zaměstnanec vaří sám. Pokud se však zaměstnavatel rozhodne podílet na stravování zaměstnanců, nesmí stravenky poskytovat jen vybraným pracovníkům, ale všem, jinak by se jednalo o diskriminaci. Příspěvek zaměstnavatele na stravování Pokud zaměstnavatel poskytuje stravenky/příspěvek na stravování na základě vnitřního předpisu anebo dohody v kolektivní smlouvě, zaměstnanci náleží stravenka za každý den, pokud jeho přítomnost na směně trvá déle než 3 hodiny. Nezapočítává se práce přesčas. 45 % na stravování si zaměstnanec hradí sám ze mzdy, zbylých 55 % přispívá zaměstnavatel. Příspěvek je pak osvobozen od daně z příjmu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.


Zaměstnavatel si svou část může odečíst jako daňově uznatelný náklad. Ano, zaměstnanci může za 1 den náležet stravenka i stravné. Musí být ale splněny podmínky nároku. Zaměstnanec se během dne tedy musí zdržet na pracovišti alespoň na 3 hodiny a poté odjet na služební cestu, která musí trvat minimálně 5 hodin. Pokud tedy do práce přijdete např. na 8:00, ve 12:00 pracoviště opustíte a odjedete na služební cestu, ze které se vrátíte v 20:00, vznikne vám nárok na stravné i na stravenku, pokud ji zaměstnavatel poskytuje.

23/04/2019 | patria.cz

Vyplatí se vůbec investovat do spokojenosti zaměstnanců?

Více
Méně

Stále více firem klade velký důraz na to, aby se jejich zaměstnanci cítili v práci dobře.

 

Předpokládají, že se to projeví i na jejich produktivitě, a nová studie, jejíž závěry byly zveřejněny na stránkách VoxEU, tento předpoklad potvrzuje. Jejími autory jsou Christian Krekel, George Ward a Jan-Emmanuel De Neve a opírá se nezávislé analýzy společnosti Gallup, které pokrývají téměř 2 miliony zaměstnanců a výkony 80 000 podnikatelských jednotek ve 49 odvětvích a 73 zemích. 


Autoři studie poukazují na to, že stále více firem věří ve vazbu mezi produktivitou zaměstnanců a jejich spokojeností, doposud ale chyběly důkazy, že tomu tak skutečně je. Jejich analýza ukazuje, že spokojenost zaměstnanců se projevuje v klíčových oblastech, jako je věrnost zákazníků, produktivita, obrat zaměstnanců a ziskovost. V následujícím grafu vidíme sílu korelace mezi spokojeností zaměstnanců a zmíněnými proměnnými:   Autoři studie se zaměřili i na jednotlivá odvětví a výsledkem je druhý graf, který ukazuje korelace mezi spokojeností zaměstnanců a zmíněnými ukazateli. Obecně nejsilnější je korelace ve finančním sektoru, ve výrobním sektoru nalézáme vysokou korelaci zejména v případě ziskovosti:   Jedním z důvodů pro mimořádně silnou vazbu mezi spokojeností zaměstnanců a jejich produktivitou ve financích může být to, že obecně jde o odvětví s vysokou mírou stresu, kde mají lidé většinou málo volného času. Toto odvětví pak má větší prostor pro zlepšení pracovních podmínek a následně produktivity, než mají odvětví jiná, míní autoři studie.   Proč by se ale měla spokojenost zaměstnanců vůbec nějak projevovat na produktivitě?


