Analýzy

icon
29/06/2007

Kvantitativní průzkum STEM/MARK – Užívání stravovacích poukázek v ČR

25/06/2007

Institut oceňování majetku, Vysoká škola ekonomická: Makroekonomická analýza efektivity stravenkových systémů z pohledu fiskálních přínosů v České republice (2007).

14/06/2007

Bradford, David F. – Shaviro, Daniel N. (1999): The Economics of Vouchers. NBER, NBER Working Paper No. 7092, April 1999.

10/06/2007

Jackson, R. (1999): Identifying Voucher Plans without Welfare Losses. The Journal of Economic Education, Vol. 30, No. 2. (Spring, 1999), pp. 175-183.

07/06/2007

Roson, Roberto (2005): Auctions in a Two-Sided Network: The Market for Meal Voucher Services. In: Networks and Spatial Economics, Volume 5, Number 4, December 2005 , pp. 339-350(12).

03/06/2007

Wanjek, C. (2005): Food at Work: Workplace solutions for malnutrition, obesity and chronic diseases. International Labour Organization. Geneva, 2005. 448 pages.