Studie upozorňuje, že z použitých dat nelze vyvozovat pevné závěry na toto téma. Nicméně je pravděpodobné, že produktivita je dána motivací zaměstnanců a s ní úzce souvisí jejich emocionální stav. Ten pak zase určují podmínky na pracovišti, které se promítají do takových oblastí, jako je kreativita i pracovní nasazení.   Podle studie dokazují tuto vazbu i laboratorní pokusy. Podle nich „lepší podmínky zvyšují produktivitu až o 12 %“. A její autoři zmiňují i to, že lidé, kteří v mladém věku vykazují větší spokojenost se svým životem, mají obvykle později výrazně vyšší příjmy. Platí to i v případě, kdy jsou srovnáváni sourozenci a výsledky jsou očištěny od vlivu faktorů, jako je vzdělání či zdraví.   Snahy o zvýšení produktivity firmy by se tak měly zaměřit zejména na pracovní podmínky zaměstnanců a jejich spokojenost včetně vzájemných vztahů. Tyto podmínky by měly být soustavně sledovány včetně nákladů spojených se snahou o jejich zlepšení. Tím se ukáže, jaké jsou nákladově nejefektivnější kroky vedoucí ke zlepšení podmínek v zaměstnání. Za nimi pak následuje produktivita a ziskovost firmy, uzavírají autoři studie.  

18/04/2019 | Mladá Fronta DNES

Firmy učí zaměstnance sportovat

Více
Méně
Desetitisíce korun ročně vynakládají firmy na sportovní hrátky svých zaměstnanců. Společným potápěním v Chorvatsku, lyžovačkami v Alpách nebo závody na motokárách svým lidem dopřávají takzvaný wellbeing neboli osobní pohodu. 
 

Tři sta padesát korun měsíčně vydá brněnská firma 4heat na sportovní vyžití jednoho zaměstnance. „Ale pozitivní přínos u kolegů je nevyčíslitelný. Předcházíme tím například zdravotním komplikacím ze sedavého zaměstnání, a tím snížení dnů pracovní neschopnosti,“říká Michal Kubeš, marketingový manažer společnosti, která letos začala svým zaměstnancům předplácet Multisport kartu.   Poukázku na volný vstup do sportovních a relaxačních center svým lidem nabízí stále více firem. V roce 2017 využívalo tento benefit 83 tisíc zaměstnanců, loni už 133 tisíc.   „Zájem o cvičení ve fitness centrech a na skupinových lekcích stoupá. Jedná se totiž o aktivity, které můžete pohodlně skloubit s pracovní dobou. Síť těchto sportovišť je dnes již natolik rozšířená, že mnoho zaměstnanců si může najít cvičební centrum v nejbližším okolí svého pracoviště a jít si tak zacvičit buď cestou do práce, z práce, nebo během obědové pauzy,“ vysvětluje nárůst poptávky Marián Škripecký ze společnosti Multisport Benefit.   Hodinu plavání za oběd mohou zaměnit i zaměstnanci dodavatele chlazení a vytápění pro průmyslové objekty 4heat. „Kdokoli ve firmě, respektive na každé pracovní pozici, si může upravit svoji pracovní dobu tak, aby mohl sportovní aktivitu navštívit kdykoli během dne, například zaplavat si před polednem a využít tak volnějšího bazénu,“ podotýká Michal Kubeš. 

 

Hraje celá firma 

 

Na Multisport kartu připlácí svým lidem i firma Unicorn Systems. „Zajišťujeme karty i pro partnery a děti našich zaměstnanců. Naši spolupracovníci tak mohou za sportem vyrazit kdykoli i s rodinou či přáteli,“ vyzdvihuje ředitelka HR Kateřina Zahálková. Své fyzické síly mohou zaměstnanci společnosti, která se zabývá informačními a komunikačními technologiemi, poměřit v řadě firemních soutěží. „Pořádáme turnaje v nejrůznějších míčových hrách, od volejbalu, beachvolejbalu přes squash, fotbal a minigolf až k fotbalgolfu, a to pro všechna naše vývojová centra,“ dodává Zahálková.   A to není vše. Do sportovního kalendáře firmy se vejde i orientační soutěž Vigour Rider, která loni měla automobilovou verzi. Letos se chystá Bike Edition. „V létě ti odvážnější vyrazí na windsurfové kempy do Řecka nebo na firemní plavby do Chorvatska. V zimě společně lyžujeme a chodíme na výlety na sněžnicích,“ popisuje další aktivity vývojářů Zahálková.   O deset tisíc korun více než rok předtím vydala na sportování svých zaměstnanců i pohledávková firma Kruk. „Naši zaměstnanci využili například permanentky do posiloven, kurzů tance, jógy, golfu a dalších. Za minulý rok utratili za sportovní aktivity 60 tisíc korun,“ říká vedoucí HR Zdeněk Babička. 

 

Utrácet může i nesportovec 

 

Podle nedávného průzkumu společnosti Up Česká republika má téměř 30 procent lidí více práce, stejné množství lidí cítí napětí na pracovišti a téměř shodný počet zaměstnanců musí pracovat přesčas nebo o víkendu. Aby takový dlouhodobý tlak neskončil psychickými problémy nebo syndromem vyhoření a vysokou fluktuací zaměstnanců, je nutné, aby zaměstnavatelé své lidi dokázali udržet v osobní pohodě.   „Vedle jednorázových akcí je stále více potřeba, aby firmy pracovaly s kumulací stresu a únavy zaměstnanců každodenně,“ vysvětluje zvyšující se zájem o pohyb Petra Gubíková, ředitelka prodeje společnosti Up Česká republika.   Volnočasové poukázky či systémy kafeterií mají stále pestřejší nabídku. „Tvrdě pracující dělník těžko ocení poukázku do fitness centra, když si chce po práci spíše odpočinout. Stejně tak může být nevhodná permanentka do solária pro někoho, kdo pracuje celý den venku. Nejlépe tak je, pokud se firma na benefitech se zaměstnanci dohodne a pravidelně vyhodnocuje jejich spokojenost,“ říká Klára Hnátová ze společnosti Ekospol.   To se líbí i softwarové vývojářce Pavle, která sice týmovým hrám neholduje, zato ráda zajde do sauny či na masáž. „Nikdy jsem moc nesportovala, spíš jen z donucení. Ale relax potřebuju stejně jako ostatní. Vždyť kolikrát se ze židle nehnu několik hodin a občas mě zazlobí krční páteř,“ říká třiatřicetiletá žena, která teď za firemní peníze dochází dvakrát týdně na masáže. Wellnes aktivity si podle společnosti Multisport užívá pět procent pracujících. Je jich stejně jako vyznavačů tenisu, badmintonu či squashe. 

 

Po práci ke koním 

 

A nesportuje se jen pod dohledem firmy. Stále více lidí utužuje svůj koníček v soukromí taky proto, aby pak mohli podnik reprezentovat. „Chceme, aby naši lidé měli také čas na rodinu a koníčky, a proto jsme rádi, že se věnují i sportování. Nejrozšířenější sporty jako běh a cyklistiku podporujeme firemními sportovními dresy,“ říká Zahálková z Unicorn Systems.   A jakým sportům zaměstnanci fandí, když zrovna nezápolí na firemních turnajích? „Najdete mezi námi maratonce, triatlonisty i golfisty. Řada z nás jezdí na koni, chodí na hot jógu a nebrání se ani adrenalinovým aktivitám, jako jsou skoky padákem nebo bungee jumping. Navíc se někteří ze spolupracovníků věnují i méně tradičním sportům – například žonglování a lukostřelbě,“ vypočítává ředitelka HR Zahálková.   Výkonnostnímu motosportu, basketbalu či fobalu se věnuje i část zaměstnanců firmy 4heat. „Někteří začali chodit cvičit, přitom kdyby tento nový benefit nevznikl, nezačali by,“ myslí si Michal Kubeš. 

 

16/04/2019 | HR Forum

Možnosti platit kartou Ticket Restaurant se rozšiřují

Více
Méně

Obliba plateb za obědy s nejrozšířenější stravenkovou kartou Ticket Restaurant stále roste.


Výrazně tomu přitom pomáhá zvyšující se počet míst, kde lze kartu použít. V celém Česku se s kartou dá nyní zaplatit v 18 tisících provozovnách. „Vybrat si může každý, s kartou lze zaplatit v restauracích, jídelnách, dovážkových společnostech či prodejnách s potravinami,“ říká Nicolas Eich, generální ředitel společnosti Edenred.   Partnerská síť firmy Edenred se přitom nadále rozšiřuje. K řetězcům Albert, Coop, Tesco a exkluzivně Penny nově přibyly i prodejny skupin Kaufland a Billa. A dále poroste i nabídka v oblasti dovážkových firem. Edenred již delší čas spolupracuje se společností Dáme jídlo a nyní jedná i s dalšími firmami z oboru. „Naším cílem je co nejvíce rozšiřovat nabídku partnerských společností, aby lidé měli pestrou volbu, jak se stravovat,“ říká Nicolas Eich ze společnosti Edenred.   S kartou Ticket Restaurant nyní platí obědy 150 tisíc zaměstnanců. Její popularita přitom v posledních měsících výrazně vzrostla díky tomu, že s ní lze platit i prostřednictvím mobilních telefonů s operačním systémem Android i s iPhony. „Mobilní platby jsou na vzestupu. Již nyní uskuteční lidé každou desátou platbu s kartou prostřednictvím mobilu nebo hodinek,“ doplňuje Zbyněk Vystrčil z firmy Edenred. 

09/04/2019 | iDnes.cz

Stravování zaměstnanců se zásadně změnilo. Už nerozhoduje přeplněný talíř

Více
Méně
Ještě před deseti lety bylo více lidí, kteří se chtěli na obědě hlavně hodně najíst, než těch, kteří vyhledávali vyvážené jídlo. Dnes je situace opačná. Velkou porci vyžaduje jen čtvrtina Čechů a čtyřicet čtyři procenta volí lehčí jídla. Česká klasika sice stále vede, stále populárnější jsou však třeba saláty.

 

Je krátce po poledni, stolky v rychlém občerstvení na rušné pražské křižovatce u Anděla jsou plné a od pultu se vine fronta. Hranolky, hamburgery, kuřecí nugety. Rychle na tácek nebo do sáčku s sebou. Trvá-li oběd déle než patnáct minut, začnou být strávníci podráždění.

Tady to vypadá, že se svět zaměstnanecké gastronomie zastavil.

„Je to rychlé a vždycky stejně dobré,“ argumentuje Jindřich, když v papírové tašce odnáší zásobu smažených kalorií pro celou kancelář.

Zatímco si Jindřich s kolegy dál dopřává pravidelnou dávku americké stravy, Češi obecně od fast foodu upouštějí. Alespoň to tvrdí výsledky mezinárodního průzkumu stravovacích návyků zaměstnanců FOOD, které zveřejnila a před deseti lety ve spolupráci s Unií rozjela stravenková společnost Edenred.

„V roce 2009 obědvalo ve fast foodu dvanáct procent zaměstnanců, loni jejich počet klesl na pět procent. V evropském srovnání je to největší podíl, ale jeho obliba klesá,“ říká manažerka programu FOOD společnosti Edenred Michaela Číhalíková.


Český vynález: polední menu

Stejně klesá i počet strávníků v tradičních restauracích. Před deseti lety vyrazilo na oběd do hostince 62 procent z nás, teď je to každý druhý. „I tak jsme v době oběda nejpočetnějšími návštěvníky restaurací,“ potvrzuje Číhalíková.

Čím to? Nejspíš je za tím český kulinární vynález. Polední menu, které do sebe strávník nasouká raz dva. 

Chcete-li to řečí čísel, v roce 2009 chodila na restaurační menu méně než třetina zaměstnanců. Dnes jich je čtyřicet tři procenta. Jak rychle jsme obslouženi, považuje za klíčové kritérium téměř polovina z 1 105 respondentů průzkumu.


Je libo řížek nebo spíš exotiku?

Rychlost nerychlost, nejdůležitějším měřítkem naší spokojenosti zůstává, co před námi přistane na talíři a jestli si máme z čeho vybrat.

„Hlavně musíme mít v nabídce několik smažených jídel, ta chtějí zákazníci nejvíc. A pak vepřo knedlo zelo, hovězí na pepři a majoránce, moravského vrabce, výpečky, guláš,“ vypočítává favority jídelního lístku Vít Pospíšil, majitel jídelny PROJN v Brně-Židenicích, kde se nad omáčkami setkávají dělníci i osazenstvo okolních kanceláří.

Takže vyhrává na celé čáře česká klasika? Zatím ano. Ovšem stačí zajet do centra Brna a chuťové preference se výrazně promění. Ač jste v samém srdci a mozku jižní Moravy, můžete tu absolvovat labužníkovu pouť po celém světě. Od japonského sushi přes italskou pastu po americké burgery. A všude to vypadá v době polední pauzy podobně: žádné volné místo, všude skupinky mladých z kanceláří a úřadů a před nimi exotické pochoutky v podobě poledního menu.

„Poptávka je hlavně po kuřecích kouscích v omáčce, ale lidé chtějí i vegetariánské menu, jako je cizrna nebo lilek,“ pochvaluje si zájem strávníků Nepálec Shiva Lal Kharal, majitel restaurace Budhha Brno.


Začali jsme počítat kalorie

Cizrna? Lilek? Oběd, v němž chybí maso? Ano, i to jsou novinky, které se zvolna vplížily do talířů.

„Průzkum ukázal některé pozitivní trendy. Češi už například tolik nepreferují velké porce, jako tomu bývalo dřív, a hlavně se zajímají o nutriční hodnotu pokrmů. Stále více z nich hledí na to, co přesně jedí,“ pochvaluje si manažerka programu FOOD. Přiblížili jsme se tak strávníkům z Francie a Belgie, byť nemáme takovou touhu živit se nutričně vyváženou stravou jako na Slovensku. Tam si podle kalorií, obsahu soli, tuku či sacharidů vybírá oběd sedmdesát procent strávníků.


V práci, ale ne u klávesnice

Jako chvályhodný trend hodnotí projekt FOOD i další proměnu českých stravovacích návyků, totiž že i u nás roste popularita odpočinkových místností přímo v zaměstnání, v nichž obědvá třetina zaměstnanců. 

Pozor, neplést se zhltnutím čehosi v umaštěném papíru s pěti rohlíky přímo nad klávesnicí. Obědvání přímo u počítače je doménou Slováků, pravidelně jich takto jí pětina.

Oběd v odpočinkové zóně znamená obvykle ohřát si v kuchyni na pracovišti jídlo přinesené z domova nebo pořízené od roznáškové služby, a to pak v klidu sníst v moderně řešených prostorách.

Že je tento trend stále výraznější, dokládá i rozvoj firem, které jídlo rozvážejí, a jejich statistiky. Například společnost Dáme jídlo tvrdí, že v době oběda rozveze kolem čtyř tisíc jídel za hodinu. Od roku 2012 už po celém Česku předala přes tři miliony porcí.

 

05/04/2019 | penize.cz

Skončí stravenky? Nevyplácejí se nám, říká náměstek. Hrozí boj na nože a vidličky

Více
Méně

Jeden z nejoblíbenějších benefitů zůstává v ohrožení, přestože se politici zatím k ničemu konkrétnímu neposunuli. Zástupci malých firem chtějí zpřísnit pravidla, rušení daňových výhod ale odmítají.

 

Chystaný daňový balíček, který začne platit nejdříve od roku 2021, může omezit nebo zrušit zvýhodnění stravenek. Ministryně financí Alena Schillerová loni v České televizi řekla, že by (společně s rušením superhrubé mzdy a rovné daně) chtěla zásadně omezit i dosavadní daňové výjimky. Kromě stravenek může jít o odpočty úroků z hypoték nebo jiné úlevy týkající se jen určitých skupin zaměstnanců. Nahradit by je mohl paušál zohledňující výdaje, které zaměstnanci v souvislosti s prací mají.

„Revizi daňových výjimek“ si dala současná vláda i do svého programu z konce loňského června. Přímo stravenky v něm nezmiňuje – jejich omezení by totiž nejspíš nepodpořili ani sociální demokraté, ani komunisté, kteří vládě pomáhají k většině ve sněmovně. Obě strany byly proti už v roce 2011, kdy zkoušel zrušit výhody pro stravenky tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek.
„V rámci zákona o dani z příjmu je potřeba podívat se na daňové výjimky. Stravenky jsou ale až poslední v řadě,“ řekl loni webu iDnes ekonomický expert ČSSD Michal Pícl.

Jak to vypadá po několika měsících? Žádný konkrétnější plán není na stole ani teď. „V současné době zrušení daňového zvýhodnění pro stravenky nenavrhujeme,“ potvrdil portálu Peníze.cz Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva. Jenže to vůbec neznamená, že by taková možnost definitivně vypadla ze hry.
„Stravenkové společnosti“ zůstávají ve střehu. V tomto týdnu uspořádala jejich Asociace provozovatelů poukázkových systémů debatu, na kterou pozvala zástupce zaměstnavatelů, restaurací i odborů. Přišel také člověk, který by měl mít nejčerstvější informace – náměstek ministryně financí pro daně Stanislav Kouba.

                 

Nebudou mít pro koho vařit

Jasnou zprávu, jak to s plánem na „zrušení stravenek“ vypadá, bohužel Kouba nepřinesl. Podle něj bude na politicích, aby rozhodli, jestli chtějí stravenky dál podporovat.

Podle Kouby jsou stravenky investicí státu do zaměstnanců, částečně i do jejich zdraví, protože podporují pravidelné stravování. „Do státního rozpočtu se ale tato investice nevrací,“ tvrdí náměstek.

Kouba nesouhlasí s výsledkem studie, kterou v úvodu debaty představil ekonom Tomáš Buus z Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické. Ta ukazuje, že vliv stravenek na státní rozpočet je kladný. Státní pokladna prý díky nim získává – po započtení všech možných vlivů – téměř čtvrt miliardy korun ročně. Jenže studie počítá mezi příjmy rozpočtu třeba i odvody zaměstnanců restaurací, kteří mají práci právě díky stravenkám.

Podobně vyzněl loňský průzkum agentury PPF Factum pro Unii zaměstnavatelských svazů a Asociaci malých a středních podniků a živnostníků: Lidé se stravenkami obědvají ve všední dny v restauraci téměř třikrát častěji, než ti, kdo stravenky nemají. A dvě třetiny současných „stravenkářů“ v průzkumu uvedlo, že by obědy v restauracích po odebrání stravenek omezily (čtvrtina by tam úplně přestala chodit).

                 

Spravedlivější řešení pro všechny

Přestože ministerstvo financí nemá připravený žádný konkrétní návrh, mluvil Kouba o teoretických možnostech, které se nabízejí. Zdůraznil, že i kdyby v krajním případě politici daňové zvýhodnění stravenek zrušili, bylo by třeba zaměstnancům takovou ztrátu vykompenzovat. Zrušení bez náhrady by totiž šlo proti vládním záměrům, mířícím ke snižování rozdílu ve zdanění zaměstnanců a živnostníků.

Kouba připomíná, že stravenky nejsou dostupné pro všechny zaměstnavatele. Například menší firmy s pouhými jednotkami zaměstnanců si je podle něj nemohou dovolit kvůli administrativní náročnosti. Vhodnější tak může být zvažovaný „výdajový paušál pro zaměstnance,“ který by byl jednodušší a skutečně pro všechny.

Většině diskutujících se ale takové řešení nelíbí. Ztratilo by smysl, když by zaměstnanecký paušál nebyl svázaný s obědy. „Stravenky jsou pobídky k jídlu. Varujeme před paušálem. Podívejte se na základní daňovou slevu, která už roky nerostla,“ řekl například Vít Samek, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů.

„Když to nebude vázáno na konkrétní účel, půjde jen o daňovou optimalizaci,“ dodal Zdeněk Tomíček z Asociace malých a středních podnikatelů. Stravenky dnes přitom podle něj jako pobídka fungují. Průzkum ukázal, že na obědy do restaurací chodí pravidelně 51 procent lidí, kteří stravenky dostávají, a jen 19 procent lidí, kteří je nemají.

Náměstek Kouba ale namítá, že účelovost stravenek je spíš iluzorní, protože se v praxi nedá hlídat, za co lidé skutečně utrácejí.

                 

Levnější než mzda

Zástupce státu zmíníl také provize stravenkových společností. Platí je nejen restaurace a zaměstnavatelé, ale ve vyšších cenách za oběd pak i zaměstnanci. Podle údajů ministerstva je průměrná celková provize v oboru kolem šesti procent. Každých šest korun ze sta tak jde na konto stravenkových firem.
„Žádný systém není bez nákladů. Stavební spoření také není bez nákladů pro stát. Je třeba vyhodnotit efektivitu,“ reagoval David Rýc, předseda Asociace provozovatelů poukázkových systémů.
„Stravenka je pro zaměstnavatele levnější než mzda. Je to fajn, protože obecně jsou odvody ze mzdy vysoké. Nevidíme důvod ke změně,“ řekl Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů.

Poskytování stravenek je výhodné pro firmy i jejich pracovníky. Zaměstnavatel si může uplatnit do nákladů až 55 procent hodnoty stravenky – částka ale nesmí přesáhnout 70 procent stravného podle vyhlášky, což pro letošní rok odpovídá 68 korunám. Současně se z takového příjmu nemusí odvádět sociální ani zdravotní pojištění.

Asociace malých a středních podniků chce sice stravenky zachovat, protože podporují podnikání menších restaurací, prosazuje ale zpřísnění pravidel. „Podporujeme zavedení limitu na jednu platbu stravenkami, jako je to běžné v některých okolních zemích EU,“ upřesnil Zdeněk Tomíček. Stravenky by se také měly omezit jen na obědy nebo potraviny krátké spotřeby.

30/03/2019 | protisedi.cz

Obliba knih jako zaměstnaneckých benefitů strmě stoupá

Více
Méně

Již rok mohou zaměstnanci v rámci svých benefitů pořizovat také knihy. Po pozvolnějším rozjezdu ukázala druhá polovina loňského roku atraktivitu této možnosti. U velkých knižních řetězců jako Luxor nebo Knihy Dobrovský se podíl uplatněných benefitů na celkových tržbách vyšplhal nad dvě procenta, tedy se řádově jednalo o desítky milionů korun. V letošním roce počítají knihkupci s dalším nárůstem. Mnoho zaměstnanců totiž o možnosti nakupovat knihy stále ještě neví. Přibývat by mělo i knihkupců, kteří budou mít podepsanou smlouvu s poskytovateli benefitů. V roce 2020 by pak celkový objem benefitů uplatněných na knižním trhu mohl přesáhnout hranici sta milionů korun.

„Na první pohled se zdá logické, že by knihy mezi uznatelné benefity měly patřit – když tam jsou vstupenky do kin a divadel, léky, a dokonce fitcentra. Přesto se tomu úředníci na Ministerstvu financí léta bránili. Teprve v roce 2017 se nám podařilo přesvědčit politickou reprezentaci. Jsem opravdu šťastný, že zaměstnanci teď mají i tuto úžasnou možnost: nakoupit v rámci svých benefitů knihy – pro sebe, pro rodinu, pro děti,“ říká předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.

 Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) byl založen v roce 1879 z podnětu takových osobností, jako byli J. R. Vilímek, J. Otto a F. Topič, za účelem šíření českých knih a dodržování profesní etiky. Roku 1949 byl Svaz zlikvidován a veškerý jeho majetek byl zabaven. V roce 1990 obnovený Svaz na odkaz historické organizace vědomě navázal a vytkl si za cíl hájit v tržních podmínkách společné profesní zájmy nakladatelů, distributorů a knihkupců. SČKN je registrován jako občanské sdružení, jehož členy jsou nakladatelé, knihkupci, distributoři a další subjekty s vydavatelskými útvary (VŠ, knihovny, ústavy). K 1. 1. 2019 měl 170 členů. SČKN je členem Federace evropských nakladatelů (FEP) a členem Federace evropských knihkupců (EIBF). Spolupracuje také s Mezinárodním sdružením nakladatelů (IPA).

Vybrané aktivity SČKN směrem k široké veřejnosti:

 • pravidelný týdenní žebříček prodaných tištěných knih, měsíční TOP 10 e-knih a audioknih
 • bibliografická databáze vydaných knih – www.ceskeknihy.cz
 • výroční Zprávy o českém knižním trhu
 • Cena Jiřího Ortena pro mladé autory
 • kampaň Kniha ti sluší na podporu čtení a knih  
 • periodikum Knižní novinky
 • výroční katalog Nejlepší knihy dětem